Služby obce

Od 1.1.2020 se na základě zvýšení ceny za manipulaci s odpadovou nádobou i ceny za uložení odpadu na skládce zvyšuje poplatek za komunální odpad (za svoz popelnic) v obci Petrovice. Obcí vybíraný poplatek pokrývá pouze náklady spojené se svozem a ukládáním směsného komunálního odpadu do popelnic. Obec ze svého rozpočtu hradí náklady spojené se svozem veškerého tříděného odpadu a náklady za ukládání odpadů na sběrných dvorech s vyjímkou stavebních odpadů.

Při kvalitním třídění domovního odpadu zbývá velice málo odpadu, které je nutné ukládat do popelnic. Obec umož...

Číst více

Vánočním či jiným dárkem v posledních letech bývají také drony na dálkové ovládání. Jejich užívání však vyžaduje určitou zkušenost při ovládání a příznivé klimatické podmínky. Při větrném počasí se může stát, že se dron stane neovladatelným  a "zatoulá se", což se stalo i v naší obci. Pokud najdete na svém pozemku nebo ve svém okolí dron, kontaktujte Obecní úřad Petrovice, tel.: 725 101 412, a majitel bude informován o nálezu a možném převzetí.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Místní lidová knihovna Petrovice bude v úterý 31. prosince 2019 uzavřena. Náhradní výpůjční doba není stanovena.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Služby obce
Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém 10. zasedání konaném dne 21. 11. 2019 projednalo a schválilo cenu za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací tzv. stočné v obci Petrovice na rok 2020. Usnesením č. 10, bod 5., byla schválena cena ve výši 17,-- Kč/m3 odpadních vod.

Více informací k ceně je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Obecní úřad v Petrovicích bude uzavřen ve dnech 23.12.2019 - 31.12.2019. V tomto období se neuskuteční ani úřední hodiny zástupců obce. 

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Služby obce
Číst více

Dne 10. prosince 2019 je Místní lidová knihovna v obci uzavřena. Náhradní provozní doba není stanovena.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace, pořádá a zve občany na "Adventní tvoření", které se uskuteční ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v 17:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Za odborného vedení si účastníci akce vytvoří adventní věnec, svícen nebo jinou sváteční dekoraci k nejkrásnějším svátkům roku.

Účastníci uhradí kurzovné ve výši cca 40,-- Kč/osoba (závislé od počtu osob), použité dekorace, svíčky a jiný potřebný materiál dle vlastního výběru, který bude v široké nabídce k dispozici. Rostlinný materiál k tvoření b...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Hodnocení školského zařízení za školní rok 2018/2019, které zpracovala ředitelka Lenka Dostálová, je zveřejněno v příloze.

Hodnocení obsahuje charakteristiku školy, demografické složení, informace o výchovně vzdělávacím procesu a zaměstnancích a další informace.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Sekce:  Služby obce
Číst více

Od 1. 9. 2019 byl počet pracovních pozic v Mateřské škole Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizaci, rozšířen o funkci školního asistenta, který je spolufinancován z Evropského strukturálního a investičního fondu, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a MŠMT.

K předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole je pro školní rok 2019/2020 zapsáno 25 dětí, z nichž pro 7 je předškolní docházka povinná, neboť jsou připravováni na školní vzdělávání. V jedné třídě mateřské školy jsou nyní společně vzdělávány děti ve věku od 2 do 6 let, což v průběhu organizace dne vyž...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Nové internetové stránky Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, okres Třebíč, byly spuštěny od 1. září 2019 a najdete je zde: https://skolka.petroviceutrebice.cz/.

V současné době probíhá jejich naplňování informacemi. 

Jejich grafická podoba s internetovými stránkami zřizovatele byla zvolena záměrně, neboť se tím zjednotuší orientace uživatelům i obsluha administrátorům.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Sekce:  Služby obce
Číst více