Služby obce

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 23.11.2022 byla projednávána a schvalována cena za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci (tzv. stočné) na rok 2023, neboť vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizace je obec Petrovice. Schválená cena činí 22,-- Kč/m3 odpadní vody. Při použití směrných čísel náklady budou činit 792,-- Kč/osoba/rok.

Více informací k ceně je zveřejněno v příloze.  

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Sekce:  Služby obce
Číst více

Svoz kontejnerů s bioodpadem (hnědých kontejnerů) je v zimním období méně četný než v ostatních měsících roku. Bioodpady jsou sváženy 1x za měsíc, svozy jsou naplánovány na středu 7. 12. 2022, středu 4. 1. 2023 a středu 1. 2. 2023. V případě velmi nepříznivého počasí mohou být termíny upraveny. Zahájení jarního svozu bude upřesněno během měsíce února 2023 v závislosti na počasí. Svozy realizuje ESKO-T s.r.o., Třebíč. 

Svoz velkoobjemových kontejnerů, které zajišťuje Zemědělské družstvo Okříšky, je řešen individuálně dle možností a potřeb družstva. Kontejnery...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Oznamujeme čtenářům, že Místní lidová knihovna v obci je dnes 8.11.2022 uzavřena.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Aktualizace dne 14.11.2022: Místní lidová knihovna v obci je uzavřena 15.11.2022. Zveřejnila: Helena Moudrá  

Sekce:  Služby obce
Číst více

Kancelář Obecního úřadu Petrovice bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena 25., 28. a 29. července 2022.

Kancelář Obecního úřadu Petrovice bude uzavřena od 2.8.2022 do 19.8.2022 včetně. V srpnu se neuskuteční ani úřední hodiny zástupců obce.

Zveřejnila a aktualizovala: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Kancelář Obecního úřadu Petrovice bude uzavřena ve dnech 17. a 20. června 2022 (pátek a pondělí).

Zveřejnila: Helena Moudrá

Aktualizace dne 1.7.2022: Kancelář Obecního úřadu Petrovice bude uzavřena v pondělí 4.7.2022 od 12:00 hodin. Neuskuteční se také úřední hodiny zástupců obce.

Sekce:  Služby obce
Číst více

Mobilní svoz odpadů z domácností v obci na sběrný dvůr v Okříškách se uskuteční v sobotu 18.6.2022 v době od 9:00 do 10:00 hodin.

Odpad k odvozu lze odevzdat na prostranství pod starou radnicí a hasičskou zbrojnicí (č.p. 11). V případě objemnějšího odpadu nebo jeho většího množství lze jeho naložení předem domluvit na Obecním úřadě Petrovice, tel.: 725101412.

K odvozu lze odevzdat: televizory, monitory a rádia (v nedemontovaném stavu), ledničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby, drobné elektrozařízení z domácnosti (fén, rychlovarné konvice, apod.), zahradní ...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Obec Petrovice informuje o stavební činnosti v obci a upozorňuje na omezení, které stavební akce přinesou, neboť v letošním roce bude v části obce od Obecního úřadu Petrovice, č.p. 68 (sloup NN č. 102) k č.p. 115 (konec obce směr Třebíč) realizováno několik stavebních akcí. 

Společnost EG.D, a.s., Brno, bude realizovat rekonstrukci rozvodné sítě stavbou „Petrovice u Třebíče – směr Krahulov: NN obnova“, kde se jedná o rekonstrukci rozvodné sítě spočívající v demontáži venkovního vedení a vybudování nového zemního kabelového vedení včetně přípojek k ...

Sekce:  Služby obce
Číst více

V minulém týdnu byla v obci zahájena pravidelná deratizace veřejné kanalizace a pozemku pod sportovním areálem, kde se nachází výúsť zatrubněného potoka a hlavního řadu veřejné kanalizace. Deratizaci provádí oprávněná kvalifikovaná osoba. Předpokládaná doba provádění deratizace je 1 měsíc.

Upozorňujeme, že každá právnická osoba nebo majitel nemovitosti má povinnost soustavně provádět běžnou deratizaci na svém pozemku, aby došlo k likvidaci výskytu škodlivých hlodavců, kteří mohou nejen poškodit a znehodnotit majetek, ale především je deratizace zaměřena na prevenci - likvidaci ...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Do 31.5.2022 je splatnost těchto plateb: místního poplatku ze psa (platba na rok 2022) ve výši 100,-- Kč za jednoho psa, odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci tzv. stočné (platba za rok 2021) ve výši 648,-- Kč za jednu osobu v domácnosti.

K výpočtu výše platby je kalkulačka zde: https://www.petroviceutrebice.cz/kalkulacka-poplatku-v-obci

Platby jsou přijímány bezhotovostním převodem na bankovní účet obce číslo 9921711/0100. Variabilní symbol je číslo popisné nemovitosti v obci.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Aktualizace dne 23.05.2022 - viz příloha. Zveřej...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Kancelář Obecního úřadu Petrovice je uzavřena od 22. dubna 2022 do 3. května 2022.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více