Služby obce

Ve čtvrtek dne 23.3.2023 došlo k výpadku veřejného osvětlení v části obce. Následující den v pátek byl prověřován důvod závady. Neboť se jedná o závadu, která je v rozvaděči a je třeba kvalifikovaného pracovníka v oboru elektro, aby ji odstranil, předpokládáme provedení opravy nejpozději začátkem příštího týdne. Děkujeme za pochopení.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Aktualizace 02.04.2023. Porucha byla odstraněna.

Sekce:  Služby obce
Číst více

Za finanční podpory – daru ve výši 50.000,-- Kč z nadačního příspěvku z Hasičského fondu Nadace AGROFERT byly členům zásahové jednotky obce, která je zařazena v kategorii JPO V, zakoupeny zásahové přilby včetně integrovaných svítilen v počtu šesti kusů.

Jedná se o profesionální certifikované vybavení, které splňuje vysoké bezpečnostní požadavky a v případě zásahu bude chránit život a zdraví zasahujících členů naší jednotky.  Celkové náklady na jejich pořízení činily 52.962,-- Kč, obec Petrovice tak ze svého rozpočtu uhradila částku 2.962,-- Kč.

...
Číst více

Místní lidová knihovna Petrovice bude v úterý 14.2.2023 uzavřena.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Aktualizace dne 20.02.2023: Místní lidová knihovna Petrovice bude uzavřena v úterý 21.2.2023. Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Služby obce
Číst více

Výroční zpráva o své činnosti v oblasti poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Z důvodu nemoci referentky obce je kancelář Obecního úřadu Petrovice uzavřena od 3.1.2023 do odvolání. Naléhavé a bezodkladné záležitosti (např. týkající se volby prezidenta ČR) je možné řešit se zástupci obce - kontakty zde: https://www.petroviceutrebice.cz/kontakty.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Aktualizace: Kancelář Obecního úřadu otevřena od 18.01.2023.

Sekce:  Služby obce
Číst více

Informace pro voliče, kteří se ocitnou v karanténě (izolaci) z důvodu onemocnění covid-19 je zveřejněna zde: 

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-ke-zvlastnim-zpusobum-hlasovani-ve-volbe-prezidenta-republiky-2023-pro-volice-v-izolaci-karantene-z-duvodu-onemocneni-covid-19.aspx.

Informace Kraje Vysočina o umístění mobilních stanovišť drive-in je zveřejněna zde: https://www.kr-vysocina.cz/umisteni-drive-in-stanovist-v-kraji-vysocina/d-4116757 

Žádost o vydání voličského průkazu pro osoby, které v době konání volby budou místo své trvalé bydliště (např. na dovole...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Kancelář Obecního úřadu Petrovice bude uzavřena ve dnech 27. - 30. prosince 2022.

Všem občanům přejeme klidné prožití vánočních svátků roku 2022.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Oznamujeme čtenářům, že Místní lidová knihovna Petrovice bude uzavřena v úterý dne 20. prosince 2022 a 27. prosince 2022.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Sekce:  Služby obce
Číst více

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 23.11.2022 byla projednávána a schvalována cena za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci (tzv. stočné) na rok 2023, neboť vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizace je obec Petrovice. Schválená cena činí 22,-- Kč/m3 odpadní vody. Při použití směrných čísel náklady budou činit 792,-- Kč/osoba/rok.

Více informací k ceně je zveřejněno v příloze.  

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Sekce:  Služby obce
Číst více

Svoz kontejnerů s bioodpadem (hnědých kontejnerů) je v zimním období méně četný než v ostatních měsících roku. Bioodpady jsou sváženy 1x za měsíc, svozy jsou naplánovány na středu 7. 12. 2022, středu 4. 1. 2023 a středu 1. 2. 2023. V případě velmi nepříznivého počasí mohou být termíny upraveny. Zahájení jarního svozu bude upřesněno během měsíce února 2023 v závislosti na počasí. Svozy realizuje ESKO-T s.r.o., Třebíč. 

Svoz velkoobjemových kontejnerů, které zajišťuje Zemědělské družstvo Okříšky, je řešen individuálně dle možností a potřeb družstva. Kontejnery...

Sekce:  Služby obce
Číst více