Obecní úřad

Oznámení úplné výluky drážní dopravy na trati č. 240 v úseku Brno - Horní Heršpice - Střelice v noci z 09. na 10. srpna 2008 a informace o provozu 11. srpna 2008

Úplná a podrobná informace - viz. příloha.  Zveřejněno: 31.07.2008 

Oznámením dne 01.08.2008 byla výše uvedená výluka drážní dopravy zrušena.

Úplná a podrobná informace - viz. příloha.  Zveřejněno: 01.08.2008

Doplnění - viz. příloha. Zveřejněno: 06.08.2008

Číst více

Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva obce Petrovice, které se koná ve čtvrtek 31.07.2008 v 19:00 hodinv zasedací místnosti v I. patře budovy OÚ v Petrovicích

Hlavní body programu:

Číst více

V přílohách je zveřejněna úplná informace Českých drah, a.s., Krajského centra osobní dopravy Brno, o nepřetržité výluce drážní dopravy na tratích č. 240 a 244 (úsek Brno - Horní Heršpice - Střelice) ve dnech:

27.až 31. července 2008 a 24. až 28. srpna 2008, v jejímž důsledku je zavedena náhradní autobusová doprava.  

Číst více

V příloze jsou uvedeny informace o výlukách traťové koleje na železniční trati č. 240 Brno - Jihlava v 28. týdnu r. 2008, v jejichž důsledku je zavedena náhradní autobusová doprava.

Číst více

Obec Petrovice přijme brigádníky (zejména z řad studentů) na práce v lesích, které jsou ve vlastnictví obce.

Bližší informace poskytne Obecní úřad Petrovice, tel.: 568870426.

Číst více

V období od 14.06.2008 do 30.11.2009 bude, z důvodu rekonstrukce a elektrizace železniční tratě č. 248, zavedena náhradní autobusová doprava v úseku Znojmo - Šatov u všech vlaků osobní dopravy.

Podrobná informace ČD, a.s., Krajského centra osobní dopravy Brno, je zveřejněna v příloze.

Číst více
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, podle vyhl.č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod,  zveřejňuje Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Dyje k připomínkám veřejnosti. Připomínky se mohou podávat ve lhůtě 6 měsíců ode dne zveřejnění. Úplný text výše uvedeného Oznámení je zveřejněn v příloze této informace.
Číst více
V příloze je zveřejněno úplné znění Veřejné vyhlášky č.j. OD9515/2006-20595/08Bu ze dne 23.06.2008 Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy, týkající se "Cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs" - oznámení o doplnění podkladů řízení a o změně investorství.
Číst více

V příloze je zveřejněno úplné znění zprávy včetně příloh o stavu veřejného pořádku a vývoje kriminality v územním obvodu působnosti Obvodního oddělení PČR Okříšky a v katastrálním území obecního úřadu Petrovice za rok 2007.

Policie České republiky, Obvodní oddělení Okříšky oznamuje, že zodpovědný za místo výkonu služby v obci Petrovice je policista pprap. Jaromír Brychta.

Kontakty na Obvodní oddělení PČR v Okříškách jsou:

Číst více