Obecní úřad

Obecní úřad v Petrovicích informuje o zajištění nové služby pro občany obce.

Jedná se o možnosti odebírání obědů ze školní jídelny ZŠ a MŠ Heraltice.

Tato služba je vhodná zejména pro důchodce.

Obědy jsou ve vlastních přenosných transportních nádobách (jídlonosičích) dopravovány na OÚ Petrovice.

Obědy se odebírají celotýdenně popř. lze dohodnout např. bez pondělí, bez sladkých jídel.

Cena jednoho obědu je od 01.09.2008 celkem 48,-- Kč.

Číst více

Obecní úřad v Petrovicích informuje o zajištění nové služby pro občany obce.

Jedná se o možnosti odebírání obědů ze školní jídelny ZŠ a MŠ Heraltice.

Tato služba je vhodná zejména pro důchodce.

Obědy jsou ve vlastních přenosných transportních nádobách (jídlonosičích) dopravovány na OÚ Petrovice.

Obědy se odebírají celotýdenně popř. lze dohodnout např. bez pondělí, bez sladkých jídel.

Cena jednoho obědu je od 01.09.2008 celkem 48,-- Kč.

Číst více

- nabízí pro školní rok 2007/2008 tyto výukové programy:

"Hrátky s robátky" - poznávání hudby pomocí smyslů a tělesný rozvoj pro děti od 4 do 18 měsíců.

"První krůčky k hudbě" - element. výchova k hudbě pro děti od 18 měsíců do 4 let (s maminkami).

"Rytmické krůčky" - cílená hudební průprava & základy hry na flétnu pro děti od 4 do 6 let.

Číst více

Věc: sdělení rodičům žáků a žákyň ZŠ

Vážení rodiče,

vedení ZŠ Okříšky oznamuje, že z důvodu rekonstrukce školní kuchyně a dalších souvisejících oprav nebude zabezpečeno stravování žáků a žákyň ZŠ v době od 3.9. do 15.10.2007.

Číst více

Praktický lékař MUDr. Jan Mika oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené

nebude ordinovat v týdnu 03. - 07. září 2007.

Pro akutní případy zastupuje v pracovní dny praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková v ordinaci Okříšky, popř. Přibyslavice.

Číst více

RNDr. Jaroslav Černík oznamuje, že lékárna v Okříškách bude z důvodu čerpání dovolené

v týdnu 27. - 31. srpna 2007 uzavřena.

Číst více

V příloze zveřejňujeme úplné znění Vyhlášky Finančního úřadu v Třebíči o uložení daňové písemnosti č.j. 86399/07/330940/4268 ze dne 27.06.2007, pro příjemce p. Miroslava Baráka, Petrovice č.p. 75.

Doručeno a zveřejněno 14.08.2007.

Helena Moudrá - referentka OÚ Petrovice

Číst více

 Obecní úřad v Petrovicích provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu v souladu se zákonem č. 21/2006 Sb.

Cena je stanovena dle vyhlášky o správních poplatcích a činí 30,-- Kč za jednu vidimovanou stránku nebo jeden legalizovaný podpis. Platba je prováděna v hotovosti.

Helena Moudrá - referentka OÚ

Číst více

Informační leták "První pomoc pro mezinárodní rodiny v krizi".

Tento leták byl vytvořen ministerstvem spravedlnosti jako informační kanál pro české občany, kteří mají za partnera cizince, uzavřeli s cizincem manželství nebo se k tomuto kroku chystají.

Cílem je informovat české občany o možnostech řešení případných rodinných krizových situací, varovat před některými způsoby řešení těchto situací a upozorňuje na možné právní důsledky takových jednání. 

Číst více

Podzimní mobilní svoz nebezpečných odpadů

se uskuteční v sobotu 29. září 2007 v době od 7:50 hod do 8.20 hod.

Stanoviště svozového vozu je na obvyklém místě - u budovy staré radnice a hasičské zbrojnice.

Při tomto svozu lze odevzdat tyto druhy odpadů:

akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů a jiných chemikálií, zářivky, výbojky, televizory a rádia (v nedemontovaném stavu), osobní pneu (bez disků), ledničky.

Číst více