Obecní úřad

Oznámení starosty obce dle § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - viz. přiložený soubor.

Číst více

E.ON Česká republika, s.r.o. v souladu se zák. č. 458/2000 Sb. § 25 odst. 4 písm. d) bod 6. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 02.10.2008 od 07:15 do 15:30 hod v obci Petrovice v části obce Petrovice  napájené z trafostanice umístěné u č.p. 126 okolo kulturního domu směr Okříšky - benzínová čerpací stanice, a od Třebíče okolo školky směr Okříšky - benzínová čerpací stanice.

Zveřejněno 15.09.2008

Číst více

Informační materiál pro chovatele k právě probíhajícímu očkování zvířat proti katarální horečce ovcí a koz je zveřejněn v příloze této zprávy.

V případě potřeby vysvětlení a doplňující informace chovatelům podá MVDr. Jindra Horáková, Ph.D. na Krajské veterinární správě pro kraj Vysočina, Inspektorát Třebíč, Svatopluka Čecha 1, 674 01 Třebíč, tel.: 568838327, e-mail: j.horakova.kvsj@svscr.cz.

Číst více

Od 01.01.2005 je Armáda České republiky plně profesionální. Problematikou získávání nových vojenských profesionálů v regionu Vysočina se od 01.01.2006 zabývá oddělení náboru Krajského vojenského velitelství v Jihlavě, Vrchlického 14, 586 01 Jihlava, tel.: 973433460.

K 01.10.2008 a 01.01.2009 budou novými vojenskými profesionály doplňovány tyto posádky: Bechyně, Strakonice, Chrudim, Bučovice, Hranice na Moravě, Přáslavice, Rakovník, Tábor, Žatec a mimo jiné i 44. lehký motorizovaný prapor v Jindřichově Hradci.

Číst více

Městský úřad Třebíč

Odbor finančníExekuční oddělení

Karlovo nám. 104/55, 674 01Třebíč

Číst více

Volby do zastupitelstva kraje Vysočina konané ve dnech 17. a 18. října 2008

1) Starosta obce podle ust. § 17 odst. 6 zík. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

jmenuje zapisovatelem okrskové volební komise Helenu Moudrou.

2) Přesná adresa místnosti pro volby:    Volební okrsek č. 1,        tel.: 568870426

Obecní úřad Petrovice, Petrovice č.p. 68, 675 21 Okříšky,

Číst více

V příloze je zveřejněn seznam volebních stran, jejichž kandidátní listiny byly Krajským úřadem kraje Vysočina zaregistrovány pro volby do zastupitelstva kraje Vysočina, které se uskuteční ve dnech 17. a 18. října 2008. 

Číst více

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva kraje Vysočina, konaných ve dnech 17. a 18. října 2008.

Starosta obce Petrovice v souladu s ust. § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,

sděluje, že v obci Petrovice je jeden volební okrsek se sídlem Petrovice č.p. 68, 675 21 Okříšky.

V Petrovicích dne 29.08.2008

Č.j. 283/2008

Číst více

Upozorňujeme občany na konec platnosti občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.12.2003 /viz. plakát - růžová karta/ k datu 31. 12. 2008.

Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili před 1. lednem 1936.

Číst více