Obecní úřad

Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 16. 2. 2006 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší Vyhláška obce Petrovice č. 3/1997 ze dne 15.12. 1997, o poplatcích za odběr užitkové vody a za vypouštění odpadních vod.

Číst více

Tato obecně závazná vyhláška obce Petrovice upravuje organizaci a zásady požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Číst více

Ve složce Zastupitelstvo/Usnesení naleznete USNESENÍ č. 4 - 11 z roku 2007

Číst více
Ve složce Zastupitelstvo/Usnesení naleznete USNESENÍ č.1 z prvního zasedání zastupitelstva obce Petrovice ze dne 3.11.2006
Číst více