Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Dle zák. č. 106/1999 Sb. zveřejňujeme odpověď zaslanou žadateli o informaci.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že od 26. 8. do 30. 8. 2019 bude ordinace uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

Pro akutní případy zastupuje MUDr. Dagmar Miková.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Společné setkání občanů spojené s kulturním vystoupením se koná o poutní neděli 8. září 2019 od 14:00 hodin ve sportovním areálu v Petrovicích. 

K poslechu a tanci zahraje dechová hudba Horané z Rokytnice nad Rokytnou. 

V křesťanské Evropě se k cílům náboženských poutí, zejména k místním kostelům v den jejich zasvěcení nebo v den svátku jejich patrona, soustředil společenský život. Tradice společného setkání o poutních nedělích je v mnoha obcích stále dodržována.  

Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé obec Petrovice a Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.

Zveřej...

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Z důvodu čerpání dovolené je kancelář Obecního úřadu Petrovice uzavřena ve dnech 19. - 30. srpna 2019.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V příloze je zveřejněn harmonogram informačních schůzek pro žadatele ke 3. vlně kotlíkových dotací v Kraji Vysočina.

Termín vyhlášení Pravidel Rady Kraje Vysočina: 3.9.2019. Termín zahájení příjmu žádostí: 23.10.2019.

Bližší informace k připravované výzvě v rámci 3. kola kotlíkových dotací jsou součástí tiskové zprávy https://www.kr-vysocina.cz/posledni-kolo-kotlikovych-dotaci-bude-spusteno-v-nbsp-zari/d-4097016/p1=1013.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Veřejnou vyhláškou č.j. KUJI 61832/2019 OUP 119/2016-288 Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, oznamuje veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad Územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, které se koná dne 16. září 2019 od 10:00 hodin.

Návrh aktualizace je zveřejněn zde: https://www.kr-vysocina.cz/navrh-aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje-vysocina/ds-304304/p1=103836

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Obec Petrovice oznamuje dle ustanovení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, článku 3, o době nočního klidu, že v noci ze dne 17. 8. 2019 na 18. 8. 2019 se nevymezuje doba nočního klidu z důvodu konání kulturní akce ve sportovním areálu.

Akce: Slavnost obce - vystoupení hudební skupiny MATADOR rock. Pořadatelé: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Na žádost Krajského úřadu Kraje Vysočina zveřejňujeme dotazník k veřejnému vyplnění. Dotazník se skládá z 15 otázek, k vyplnění je zveřejněn zde: https://grantthornton.eu/pruzkumint/. Dotazník je možné vyplnit do 22. srpna 2019. 

V rámci splnění cíle Evropské komise, aby 50 % evropských domácností mělo internetové připojení rychlejší než 100Mbit/s, představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu záměr spolupracovat s kraji na administraci finančních prostředků Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V současné době realizuje společnost G...

Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že ve dnech 12. - 16. srpna 2019 bude ordinace uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

Pro akutní případy zastupuje MUDr. Zdeňka Kotyzová v ordinaci v Opatově nebo Předíně.

Pondělí: 8:00 - 11:00 Opatov, Úterý: 8:00 - 11:00 Předín, Středa: 14:00 - 17:00 Opatov, Čtvrtek 9:00 - 12:00 Předín, Pátek 8:00 - 11:00 Opatov.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Místní lidová knihovna Petrovice bude uzavřena v úterý 30. července 2019 (dovolená) a 6. srpna 2019 (školení).

Náhradní výpůjční doba není stanovena, neboť probíhá instalace nové verze elektronického výpůjčního systému a převod dat centrální evidence knihovního fondu.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více