O obci

Jednou z akcí, kterou obec Petrovice v letošním roce realizovala, je stavba nového oplocení pozemku 371/4 – zahrada, který se nachází za kulturním domem a je na něm vybudován památník občanům obce zastřelených zde 7. května 1945.

Tato stavba byla podpořena Krajem Vysočina z dotačního programu Obnovy venkova Vysočiny, jehož cílem je podpora obcí do 1500 obyvatel. 

Více informací o stavbě je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Astronomický podzim začíná podzimní rovnodeností, která v roce 2023 nastane na severní polokouli 23. září v 8:50 hodin. Mezi podzimní zvyky vždy patřilo pečení brambor.

Společné pečení brambor organizuje SDH Petrovice ve sportovním areálu Petrovice. Akce se koná 23.9.2023 od 14:00 hodin.

Pořadatelé upozorňují, že brambory vhodné k pečení je třeba si donést.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Třebíčský deník informoval dne 9. 7. 2023 o požáru obilného pole a zásahu profesionálních i dobrovolných hasičů. Článek zde: https://trebicsky.denik.cz/pozary/velky-pozar-pole-hvezdonovice-okrisky-samota-loudilka-hasici-dobrovolni.html

Dle katastru nemovitostí se jednalo o lán pozemků orné půdy na katastrálních územích Petrovice u Třebíče a Hvězdoňovice obhospodařované Zemědělským družstvem Okříšky. Oheň se rozhořel 9. 7. 2023 krátce před třetí hodinou odpolední (15:00 hodin) a v suchém obilném porostu se velmi rychle šířil. 

Požáry, které o víkendu vznikaly v důsledku ...

Číst více

Třebíčský deník informoval dne 9. 7. 2023 o požáru obilného pole a zásahu profesionálních i dobrovolných hasičů. Článek zde: https://trebicsky.denik.cz/pozary/velky-pozar-pole-hvezdonovice-okrisky-samota-loudilka-hasici-dobrovolni.html

Dle katastru nemovitostí se jednalo o lán pozemků orné půdy na katastrálních územích Petrovice u Třebíče a Hvězdoňovice obhospodařované Zemědělským družstvem Okříšky. Oheň se rozhořel 9. 7. 2023 krátce před třetí hodinou odpolední (15:00 hodin) a v suchém obilném porostu se velmi rychle šířil. 

Požáry, které o víkendu vznikaly v důsledku ...

Číst více

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 28. června 2023 byl schválen zápis událostí roku 2022 do kroniky obce.

Zápis včetně příloh je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Kronika
Číst více

Přestože počasí v úterý 27. června 2023 nebylo teplotně úplně letní, bylo ideální na venkovní aktivity a pohyb za doprovodu hudební skupiny Countrio. Ve stylu country jsme všichni přivítali konec školního roku a blížící se období prázdnin. Děti z mateřské školy měly nacvičené vystoupení, které předvedly všem přítomným, předškoláci byli pasováni na školáky.

em dětem přejeme hezké prázdniny.

Zveřejnila: Helena Moudrá     

Číst více

Senátorkou za volební obvod č. 53 - Třebíč je paní Hana Žáková. Ve funkci je od října 2018, kdy byla ve volnách zvolena jako nestranička za hnutí STAN.

O své činnosti informuje na internetových stránkách https://www.hanazakova.cz/ a prostřednictvím zpravodajů zde:

https://issuu.com/zakova/docs/hana_zakova_zpravodaj_1_2022

http://https://issuu.com/zakova/docs/hana_kov_tvrtletn_zpravodaj_2_2022

https://issuu.com/zakova/docs/hana_kov_zpravodaj_32022

https://issuu.com/zakova/docs/hana_kov_zpravodaj_42022_1_

I. čtvrtletí 2023: http://bit.ly/3lSQ3IV 

II. čtvrt...

Číst více

Kraj Vysočina vydal Výroční zprávu Kraje Vysočina za rok 2022, která je, stejně jako v minulých letech, vytvořena v elektronické podobě a je ke stažení na internetových stránkách Kraje Vysočina pod odkazem zde: https://www.kr-vysocina.cz/vyrocni-zpravy/ds-305360/p1=122615 

Výroční zpráva Vás provede ucelenými informacemi o Kraji Vysočina, činnostmi krajského úřadu a zásadními událostmi, jež na Vysočině proběhly v minulém roce.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 9. září 2022 byla schválen zápis událostí roku 2020 a roku 2021 do kroniky obce Petrovice. Zápisy jsou zveřejněny v příloze.

Infografika v přílohách k zápisu roku 2020 - zdroj ČHMÚ: https://www.chmi.cz/ 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Kronika
Číst více

Dne 3. 5. 2023 nám byly doručeny písemnosti do kroniky obce týkající se posledních okamžiků 2. světové války v naší obci. Nejzajímavějšími a také nejdůvěryhodnějšími jsou svědectví přímých účastníků té doby. Jedním z nich jsou vzpomínky tehdy 17leté Milady Šimkové – rozené Dokulilové – z Petrovic č.p. 6. Paní Šimková ve svých vzpomínkách popsala, jak vnímala celou tragickou událost začínající večerem 5. května 1945. Její vzpomínky patří k velice cenným zdrojům, protože bydlela přímo v hostinci č.p. 6, kde se velká část těchto událostí odehrála.

Zápis vzpomínek je důvě...

Sekce:  Kronika
Číst více