Obecní úřad

Tato obecně závazná vyhláška obce Petrovice upravuje organizaci a zásady požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Číst více

Ve složce Zastupitelstvo/Usnesení naleznete USNESENÍ č. 4 - 11 z roku 2007

Číst více
Ve složce Zastupitelstvo/Usnesení naleznete USNESENÍ č.1 z prvního zasedání zastupitelstva obce Petrovice ze dne 3.11.2006
Číst více