Poskytované služby

V případě prodeje nebo nabytí nemovitosti podává vlastník nemovitosti jako poplatník daně daňové přiznání k dani z němovitých věcí resp. dílčí daňové přiznání a to vždy v termínu do 31. ledna následujícího roku. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci z důvodu prokázání výskytu koronaviru SARS CoV-2 na našem území jsou všechna územní pracoviště finančních úřadů, s výjimkou podatelen, pro veřejnost uzavřena. Z tohoto důvodu není možná osobní návštěva příslušného správce daně pro případ, že by poplatník daně z nemovitých věcí potřeboval pomoci s vyplněném daňového přiznání k uvedené dan...

Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedáním konaném dne 17.12.2020 schválilo cenu za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci tzv. stočné roce 2021. Činí 18,-- Kč/m3 odváděných odpadních vod.

Více informací je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Sekce:  Služby obce
Číst více

Ve dnech 30. a 31.12.2020 bude ordinace praktického lékaře MUDr. Tomáše Filkuky uzavřena, pro akutní případy zastupuje praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková. 

Ordinační doba v předchozích dnech: pondělí, úterý 21. a 22.12.2020: 8:00 - 12:00 hod, středa 23.12.2020: 8:00 - 10:00 hodin, pondělí, úterý 28. a 29.12.2020: 8:00 - 12:00 hod. Sestra je v ordinaci přítomna od 7:15 hod za účelem provádění odběrů krve.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Od 3.12.2020 se provoz orgánů státní správy, provozoven služeb, prodejen maloobchodu a dalších zařízení řídí stupněm 3 protiepidemického systému PES. V praxi to znamená otevření uzavřených provozoven a prodejen za stanovených opatřeních - např. omezení počtu přítomných osob apod.

Obecní úřad Petrovice je nadále otevřen pro veřejnost v omezeném režimu: v pondělí a ve středu vždy v době 9:00 - 11:00 hod, 13:00 - 16:00 hod. 

Místní lidová knihovna Petrovice je otevřena v úterý od 15:00 do 18:00 hodin. V prostorách knihovny mohou být přítomni současně 4 čtenáři.

Tělocvič...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje, že ve dnech od 7.12. do 23.12. 2020 nebude ordinovat z důvodu čerpání řádné dovolené.

Zastupovat bude MUDr. Tomáš Filkuka - http://mudrfilkuka.cz/.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Upozorňujeme občany, že firma ESKO-T s.r.o., Třebíč, v zimních měsících provádí svoz kontejnerů na bioodpad pouze 1x měsíčně. Hnědé kontejnery budou svezeny ve dnech 9.12.2020, 6.1.2021, 3.2.2021.

Mimo hnědých kontejnerů slouží občanům na uložení bioodpadu velkoobjemové kontejnery, které sváží Zemědělské družsvo Okříšky, družstvo. Svoz těchto kontejnerů je prováděn individuálně dle potřeby. Neboť se jedná o otevřené kontejnery, může být v mrazivém období problém s jejich odvozem a výsypem.

Žádáme občany, aby větve z předjarního ořezu stromů a keřů a z jejich kácení v době ve...

Číst více

V termínu 26.11. - 6.12.2020 mimoletáková akce - BOMBA AMO CENY týkající se masa, které je nutné předem objednat u vedoucí prodejny.

V maloobchodní prodeji bude nabízena vepřová krkovice, kýta a plec (vše bez kosti) za cenu 79,90 Kč/kg, ovarový balíček (cca 5 kg) za cenu 69,90 Kč/kg a vinná klobása za cenu 99,90 Kč/kg. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Společnost ESKO-T s.r.o., Třebíč, oznamuje, že v úterý 17.11.2020 v den státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii, se svoz komunálního odpadu (popelnic) v obci uskuteční.

Sběrné dvory v Třebíči budou uzavřeny.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že v pátek 13.11.2020 je v ordinaci přítomna pouze sestra.

V pátek 20.11.2020 a 27.11.2020 dovolená. V tyto dny pro akutní případy zastupuje MUDr. Dagmar Miková. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Aktuální informace pro pacienty zveřejňuje Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, průběžně na svých internetových stránkách, v části aktuality - zde:  https://www.nem-tr.cz/aktuality/.

V souvislosti s šířícím se onemocněním COVID-19 nemocnice informuje o:    

- Uzavření odborných ordinací: https://www.nem-tr.cz/aktuality/uzavreni-odbornych-ambulanci/

- Veřejné sbírce na pořízení přístroje AIRVO: https://www.nem-tr.cz/aktuality/sbirka-na-porizeni-pristroje-airvo/.

- Nemocnice přijímá pracovníky v rámci dobrovolnické ...

Číst více