Obecní úřad

Jarní mobilní svoz nebezpečných odpadů v obci Petrovice se uskuteční v sobotu 5. dubna 2008 v době od 8:20 hod do 8:50 hod. Svozové auto bude přistaveno na prostranství pod budovou staré hasičské zbrojnice.

V příloze je uvedena celá svozová trasa vozidla a vybírané druhy odpadů.

Číst více

Úplné znění informací, které obdržela obec Petrovice dne 06.03.2008 jsou zveřejněny v přílohách.

Jedná o informace týkající se možnosti podání daňových přiznání elektronicky a rozšíření úředních hodin ve dnech 25.-31. března 2008.

Číst více
V příloze je úplné znění veřejné vyhlášky Finančního úřadu v Třebíči č.j. 29951/08/330940/4268 ze dne 28.02.2008 o uložení daňové písemnosti pro p. Miroslava Baráka.
Číst více

Valná hromada svazku obcí "Skladka TKO" Třebíč se uskuteční 19. března 2008od 14:00 hod ve velké zasedací místnosti MěÚ Třebíč v přízemí, Masarykovo náměstí 116/6.

Obec Petrovice je členem svazku a zastupuje ji starosta obce Ing. Zdeněk Jeřábek.

V příloze je zveřejněno úplné znění pozvánky včetně programu a projednávané finanční doklady.

Číst více

Nová právní úprava umožňuje opět od 01. března 2008 zapisovat občany mladší 10 let do cestovního dokladu rodiče.

Úplná informace a doklady potřebné k vyřízení předmětné záležitosti jsou zveřejněny v příloze této zprávy. 

Číst více

DSO Zásobování vodou se sídlem v Okříškách oznamuje konání valné hromady.

Ta se uskuteční v úterý dne 04. března 2008 od 18.00 hodv zasedací místnosti

v I. patře Úřadu městyse Okříšky.

Obec Petrovice zastupují členové zastupitelstva Ing. Zdeněk Jeřábek a pan Pavel Brabec.

Jednání je veřejné. V příloze je úplné znění pozvánky včetně programu.

Číst více
V příloze jsou úplná znění přijatých usnesení na zasedání zastupitelstva obce Petrovice v roce 2008.
Číst více
V příloze jsou úplná znění zápisů ze zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaných v roce 2008.
Číst více

Policie ČR upozorňuje občany na množící se případy krádeží vloupáním do nemovitostí.

Protože mnohé případy se staly v průběhu dopoledních hodin, žádá Policie ČR občany o pomoc při objasňování těchto trestných činů.

Pomoci můžete důkladným zabezpečením nemovitosti při odchodu z domu i na krátkou dobu

a zejména svojí všímavostí si k osobám a vozidlům, které se v obci objeví.

Závažné informace lze sdělit telefonicky na obvodní oddělení Policie ČR v Okříškách, tel. 568870133 nebo přímo na linku 158.

Číst více

Oznamujeme čtenářům, že místní lidová knihovna v obci Petrovice

bude pro veřejnost uzavřena ve dnech 4. března 2008 a 11. března 2008.

Příloha: podrobná informace o uzavření knihovny

Číst více