Poskytované služby

Informace k možnosti poskytnutí mimořádné okamžité pomoci v případě, že jste se dostali do finanční tísně z důvodu ukončení činnosti dodavatele elektrické energie nebo plynu a vysoké platby u dodavatele poslední instance jsou zveřejněny zde: https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Každý rok Krajská knihovna Vysočiny oceňuje knihovny na území svého kraje za svoji činnost. V letošním roce byla oceněna také knihovna v naší obci. Přestože rok 2020 a rok 2021 úplně klasické knihovnické práci nepřál, neboť mimořádnými opatřeními došlo několikrát k uzavření a omezení návštěvnosti veřejných knihoven, byla tato doba využita a v prostorách knihovny byly prováděny opravy rozvodů a nová výmalba, které zajistila obec Petrovice a hradila jej plně ze svého rozpočtu. 

Setkání oceněných knihoven probíhá každoročně na Knihovnické slavnosti, která se měla konat dne 30...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Lékárna v Okříškách otevřena od 7:30 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Energetický regulační úřad upozorňuje zákazníky, jejichž dodavatel elektrické energie nebo plynu ukončil svoji činnost, že dodavatel poslední instance (DPI) má povinnost zásobovat zákazníka energiemi pouze po dobu 6 měsíců. Ceny DPI a zálohy v tomto režimu jsou aktuálně velmi vysoké a je nutné z DPI co nejdříve odejít.

Veškeré informace pro zákazníky zveřejňuje Energetický regulační úřad zde:  https://www.eru.cz/cs/-/informace-pro-zakazniky-dodavatelu-kteri-ukoncili-nebo-ukoncuji-cinnost.

Jak změnit dodavatele energií je zveřejněno zde: https://www.eru.cz/cs/inform...

Sekce:   |  Služby ostatní
Číst více

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje, že do odvolání jsou zrušeny odpolední ordinační hodiny (ordinace ve čtvrtek) a dopolední oradinace v úterý.

V tyto dny bude probíhat očkování proti nemoci Covid-19. V ordinaci očkují I., II. a III.dávku vakcínami Moderna a Pfeizer. Přijďte se očkovat, ochráníte tím sebe i své blízké.

Zveřejnila: Helena Moudrá, aktualizováno 1.12.2021.

Číst více

Jedním z úkolů obce je podpora sportu. Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí na svém území podmínky pro sport. Přesněji jsou úkoly obecně definovány v § 6 zák. č. 115/2001 Sb., zákon o podpoře sportu. Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 18. listopadu 2021 byl projednán a schválen Strategický plán rozvoje sportu obce Petrovice, který je zveřejněn v příloze. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Ve středu 24.11.2021 nebude lékař MUDr. Tomáš Filkuka z důvodu nemoci ordinovat. V ordinaci bude přítomna pouze zdravotní sestra.

Zveřejnila: Helena Moudrá

V pondělí 29.11.2021 bude ordinace praktického lékaře MUDr. Tomáše Filkuky uzavřena z důvodu očkování objednaných pacientů proti nemoci covid-19.

Zveřejnila: Helena Moudrá dne 25.11.2021

Číst více

Informace o své činnosti za uplynulý školní rok zpracovává školská organizace do vlastního hodnocení. Hodnocení za školní rok 2020/2021 ředitelky Lenky Dostálové bylo projednáno na zasedání zastupitelstva obce jako zřizovatele dne 18.11.2021. Hodnocení je zveřejněno v příloze. Uplynulý školní rok byl poznamenán protiepidemickými opatřeními proti šíření nemoci covid-19, kdy nebylo vyjížděno na žádná kulturní vystoupení, zrušen byl předplavecký výcvik, nekonala se žádná vystoupení přímo v prostorách mateřské školy a také v mateřských školách probíhala&n...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Informujeme občany, kteří se dostali do finančních problémů - dluhu, které řeší exekutor, resp. je dluh vymáhán v exekučním řízení o právní úpravě tzv. milostivém létě. Právní úprava obsažená v části druhé čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb., je platná od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Během této tříměsíční lhůty může dlužník zaplatit jen tzv. jistinu, tedy původní nezaplacený nebo jinak nezaniklý dluh vymáhaný v exekučním řízení a dále jen poplatek exekutorovi za uzavření exekuce, který činí 750,-- Kč +DPH. Vše ostatní, tedy úroky, penále, příslušenství, poplatky stát odpouš...

Sekce:   |  Služby ostatní
Číst více

Vánoční výstavu betlémů "Třebíčské betlémy včera a dnes" pořádá Muzeum Vysočiny Třebíč v prostorách zámku - konírně.

Výstava se koná od 26. listopadu 2021 do 16. ledna 2022. Otvírací doba úterý - neděle 9:00 - 12:00 hodin, 13:00 - 17:00 hodin.

Při návštěvě výstavy je nutné dodržovat platná protiepidemická opatření: https://covid.gov.cz/situace/kultura/galerie-muzea

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více