Obecní úřad

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška č. 128266/07/330940/2899 o uložení daňové písemnosti pro Jiřího Adama, Petrovice 67, Finančního úřadu v Třebíči.
Číst více

V příloze je podrobná informace Městského úřadu Třebíč, odboru správních činností, o výměněřidičských průkazů do konce roku 2007 (řidičské průkazy vydané do 31.12.1993) a informace o odevzdání řidičských průkazů osobami, které již neřídí a nebudou chtít řídit motorová vozidla.

Číst více

Pozvánka

na 10. zasedání zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 06.12.2007 v 18:00 hodin

Číst více
V příloze je zveřejněn celý text Vyhlášky Finančního úřadu Třebíč č.j. 122272/07/330913/8982 ze dne 09.11.2007 o uložení daňové písemnosti panu Zdeňku Mirovskému, Petrovice č.p. 26.
Číst více

Valná hromada se uskuteční v úterý dne 4. prosince 2007 od 18.00 hodin

v zasedací místnosti v I. patře Úřadu městyse Okříšky.

Podrobný program a návrh rozpočtu DSO na rok 2008 je přílohou této informace.

Číst více

Rozhodnutím Krajského úřadu kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 586 01 Jihlava, odboru školství, mládeže a sportu, ze dne 31.10.2007 Č.j. KUJI 65911/2007,

se kapacita mateřské školy v Petrovicích a kapacita školní jídelny - výdejny zvyšuje na 30 dětí.

Rovněž se doplňuje název mateřské školy a správně uváděný název školského zařízení je tento:

Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace.

Číst více

V příloze je celý text Vyhlášky Finančního úřadu v Třebíči o uložení daňové písemnosti č.j. 90119/07/330910/3184 ze dne 19.09.2007 pro pana Zdeňka Mirovského, Petrovice 26.

 

Číst více
V příloze je zveřejněn celý text Nařízení č. 1/2007, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí na území obce Petrovice.
Číst více