Obecní úřad

Dle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, § 36, odst. 5, provozovatel vodovodu a kanalizace zasílá Ministerstvu zemědělství informace o celkovém vyúčtování všech položek ceny podle cenových předpisů a současně zveřejňuje uvedené vyúčtování na úřední desce obecního úřadu. 

Porovnání ceny vodného za rok 2022 zpracovala Vodárenská akciová společnost, a.s, Brno, divize Třebíč. Cena vody účtovaná odběratelům činila v roce 2022 za 1 m3 částku 46,20 Kč s 10% DPH.

Porovnání ceny stočného za rok 2022 zpracovala obec Petrovice. Cena stočného činila z...

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se koná 9. 5. 2023 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina, č.j.: 671023/23/2900-11420-709759, kterou se oznamuje zpřístupnění k nahlédnutí předpisných seznamů pro daň z nemovitých věcí na rok 2023 daňovým subjektům, kteří nejsou k placení uvedené daně přihlášení prostřednictvím SIPO, je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se koná ve středu 26.04.2023 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Společnost ESKO-T s.r.o., Třebíč, provozuje Centrum věcí pro druhou šanci.  

Více informací a nabídka věcí zde: https://centrum.esko-t.cz/

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Dle zákona č. 541/2000 Sb., obec informuje občany o odpadovém hospodářství v obci. Informujeme o způsobu a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu a o výsledcích - kvantifikovaných i ekonomických, současně upozorňujeme na možnou prevenci a minimalizaci vzniku komunálního odpadu v domácnostech.

Informace za rok 2022 je zveřejněna v příloze.

Na internetových stránkách v sekci Odpadové hospodářství jsou průběžně zveřejňovány další informace.  

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

Aktualizace 14.4.2023: Z důvodu nepříznivého počasí změna termínu. Akce se uskuteční ve čtvrtek 20.4.2023 od 16:00 hodin. 

Obec Petrovice se také v letošním roce přihlásila do akce "Čistá Vysočina", kterou vyhlašuje a zajišťuje Kraj Vysočina. Při této akci probíhá úklid veřejných prostranství a přírody na území kraje. 

Obec se do akce zapojí v pátek 14. dubna 2023. Sraz účastníků je v 16:00 hodin před budovou Obecního úřadu Petrovice.

Zveme občany, kterým není lhostejný nepořádek ve svém okolí, k účasti na této akci. Doporučujeme vzít si pracovní rukavice.

Ví...

Číst více

Přehlídka toho, co do kontejneru na bioodpad nepatří.

Teplý víkend někdo z občanů využil k úklidu domova, což je jistě chválihodná činnost, ale jeho aktivita skončila tak, že veškerý odpad nacpal do pytlů a ty pak naházel do kontejneru na bioodpad. Docela by mě zajímal "myšlenkový pochod" takového občana. Nemyslím si, že očekává, že plastové obaly od potravin, trubky, pytle, kameninové misky, kachle apod. se rozloží ma kvalitní kompost. Možná má radost, jak na likvidaci odpadu vyzrál. To, že všechen odpad, který se v kontejneru nacházel, mohl roztřídit, plasty vhodit do sp...

Číst více

MAS Podhorácko vyhlašuje 7. Výzvu k podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova. V této výzvě je vyhlášena Fiche 13 – Lesy Podhorácka.

Dotace je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích (např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví, stroje je zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním).

O dotaci mohou žádat vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesů, kteří hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté plat...

Číst více

Honební společenstvo Petrovice, se sídlem Krahulov, zve občany, na jejichž pozemcích je myslivost v rámci honitby prováděna, na valnou hromadu, která se koná 1.4.2023 od 13:00 hodin v sídle Obecního úřadu Krahulov, Krahulov č.p. 41.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více