Obecní úřad

V příloze je uveden návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2008 v podrobném členění.

Případné dotazy, návrhy a připomínky lze podat na OÚ Petrovice.

Rozpočet bude projednáván členy zastupitelstva obce Petrovice ne svém zasedání dne 18.10.2007.

 

Číst více

které se koná ve čtvrtek 18.10.2007 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Petrovicích.

Hlavní body programu:

- určení ověřovatelů zápisu

- kontrola usnesení z 8. zasedání ZO

- cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs - projednání vstupu do svazku obcí

- rozpočtové opatření obce - 4. úpravy rozpočtu obce v r. 2007

- rozpočet obce na r. 2008

- plán zimní údržby místních komunikací

- další organizační záležitosti

- rozprava a závěr.

 

Číst více

Z důvodu zvýšení možnosti bezplatné přístupnosti k internetové síti v obci Petrovice pro širokou veřejnost byl na OÚ zakoupen a nainstalován počítač, který lze k výše uvedenému účelu používat v úřední dny v době úředních hodin a v neúřední dny v pracovní době zaměstnance úřadu.

Nákup a instalace PC jsou realizovány v rámci grantového programu z Fondu Vysočiny - Veřejně přístupný internet IV-2007.

Provoz veřejně přístupného internetu v místní knihovně zůstává nezměněn.

Číst více

Z důvodu zvýšení možnosti bezplatné přístupnosti k internetové síti v obci Petrovice pro širokou veřejnost byl na OÚ zakoupen a nainstalován počítač, který lze k výše uvedenému účelu používat v úřední dny v době úředních hodin a v neúřední dny v pracovní době zaměstnance úřadu.

Nákup a instalace PC jsou realizovány v rámci grantového programu z Fondu Vysočiny - Veřejně přístupný internet IV-2007.

Provoz veřejně přístupného internetu v místní knihovně zůstává nezměněn.

Číst více

V pondělí 1. října 2007 od 9:00 - 16:00 hod lze na Úřadu městyse Okříšky využít služby fotoateliéru Fórum Třebíč - zhotovování fotografií na občanské průkazy a řidičské průkazy.

Bližší informace: ÚM Okříšky - matrika, pí. Šípová, tel.: 568839257 nebo fotoateliér Fórum Třebíč, pí. Janovská, tel.: 568845068.

Číst více

Pozvánkana 8. zasedání zastupitelstva obce Petrovice,

Číst více

Obecní úřad v Petrovicích informuje o zajištění nové služby pro občany obce.

Jedná se o možnosti odebírání obědů ze školní jídelny ZŠ a MŠ Heraltice.

Tato služba je vhodná zejména pro důchodce.

Obědy jsou ve vlastních přenosných transportních nádobách (jídlonosičích) dopravovány na OÚ Petrovice.

Obědy se odebírají celotýdenně popř. lze dohodnout např. bez pondělí, bez sladkých jídel.

Cena jednoho obědu je od 01.09.2008 celkem 48,-- Kč.

Číst více

Obecní úřad v Petrovicích informuje o zajištění nové služby pro občany obce.

Jedná se o možnosti odebírání obědů ze školní jídelny ZŠ a MŠ Heraltice.

Tato služba je vhodná zejména pro důchodce.

Obědy jsou ve vlastních přenosných transportních nádobách (jídlonosičích) dopravovány na OÚ Petrovice.

Obědy se odebírají celotýdenně popř. lze dohodnout např. bez pondělí, bez sladkých jídel.

Cena jednoho obědu je od 01.09.2008 celkem 48,-- Kč.

Číst více

- nabízí pro školní rok 2007/2008 tyto výukové programy:

"Hrátky s robátky" - poznávání hudby pomocí smyslů a tělesný rozvoj pro děti od 4 do 18 měsíců.

"První krůčky k hudbě" - element. výchova k hudbě pro děti od 18 měsíců do 4 let (s maminkami).

"Rytmické krůčky" - cílená hudební průprava & základy hry na flétnu pro děti od 4 do 6 let.

Číst více