Sport a kultura

V neděli 5.3. odpoledne se v kulturním domě rozezněly dětské písničky a smích a nejen děti, ale také dospělé čekaly dvě hodiny veselí v podobě her, soutěží a tance, kterými je provedli klauni Žiža a Fif.

Karnevalovou výzdobu realizovala Mateřská škola Petrovice, občerstvení zajistil Sbor dobrovolných hasičů Petrovice. 

Věříme, že všem přítomným se dětský karneval líbil a již nyní se těší na jeho konání v příštím roce.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Fotografie z akce jsou zveřejněny zde: https://eu.zonerama.com/tomaskaser/Album/9531381?s...

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Dětský karneval se uskuteční v neděli 5. března 2023 od 14:00 hodin v kulturním domě v Petrovicích.

S programem pro děti vystoupí netradičně tradiční divadlo NETRATRDLO - https://www.netratrdlo.cz/ s pásmem her, soutěží a tance. Připravena je i nabídka občerstvení pro děti i dospělé. Srdečně jsou zváni děti, rodiče, prarodiče i další občané.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Dne 18.01.2023 byla v kanceláři Obecního úřadu Petrovice zástupcem pořadatele sbírky rozpečetěna pokladnička Tříkrálové sbírky Charity České republiky.

V obci Petrovice bylo do pokladničky vloženo celkem 8.570,-- Kč. Výsledky sbírky lze sledovat zde: https://www.trikralovasbirka.cz/.

Charita České republiky děkuje všem dárcům, kteří do Tříkrálové sbírky přispěli jakoukoliv částkou a jakýmkoliv způsobem a také všem, kteří se na sbírce podíleli. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Charita
Číst více

Přehled akcí, které se konají v obci je zveřejněn v příloze. Převážně se jedná o akce, které jsou v obci konány pravidelně. 

Zveřejnila: Helena Moudrá     

Aktualizace dne 25.4.2023: Tradiční poutě se v Přibyslavicích konají v těchto termínech: 

Jarní pouť ve dnech 27. a 28. května, hlavní pouť ve dnech 2. a 3. září.  Více informací zde: https://rkfpribyslavice.webnode.cz/kalendar/

Číst více

Přehled akcí, které se konají v obci je zveřejněn v příloze. Převážně se jedná o akce, které jsou v obci konány pravidelně. 

Zveřejnila: Helena Moudrá     

Aktualizace dne 25.4.2023: Tradiční poutě se v Přibyslavicích konají v těchto termínech: 

Jarní pouť ve dnech 27. a 28. května, hlavní pouť ve dnech 2. a 3. září.  Více informací zde: https://rkfpribyslavice.webnode.cz/kalendar/

Číst více

Také v roce 2023 pořádá Charita České republiky tradiční Tříkrálovou sbírku - https://www.trikralovasbirka.cz/. Koná se v období od 1.1. do 15.1.2023.

V obci Petrovice bude pokladnička uložena v kanceláři Obecního úřadu Petrovice. 

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Charita
Číst více

Tradiční akce "Novoroční výšlap" se koná v obci 1.1.2023. Sraz účastníků akce je ve 13:00 hodin před budovou Obecního úřadu Petrovice.

Přivítejme nový rok aktivním pohybem - společnou několika kilometrovou procházkou. O konečné podobě trasy je vždy rozhodováno v den konání akce především s ohledem na počasí.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Sekce:  Sportovní akce
Číst více

Vánoční stezka je připravena na cyklostezce Jihlava - Třebíč - Raabs v úseku nad sportovním areálem k Červenému mlýnu.

Akci připravila Mateřská škola Petrovicem a je určena především dětem za doprovodu jejich rodičů, ale při procházce si cestu můžeme zpříjemnit i my dospělí.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Sportovní akce
Číst více

Obec Petrovice každoročně ze svého rozpočtu podporuje poskytovatele zdravotních a sociálních služeb a to zpravidla formou dotace k předem určenému účelu. V roce 2022 mimo jiné poskytla částku 15.000,-- Kč Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, na pořízení nového přístroje pro oční oddělení. Zakoupen byl optický koherentní tomograf. Vyšetření OCT představuje jednu z nejmodernějších a vysoce přínosných vyšetřovacích zobrazovacích metod pro detailní vyšetření předních i zadních struktur oka (cítnice, optického nervu, rohovky). 

Více informací o přístroji je zveřejněno v příloze...

Sekce:  Charita
Číst více

Čertovská bojovka - cesta s plněním úkolů je přichystána pro děti na území obce v době od 3. do 11. prosince 2022.

Trasa začíná u odbočky směr hřiště, kdy na nástěnce je umístěn první čertík. Konec (peklo) je na hřišti z druhé strany od kontejnerů. Cedulky jsou na stromech nebo na veřejném osvětlení. Dětem i dospělým přejeme příjemnou procházku a pořadatelům za přípravu cesty děkujeme. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Sportovní akce
Číst více