Služby obce

Společnost ESKO-T s.r.o., Třebíč, která v obci zajišťuje svoz komunálních odpadů i kontejnerů s vytříděným odpadem zpracovala přehled o množství produkovaného odpadu a jeho třídění v obci v průběhu let 2016 - 2020.

Dokument je zveřejněný v příloze.  

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Sekce:  Služby obce
Číst více

Oznamujeme čtenářům, že Místní lidová knihovna Petrovice je od 23. března 2021 opět v provozu, ale pouze prostřednictvím výdejního okénka.

Knihy budou vydávány vždy v úterý v době od 15:00 do 18:00 hodin. Upozorňujeme, že v budově je třeba dodržovat všechna protiepidemická opatření, tj. provést si dezinfekci rukou, chránit si dýchací cesty respirátorem, dodržovat vzájemné rozestupy. V budově se lze zdržovat pouze po dobu nezbytně nutnou, je zákázáno se shlukovat.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Sekce:  Služby obce
Číst více

Nošení ochranných prostředků: zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos a ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky výrobku včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to: ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo b...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Na základě mimořádného opatření je v období od 1.3.2021 do 21.3.2021 včetně uzavřena Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace. Jedná se plnění protiepidemického mimořádného opatření vlády České republiky.

Více informací zde: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna.

Více informací k možnému čerpání ošetřovného je zveřejněno zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemuPodle nových pravidel již školské zařízení nevydává žádné potvrzení. 

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Sekce:  Služby obce
Číst více

Na základě obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2020 vydané Zastupitelstvem obce Petrovice dne 17.12.2020 dochází od 1.1.2021 ke zvýšení poplatku za komunální odpad. Ke zvýšení poplatku dochází na základě zvýšení položek tvořících náklady - cenu za svoz popelnice se směsným odpadem z nemovitosti, tj. cenu za manipulaci se svozovou nádobou a především poplatek za uložení směsného komunálního odpadku na skládku, jehož výše je upravena zákonným předpisem. Více informací ke zvýšení poplatku, bilance odpadového hospodářství obce v roce 2020 a o možnostech využívání jedné popelnice více domácno...

Sekce:  Služby obce
Číst více

V souvislosti s mimořádnými opatřeními Vlády ČR z důvodu epidemiologické situace na území ČR a přechodu do 5. stupně PES, je pro veřejnost uzavřena Místní lidová knihovna Petrovice a výpůjčky knih není možné realizovat ani prostřednictvím výdejního okénka a to do odvolání.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Sekce:  Služby obce
Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedáním konaném dne 17.12.2020 schválilo cenu za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci tzv. stočné roce 2021. Činí 18,-- Kč/m3 odváděných odpadních vod.

Více informací je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Sekce:  Služby obce
Číst více

Od 3.12.2020 se provoz orgánů státní správy, provozoven služeb, prodejen maloobchodu a dalších zařízení řídí stupněm 3 protiepidemického systému PES. V praxi to znamená otevření uzavřených provozoven a prodejen za stanovených opatřeních - např. omezení počtu přítomných osob apod.

Obecní úřad Petrovice je nadále otevřen pro veřejnost v omezeném režimu: v pondělí a ve středu vždy v době 9:00 - 11:00 hod, 13:00 - 16:00 hod. 

Místní lidová knihovna Petrovice je otevřena v úterý od 15:00 do 18:00 hodin. V prostorách knihovny mohou být přítomni současně 4 čtenáři.

Tělocvič...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Upozorňujeme čtenáře, že Místní lidová knihovna Petrovice je z důvodu protiepidemických opatření pro veřejnost uzavřena minimálně do 3. listopadu 2020.

Více informací k uzavření provozu knihoven je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Aktualizace: Na základě mimořádných protiepidemických opatření je knihovna v obci pro veřejnost nadále uzavřena. V provozu nebude 10. a 17.11.2020.

Zveřejnila: Helena Moudrá dne 9.11.2020

Sekce:  Služby obce
Číst více

Kancelář Obecního úřadu Petrovice bude uzavřena z důvodu čerpání dovolené ve dnech od 18. do 28. srpna 2020.

V pondělí 24.8.2020 a 31.8.2020 se neuskuteční úřední hodiny zástupců obce v době od 19:00 do 20:00 hodin.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Služby obce
Číst více