Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

U příležitosti svátku svatého Gottharda, který byl na obecní pečeti používané v minulosti, a u příležitosti státního svátku Dne vítězství obec Petrovice pořádá v pondělí 7. května 2018:

v 18.00 hodin mši svatou u kapličky v obci. Slouží farář P. Jacek  Kruczek.

V 19.00 hodin vzpomínkový akt u památníku padlým ve 2. světové válce, kde zazní proslov starosty obce a budou položeny květiny.

Zveme občany na tyto akce. Na obou místech budou připravena místa k sezení.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Ředitelka Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, se sídlem Petrovice 68, oznamuje, že zápis dětí do tohoto školského zařízení pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 v době od 9.00 do 15.00 hodin.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, s sebou vezměte rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Kritéria pro přijetí jsou k nahlédnutí a informace k zápisu poskytuje ředitelka Eva Vavrušová, tel.: 739455253, e-mail: mspetrovice.trebic@seznam.cz.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené bude ordinace uzavřena v pondělí dne 30.4.2018.

Pro akutní případy zastupuje praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková.  

Číst více

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. 851554/18/2900-11460-304013 týkající se daně z nemovitých věcí na rok 2018 je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Svazek obcí pro komunální služby nabízí k prodeji registrovaný kompost "Eskompost" pro zahrádkářské a zemědělské účely.

Odběr je možný osobně v Odpadovém centru Petrůvky každý všední den v době od 7.00 do 15.30 hodin. Cena kompostu je 60,-- Kč/100 kg včetně DPH. Naložení je možné teleskopickým manipulátorem na přívěsný vozík.

Číst více

V příloze je zveřejněna Výzva stavebníkovi Ladislavu Skryjovi, IČO: 62857282, k doplnění údajů a podkladů žádosti na stavbu "Přestavba skladového objektu na truhlářskou dílnu + přístavba sociálního zázemí a skladu" Úřadu městyse Okříšky, stavebního úřadu, ze dne 13.4.2018, č.j.: UMOK/SU-0724/2018-D.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se bude konat ve čtvrtek 26. dubna 2018 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování jako pořizovatel Územního plánu Okříšky, zveřejnil upravený a posouzený návrh Územního plánu Okříšky a termín oznámení o konání veřejného projednání, které se uskuteční 16.5.2018 v 18.00 hodin v městysi Okříšky v zasedací místnosti zastupitelstva. K veřejnému projednání je přizván Městys Okříšky, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Námitky proti návrhu Územního plánu Okříšky mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného pro...

Číst více

V příloze je zveřejněno oznámení svazku obcí o zpřístupnění informací týkající se hospodaření svazku - tzn. schváleného rozpočtu na rok 2018, případných úpravách rozpočtu schválených v průběhu roku, schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, schváleného záverečného účtu za rok 2017.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Sekce:  Hospodaření
Číst více

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková informuje, že má zřízeny vlastní oficiální internetové stránky: https://mudrmikova.cz/, kde získáte informace o poskytované zdravotní péči, jsou zde zveřejněny ordinační hodiny v jednotlivých svých ordinacích a další informace.

Číst více