Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

V Okříškách, na ulici Masarykova, byl nalezen černý pejsek - viz přiložená fotografie. Není zanedbaný, takže lze předpokládat, že páníčkům bude doma chybět a budou ho hledat. Nemá známku obce. Kontaktovat můžete místostarostku městysu Okříšky, paní Mgr. Radmilu Malou, tel.: 727 972 070.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Prodejna smíšeného zboží v obci bude ve dnech 5.-13. srpna 2023 uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, pořádá dne 9. září 2023 v době od 10:00 do 14:00 hodin Den otevřených dveří a prevence.

Akce je určena pro širokou veřejnost, v příloze je zveřejněný informační leták k akci.  

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zemědělské družstvo Okříšky oznamuje, že od 25. července 2023 jsou členům družstva a pronajímatelům polí vydávány ujednané naturálie a nájmy a to v areálu střediska v Okříškách, sýpka u rybníka Pilný.

Výdej bude probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek v době od 12:00 do 17:00 hodin.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

Vzhledem k nedostatku srážek v posledních týdnech a přetrvávajícím extrémním teplotám došlo k razantnímu poklesu hladin většiny vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností Třebíč. Vodní toky vykazují výrazně podprůměrné a místy i nulové průtoky, které způsobují na mnoha místech překročení ukazatele „sucha“, proto vodoprávní úřad vzhledem k této nepříznivé hydrologické situaci vyzývá všechny občany a podnikatelské subjekty na celém území ORP Třebíč ke snížení a omezení povolených odběrů povrchových  i podzemních vod a šetření s vod...

Číst více

V roce 2022 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v obci Petrovice uspořeno 30,511 tun CO2 a energie 779.786 MJ.

V množství se jednalo o 32,068 t vytříděných odpadů.

V celém systému EKO-KOM bylo uspořeno 24,5 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 376 tisíc domácností. Celkově přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 902 970 tun CO2 ekvivalentu.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Úřad státu ve věcech majetkových v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb. zaslal aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky, které se na území obce nacházejí. Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1.7.2023. Seznam je zveřejněn v příloze. 

Současně je také zveřejněn informační materiál ÚZSVM, který umožní občanům lépe se v problematice NIV orientovat. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv. Pokud se vlastník nemovitosti ...

Číst více

V neděli 16.7. 2023 od 9:00 do 14:00 hodin se koná v kulturním domě v Červené Lhotě pravidelný Farmářský a řemeslný jarmark, na který jste srdečně zváni. Jarmark se koná pravidelně každou třetí neděli v měsíci.

Akce se koná za účasti výrobců s oceněním ,,Regionální potravina kraje Vysočina“ a mnoha dalších.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Oddlužovací akce umožňuje zbavit se výhodně dluhů na sociálním pojištění a na daních. Pokud dlužníci v období od 1. července do 30. listopadu 2023 uhradí původní dluh na dani a/nebo dlužné pojistné a splní další podmínky akce, penále, úroky a další příslušenství dluhu jim budou odpuštěny.

Všechny informace jsou zveřejněny zde: https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Budova č.p. 68 - Obecního úřadu Petrovice bude od odpoledne 12.7.2023 do 18.07.2023 včetně pro veřejnost uzavřena. 

Místní lidová knihovna Petrovice bude v úterý dne 18.7.2023 uzavřena.

Důvodem pro uzavření jsou stavební práce (opravy) probíhající v přízemí budovy. Z uvedeného důvodu není umožněn ani přístup do tělocvičny registrovaným uživatelům.

V případě návštěvy kanceláře obecního úřadu lze dohodnout umožení přístupu telefonicky - 725 101 412.  

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více