O obci

Kraj Vysočina vydal Výroční zprávu Kraje Vysočina za rok 2022, která je, stejně jako v minulých letech, vytvořena v elektronické podobě a je ke stažení na internetových stránkách Kraje Vysočina pod odkazem zde: https://www.kr-vysocina.cz/vyrocni-zpravy/ds-305360/p1=122615 

Výroční zpráva Vás provede ucelenými informacemi o Kraji Vysočina, činnostmi krajského úřadu a zásadními událostmi, jež na Vysočině proběhly v minulém roce.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 9. září 2022 byla schválen zápis událostí roku 2020 a roku 2021 do kroniky obce Petrovice. Zápisy jsou zveřejněny v příloze.

Infografika v přílohách k zápisu roku 2020 - zdroj ČHMÚ: https://www.chmi.cz/ 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Kronika
Číst více

Dne 3. 5. 2023 nám byly doručeny písemnosti do kroniky obce týkající se posledních okamžiků 2. světové války v naší obci. Nejzajímavějšími a také nejdůvěryhodnějšími jsou svědectví přímých účastníků té doby. Jedním z nich jsou vzpomínky tehdy 17leté Milady Šimkové – rozené Dokulilové – z Petrovic č.p. 6. Paní Šimková ve svých vzpomínkách popsala, jak vnímala celou tragickou událost začínající večerem 5. května 1945. Její vzpomínky patří k velice cenným zdrojům, protože bydlela přímo v hostinci č.p. 6, kde se velká část těchto událostí odehrála.

Zápis vzpomínek je důvě...

Sekce:  Kronika
Číst více

Krátký záznam z tradiční akce pálení čarodějnic v obci dne 30.04.2023 je k shlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=K3Y9lDkIuDk

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V přílohách jsou postupně zveřejňovány zápisy přijatých usnesení na zasedáních Zastupitelstva obce Petrovice.

Usnesení jsou zveřejňovány v upravené formě s ohledem na ochranu osob dle směrnice GDPR. V listinné podobě jsou uloženy k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Usnesení ZO č. 5 ze dne 01.03.2023 zveřejněno dne 07.03.2023.   

Usnesení ZO č. 6 ze dne 26.04.2023 zveřejněno dne 09.05.2023.

Usnesení ZO č. 7 ze dne 24.05.2023 zveřejněno dne 02.06.2023.

Usnesení ZO č. 8 ze dne 28.06.2023 zveřejněno dne 10.07.2023.

Usnesení...

Číst více

V přílohách jsou postupně zveřejňovány zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konané v roce 2023.

Zápisy jsou zveřejňovány v úpravě s ochranou osob dle GDPR. V listinné podobě jsou zápisy uloženy a k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Zápis ZO č. 5 ze dne 1.3.2023 zveřejněn dne 07.03.2023.   

Zápis ZO č. 6 ze dne 26.4.2023 zveřejněn dne 09.05.2023. 

Zápis ZO č. 7 ze dne 24.5.2023 zveřejněn dne 02.06.2023.

Zápis ZO č. 8 ze dne 28.06.2023 zveřejněn dne 10.07.2023.

Zápis ZO č. 9 ze dne 20.09.2023 zveřejněn dn...

Číst více

Mnozí řidiči již zaznamenali, že na území obce byly instalovány informativní měřiče rychlosti přijíždějících vozidel. První z nich se nachází na silnici III/40512 při příjezdu od Třebíče. Druhý je umístěný na místní komunikaci při příjezdu od Okříšek, z katastrálního území Nových Petrovic. Věříme, že pořízení těchto měřičů rychlosti přiměje většinu řidičů k dodržování rychlosti v obci a tak ke zvýšení bezpečnosti při pohybu občanů v obci.

Celkové náklady na jejich pořízení byly 179.000,-- Kč a byly plně hrazeny z rozpočtu obce. Dodání a instalace - firma DOSIP Servis, s.r....

Číst více

V současné době největší investice obce „Novostavba víceúčelové budovy“ byla zahájena v měsíci únoru. 

Dle projektové dokumentace bude v přízemí této budovy komerční prostor k pronájmu pro případnou potřebu prodejny a prostor pro techniku obce, dílnu a sklad materiálů včetně zimních posypů. V podkroví budovy bude zázemí pro zaměstnance obce a dále zatím nevyužitý půdní prostor pro možné budoucí vybudování obecního bytu. Cela budova je koncipována jako nízkoenergetická, napájena pouze elektrickou energií, s tím, že se počítá do budoucna s osazením f...

Číst více

V závěru roku 2021 a v první polovině roku 2022 realizovala obec Petrovice stavbu VN Loučky. Jedná se o realizaci opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu.

Cílem akce bylo vybudovat nový - nerybochovný rybník, který bude sloužit k zadržování vody v krajině - zvýší se tím akumulace a  retence vody. Současně dojde ke zvýšení disponibilních zásob vody v krajině jako součást opatření proti nepříznivým následkům sucha, současně dojde i vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů. Nádrž bude mít významný krajinotvorný účinek, díky kterému z k...

Číst více

V přílohách jsou zveřejňovány zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice v plném rozsahu pouze s úpravami dle směrnice GDPR  týkající se ochrany osobních údajů.

Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce Petrovice se uskutečnilo dne 19.10.2022.

Zasedání č. 2 se uskutečnilo dne 02.11.2022,

Zasedání č. 3 se uskutečnolo dne 23.11.2022.

Zasedání č. 4 se uskutečnilo dne 21.12.2022.

Zveřejňuje: Helena Moudrá   

Číst více