Obecní úřad

V rámci daňové reformy zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, se upravuje i Zákon o dani z nemovitostí. Některá ustanovení nabývají účinnosti již od 01.01.2008.

Číst více

Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce Petrovice,

Číst více

Firma ESKO - T s.r.o., Třebíč, která provádí v obci svoz komunálních odpadů - popelnic - oznamuje,

že svoz v obci, který je plánován na úterý 01.01.2008 se neuskuteční a proběhne v náhradním termínu - ve středu 02.01.2008 v průběhu dne.

Číst více

Zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2007 se bude konat dne 18.12.2007 v 11:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Úplné znění pozvánky včetně navrženého programu jednání je přílohou.

 

Číst více
V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška č. 128266/07/330940/2899 o uložení daňové písemnosti pro Jiřího Adama, Petrovice 67, Finančního úřadu v Třebíči.
Číst více

V příloze je podrobná informace Městského úřadu Třebíč, odboru správních činností, o výměněřidičských průkazů do konce roku 2007 (řidičské průkazy vydané do 31.12.1993) a informace o odevzdání řidičských průkazů osobami, které již neřídí a nebudou chtít řídit motorová vozidla.

Číst více

Pozvánka

na 10. zasedání zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 06.12.2007 v 18:00 hodin

Číst více
V příloze je zveřejněn celý text Vyhlášky Finančního úřadu Třebíč č.j. 122272/07/330913/8982 ze dne 09.11.2007 o uložení daňové písemnosti panu Zdeňku Mirovskému, Petrovice č.p. 26.
Číst více

Valná hromada se uskuteční v úterý dne 4. prosince 2007 od 18.00 hodin

v zasedací místnosti v I. patře Úřadu městyse Okříšky.

Podrobný program a návrh rozpočtu DSO na rok 2008 je přílohou této informace.

Číst více