Charita

Občanské sdružení Diakonie Broumov i v letošním roce vždy poslední sobotu v měsíci v buňce u sběrného dvora v Okříškách sbírá: letní a zimní oblečení dámské, pánské a dětské (může být i poškozené), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,látky (minimálně 1m2), knihy, plyšové hračky, spací pytle, péřové přikrývky a polštáře, vlněné deky, larisy, kožené nepoškozené věci (kabelky, pásky, bundy), boty (pouze nové).
Sekce:  Charita
Číst více
Oblastní charita Třebíč informuje o konání Postní almužny 2017. Více informací o této dobročinné akci a možnosti získání skládací papírové schránky je zveřejněno zde: http://trebic.charita.cz/sbirky/postni-almuzna/postni-almuzna-2017/. Zveřejněno 1.3.2017, zapsala Helena Moudrá
Sekce:  Charita
Číst více
Tříkrálová sbírka 2017 Charity České republiky byla sečtena. Výsledky Oblastní charity Třebíč jsou zveřejněny v přiložené tiskové zprávě. Veškeré informace o Tříkrálové sbírce a o činnosti Oblastní charity Třebíč naleznete na www.trebic.charita.cz. Zveřejněno 7.2.2017, zapsala Helena Moudrá
Sekce:  Charita
Číst více
Obec Petrovice se za pomoci místní mateřské školy, jejíž děti se staly v minulém týdnu koledníky, zapojila do Tříkrálové sbírky 2017, kterou tradičně pořádá Charita Česká republika. Dne 17.1.2017 byla pokladnička v obci rozpečetěna. Výnos sbírky v obci činí 4.161,-- Kč. Více informací o celkových výsledcích sbírky http://www.charita.cz/ a http://dchb.charita.cz/. Zveřejněno 18.1.2017, zapsala Helena Moudrá
Sekce:  Charita
Číst více
Oblastní charita Třebíč pořádá ve dnech 3. - 9. října 2016 "Týden sociálních služeb 2016". V těchto dnech se v jednotlivých zařízeních konají dny otevřených dveří. Více o akci http://trebic.charita.cz/clanky/tyden-socialnich-sluzeb-2016/. Všichni zájemci o seznámení se s činností organizace jsou zváni. Dne 6. října 2016 se také uskuteční celorepubliková akce "Koláč pro hospic". Více o akci http://trebic.charita.cz/clanky/kolac-pro-hospic-2016/. Zveřejněno 3.10.2016, zapsala Helena Moudrá
Sekce:  Charita
Číst více
Diakonie Broumov, sociální družstvo, vyhlašuje i v letošním roce humanitární sbírku, při které vybírá: - letní a zimní oblečení dámské, pánské a dětské (může být i poškozené), - lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, - látky (minimálně 1m2), - knihy, plyšové hračky, spací pytle, - péřové přikrývky a polštáře, vlněné deky, larisy, - kožené nepoškozené věci (kabelky, pásky, bundy), - boty pouze nové.
Sekce:  Charita
Číst více
V pondělí 18. ledna 2016 byla na Obecním úřadě Petrovice pracovnicí Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč, Mgr. Pavlínou Kovářovou, rozpečetěna pokladnička Tříkrálové sbírky 2016 konané v obci. V pokladničce byla částka 1.546,-- Kč. Všem dárcům patří poděkování. Zveřejněno 18.01.2016, zapsala Helena Moudrá
Sekce:  Charita
Číst více
I v letošním roce se obec Petrovice ve spolupráci s Mateřskou školou Petrovice zapojila do Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou Třebíč. Sbírka probíhá ve dnech 1. - 14. ledna 2016. Zapečetěná pokladnička je umístěna na Obecním úřadě Petrovice. Koledníci - děti z místní mateřské školy pod vedením pedagogických pracovnic se do ulic obce vydají v druhém týdnu probíhající sbírky. Finanční dar můžete rovněž poukázat bezhotovostním bankovním převodem nebo složenkou na sbírkový účet u České spořitelny: 66008822/0800, variabilní symbol 777.
Sekce:  Charita
Číst více
Zpravodaj Oblastní charity Třebíč, kterým Vás tato organizace informuje o své činnosti je zveřejněn v příloze. Najdete v něm ohlédnutí za uplynulými měsíci i plány k další činnosti. Zveřejněno 15.12.2015, zapsala Helena Moudrá
Sekce:  Charita
Číst více
Zpravodaj Oblastní charity Třebíč č. 2/2015 o činnosti organizace je zveřejněn v příloze informace. Zveřejněno 14.09.2015, zapsala Helena Moudrá
Sekce:  Charita
Číst více