Charita

Již tradicí se stala celostátní Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. V letošním roce se i obec Petrovice zapojila do Tříkrálové sbírky 2014. Přenosná zapečetěná sbírková pokladnička Charity ČR je umístěna v kanceláři Obecního úřadu Petrovice. Občané mohou své finanční příspěvky vložit do této pokladničky každý den v době provozu obecního úřadu do 14. ledna 2014. Více informací o Tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz. Zveřejněno 3.1.2014, zapsala Helena Moudrá
Sekce:  Charita
Číst více

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje humanitární sbírku. V Okříškách se sbírky uskuteční od března do října každou poslední sobotu v měsíci od 10 do 12 hodin v prostorách sběrného dvora. Podorobnější informace jsou zveřejněny v příloze.

zveřejněno dne 10. 04. 2013, zapsal: Ing. Zdeněk Jeřábek

Sekce:  Charita
Číst více

V příloze je zveřejněno jarní číslo ZPRAVODAJE, ve kterém můžete nahlédnout do života středisek OBLASTNÍ CHARITY Třebíč.

zveřejněno dne 08.04.2013, zapsal: Ing. Zdeněk Jeřábek

Sekce:  Charita
Číst více

V příloze je zveřejněno oznámení od oblastní charity Třebíč.

zveřejněno 11. 03. 2013, zapsal: Ing. Zdeněk Jeřábek

Sekce:  Charita
Číst více

Ve dnech 19.-23. března 2012 se na Obecním úřadě v Petrovicích uskuteční charitativní sbírka ošacení a jiných potřeb. Sbírka je pořádána ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov. Bližší informace jsou zveřejněny v příloze informace.

Zveřejněno 05.03.2012, Helena Moudrá  

Sekce:  Charita
Číst více

V příloze je zveřejněno poděkování občanského sdružení Diakonie Broumov občanům, kteří při sběru poskytují textilní materiál  a domácí potřeby. 

Zveřejněno 18.07.2011, Helena Moudrá

Sekce:  Charita
Číst více

Obec Petrovice ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov pořádají humanitární sbírku letního a zimního oblečení, lůžkovin a textilu, domácích potřeb apod.

Sbírka se uskuteční ve dnech 16.-18. května 2011 v budově Obecního úřadu v Petrovicích.

Bližší informace jsou zveřejněny v příloze informace.

Zveřejněno 05.05.2011, Helena Moudrá

Sekce:  Charita
Číst více

V úterý 17. srpna 2010 zástupci SDH Petrovice a OÚ Petrovice odvezli materiální humanitární pomoc, kterou předali obci Bílý Kostel nad Nisou v okrese Liberec.

Všem občanům, kteří přispěli na tuto sbírku, tímto způsobem předáváme poděkování zástupců této obce. Velice si tohoto projevu solidarity považují a oceňují jej.

Výběr obce, která potřebuje pomoc, proběhl za pomoci Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, územního odboru Třebíč, který také v zasažené oblasti pomáhá s odstraňováním vzniklých škod.

Sekce:  Charita
Číst více

Sbor dobrovolných hasičů Petrovice organizuje ve dnech 13.-16.08.2010 sbírku materiální humanitární pomoci pro obce v okrese Liberec postižených povodní.

Bližší informace jsou zveřejněny v příloze.

Zveřejněno 12.08.2010, Helena Moudrá

Sekce:  Charita
Číst více

Obec Petrovice a Občanské sdružení Diakonie Broumov pořádají humanitární sbírku ošacení a různých domácích potřeb.  Seznam vybíraných a nevybíraných věcí a bližší informace jsou zveřejněny v příloze informace.

Sbírka se uskuteční v době od 6. do 13. dubna 2010 v budově Obecního úřadu v Petrovicích.

Zveřejněno 01.03.2010, Helena Moudrá

Sekce:  Charita
Číst více