Obecní úřad

Obec Petrovice a Místní organizace Komunistické strany Čech a Moravy

zvou občany k památníku padlým ve II. světové válce za kulturním domem v Petrovicích

k uctění jejich památky položením květin.

Vzpomínkový akt se uskuteční ve středu 7. května v 18:00 hodin.

Ing. Zdeněk Jeřábek v.r. Matúš Nosál v.r.

starosta obce předseda MO KSČM

Číst více

Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 22. května 2008 v 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Petrovicích.

Hlavní body programu:

- určení ověřovatelů zápisu

- kontrola usnesení z 13. zasedání ZO

- rozpočtové opatření - 2. úpravy rozpočtu obce v r. 2008

- majetkoprávní záležitosti

- organizační záležitosti

- rozprava a závěr

Číst více

V příloze je zveřejněno úplné znění Vyhlášky Finančního úřadu v Třebíči o vyložení k veřejnému nahlédnutí hromadného předpisného seznamu o vyměření daně z nemovitostí na rok 2008 za nemovitosti nacházející se v územním obvodu uvedeného finančního úřadu pro poplatníky, kteří mají trvalé bydliště v obci, a u kterých došlo na rok 2008 k rozdílu při vyměření daně.

Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice schválilo na svém zasedání dne 27.03.2008 Provozní řád tělocvičny v Petrovicích týkající se užívání sálu tělocvičny veřejností.

Úplné znění uvedeného provozního řádu je zveřejněno v příloze této zprávy.

Administrativní záležitosti (registraci uživatelů) provádí Obecní úřad Petrovice.  

 

Číst více

Zápis dětí pro školní rok 2008/2009 do Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, se sídlem Petrovice č.p. 68, 675 21 Okříšky,

se uskuteční ve dnech 28. a 29. dubna 2008 (pondělí, úterý)

v době od 7:30 do 15:00 hod v prostorách mateřské školy.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 3 do 6 let.

K zápisu s sebou přiveďte přihlašované dítě, vezměte s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Číst více

Na základě žádosti Diakonie Broumov pořádá obec Petrovice humanitární sbírku ošacení.

Sbírka se bude konat ve dnech 19.-23. května 2008.

V tyto dny lze nepotřebné ošacení odevzdat v igelitových pytlích nebo papírových krabicích na Obecní úřad v Petrovicích.

Podrobnější informace jsou zveřejněny v příloze této zprávy.

Číst více

E.ON Česká republika, s.r.o., oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, udržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrickéenergie v obci Petrovice, část obce "baráky", dne30.04.2008 od 08:00 do 13:00 hod.

Číst více

Obec Petrovice zve všechny občany na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v místní lidové knihovně Petrovice.

Uskuteční se v neděli 6. dubna 2008 v době od 14:00 do 16:00 hod.

Akce bude zahájena starostou obce a kulturním vystoupením dětí z Mateřské školy Petrovice.

Ing. Zdeněk Jeřábek v.r. - starosta

Číst více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINAOdbor sekretariátu hejtmana

Žižkova 57, 587 33Jihlava, Česká republika

Číst více

Obec Petrovice je členem DSO "Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs" se sídlem v Jihlavě.

Obec Petrovice ve svazku zastupuje místostarosta obce Bc. Petr Padrnos.

Valná hromada se uskuteční dne 27. března 2008 v 15:00 hod v zasedací místnosti Zastupitelstva města Jihlavy, Masarykovo nám. 1, Jihlava.

V příloze je zveřejněno úplné znění pozvánky včetně podkladů k zasedání.

 

Číst více