Obecní úřad

Soutěže se automaticky účastní všechny obce kraje Vysočina, které jsou zapojeny do systému EKO-KOM. Jedná se o hodnocení z hlediska třídění komunálních odpadů na složky - papír, plast, sklo bílé a barevné, nápojový karton.

Soutěžící obce jsou rozčleněny podle počtu obyvatel do čtyř velikostních kategorií.

V hlavní soutěži bude hodnocena celková výtěžnost odděleného sběru využitelných komunálních odpadů v kg na obyvatele za dané časové období, druhy sbíraných komodit.

Číst více

Podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

Obec Petrovice zveřejňuje záměr prodeje

pozemku p. č. 40/2 – st.pl. v katastrálním území Petrovice u Třebíče.

Číst více
Informace Finančního úřadu v Třebíči o uložení písemnosti
Číst více

SVAZEK OBCÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU SE SÍDLEM V OKŘÍŠKÁCH

oznamuje konáníV A L N ÉH R O M A D Y

Číst více

 

Svazek obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2006

Číst více

Spis č.: OT/9515/2006/BuV Třebíči dne 22. května 2007

Č.j.: OT 9515/2006-77986/07/Bu

Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice schválilo na svém zasedání dne 24.05.2007

využití místního rozhlasu k hlášení komerčních záležitostí.

Platba za 1 vyhlášení činí 20,-- Kč.

Relaci lze dohodnout i předem telefonicky na tel. čísle OÚ: 568870426.

Číst více

Oznamujeme občanům, že obecní úřad v Petrovicích rozšiřuje své úřední hodiny pro veřejnost.

Pondělí: 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00 19:00 - 20:00

Středa: 12:30 - 17:00

Pátek: 8:00 - 12:00

Číst více

Pozvánka

na 6. zasedání zastupitelstva obce Petrovice, které se koná ve čtvrtek 24.5.2007 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Číst více

Vážený pane starosto, starostko,

předpokládáme, že počínaje 4.květnem 2007 budou poplatníkům daně z nemovitostí doručovány daňové složenky na zaplacení daně z nemovitostí roku 2007.

Číst více