O obci

Krátký záznam z tradiční akce pálení čarodějnic v obci dne 30.04.2023 je k shlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=K3Y9lDkIuDk

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V přílohách jsou postupně zveřejňovány zápisy přijatých usnesení na zasedáních Zastupitelstva obce Petrovice.

Usnesení jsou zveřejňovány v upravené formě s ohledem na ochranu osob dle směrnice GDPR. V listinné podobě jsou uloženy k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Usnesení ZO č. 5 ze dne 01.03.2023 zveřejněno dne 07.03.2023.   

Usnesení ZO č. 6 ze dne 26.04.2023 zveřejněno dne 09.05.2023.

Usnesení ZO č. 7 ze dne 24.05.2023 zveřejněno dne 02.06.2023.

Usnesení ZO č. 8 ze dne 28.06.2023 zveřejněno dne 10.07.2023.

Usnesení...

Číst více

V přílohách jsou postupně zveřejňovány zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konané v roce 2023.

Zápisy jsou zveřejňovány v úpravě s ochranou osob dle GDPR. V listinné podobě jsou zápisy uloženy a k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Zápis ZO č. 5 ze dne 1.3.2023 zveřejněn dne 07.03.2023.   

Zápis ZO č. 6 ze dne 26.4.2023 zveřejněn dne 09.05.2023. 

Zápis ZO č. 7 ze dne 24.5.2023 zveřejněn dne 02.06.2023.

Zápis ZO č. 8 ze dne 28.06.2023 zveřejněn dne 10.07.2023.

Zápis ZO č. 9 ze dne 20.09.2023 zveřejněn dn...

Číst více

Mnozí řidiči již zaznamenali, že na území obce byly instalovány informativní měřiče rychlosti přijíždějících vozidel. První z nich se nachází na silnici III/40512 při příjezdu od Třebíče. Druhý je umístěný na místní komunikaci při příjezdu od Okříšek, z katastrálního území Nových Petrovic. Věříme, že pořízení těchto měřičů rychlosti přiměje většinu řidičů k dodržování rychlosti v obci a tak ke zvýšení bezpečnosti při pohybu občanů v obci.

Celkové náklady na jejich pořízení byly 179.000,-- Kč a byly plně hrazeny z rozpočtu obce. Dodání a instalace - firma DOSIP Servis, s.r....

Číst více

V současné době největší investice obce „Novostavba víceúčelové budovy“ byla zahájena v měsíci únoru. 

Dle projektové dokumentace bude v přízemí této budovy komerční prostor k pronájmu pro případnou potřebu prodejny a prostor pro techniku obce, dílnu a sklad materiálů včetně zimních posypů. V podkroví budovy bude zázemí pro zaměstnance obce a dále zatím nevyužitý půdní prostor pro možné budoucí vybudování obecního bytu. Cela budova je koncipována jako nízkoenergetická, napájena pouze elektrickou energií, s tím, že se počítá do budoucna s osazením f...

Číst více

V závěru roku 2021 a v první polovině roku 2022 realizovala obec Petrovice stavbu VN Loučky. Jedná se o realizaci opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu.

Cílem akce bylo vybudovat nový - nerybochovný rybník, který bude sloužit k zadržování vody v krajině - zvýší se tím akumulace a  retence vody. Současně dojde ke zvýšení disponibilních zásob vody v krajině jako součást opatření proti nepříznivým následkům sucha, současně dojde i vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů. Nádrž bude mít významný krajinotvorný účinek, díky kterému z k...

Číst více

V přílohách jsou zveřejňovány zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice v plném rozsahu pouze s úpravami dle směrnice GDPR  týkající se ochrany osobních údajů.

Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce Petrovice se uskutečnilo dne 19.10.2022.

Zasedání č. 2 se uskutečnilo dne 02.11.2022,

Zasedání č. 3 se uskutečnolo dne 23.11.2022.

Zasedání č. 4 se uskutečnilo dne 21.12.2022.

Zveřejňuje: Helena Moudrá   

Číst více

V příloze jsou zveřejněny zápisy přijatých usnesení zastupitelstva obce. Jedná se o usnesení přijatá zastupitelstvem obce, které vzešlo z voleb konaných ve dnech 23.-24.9.2022.

Při zveřejňování usnesení jsou chráněny osobní údaje dle směrnic GDPR.

Ustavující zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 19.10.2022, zveřejněno dne 24.10.2022.

Zasedání č. 2 se uskutečnilo 02.11.2022, zveřejněno dne 07.11.2022.

Zasedání č. 3 se uskutečnilo 23.11.2022, zveřejněno dne 02.12.2022.

Zasedání č. 4 se uskutečnilo 21.12.2022, zveřejněno dne 03.01.2023.

Číst více

Dne 19.10.2022 se uskutečnilo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Petrovice. Nově zvolení členové zastupitelstva obce dle výsledků voleb konaných 23. a 24.9.2022 se sešli, aby složili slib a zvolili starostu a místostarostu obce. 

Zastupitelstvo obce určilo počet členů místostarostů a funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni. Stejně jako v předchozích obdobích byl volen jeden místostarosta a nikdo z členů zastupitelstva obce nebude pro výkon své funkce uvolněn.

Veřejným způsobem byl starostou obce zvolen pan Mgr. Petr Padrnos, místostarostou obce pan David...

Číst více

Ve stávajícím složení se Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 9. září 2022 sešlo naposledy. Mimo jiné se zabývalo zhodnocením své činnosti za uplynulé volební období.

Zpráva o zhodnocení volebního období zpracovaná kronikářkou obce a schválená členy zastupitelstva je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Sekce:  Kronika
Číst více