Obecní úřad

Vážený pane starosto, starostko,

předpokládáme, že počínaje 4.květnem 2007 budou poplatníkům daně z nemovitostí doručovány daňové složenky na zaplacení daně z nemovitostí roku 2007.

Číst více

Kraj Vysočina v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m

Číst více

Podle § 39 odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů Obec Petrovice zveřejňuje záměr koupě pozemků, jejich specifikace naleznete v přílohách.

Číst více
Současné sucho vyžaduje zodpovědné chování občanů v přírodě

Číst více

Podle § 39 odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů Obec Petrovice zveřejňuje záměr koupě pozemků, jejich specifikace naleznete v přílohách.

Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 16. 2. 2006 usneslo vydat, v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravidla pro úhradu nákladů za svoz nádob (popelnic) pro směsný komunální odpad.

Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 16.2. 2006 usneslo vydat na základě ustanovení § 17 odst. 2 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. c) a písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č.

Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 16. 2. 2006 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.

Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 16. 2. 2006 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou zavádí vybírání poplatku ze psů a stanovuje pro výkonsprávy místních poplatků obecní úřad v Petrovicích.

Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 16. 2. 2006 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší Vyhláška obce Petrovice č. 3/1997 ze dne 15.12. 1997, o poplatcích za odběr užitkové vody a za vypouštění odpadních vod.

Číst více