Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Na základě stanovených mimořádných opatření v souvislosti se zamezením šíření koronaviru a pandemií COVID-19 byla pro registrované uživatele uzavřena tělocvična v obci Petrovice. V současné době je již možný provoz posiloven, fitcenter a dalších tělovýchovných zařízení, proto dochází také k znovuotevření tělocvičny. Nadále však platí zvýšené hygienické podmínky pro provoz. Podmínky, které budou v tělocvičně v obci nastaveny trvale, byly zapracovány do aktualizovaného provozního řádu.

Provozní řád, který projednalo a schválilo zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání ...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že v pátek 5.6.2020 bude v ordinaci přítomna pouze zdravotní sestra.

Zveřejněnno 4.6.2020

Číst více

Kraj Vysočina realizuje průzkum veřejného mínění mezi občany na Vysočině o názorech obyvatel kraje na kriminalitu, prevenci kriminality a kyberkriminalitu. Sesbíraná data budou sloužit k tvorbě strategického dokumentu Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na období 2021 - 2025. 

Průzkum bude probíhat od počátku června až do konce srpna formou online dotazníku, který je dostupný pod následujícím odkazem: https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/kraj-vysocina-kriminalita-pr/, kde jsou zveřejněny i další informace k dotazníku.

Průzkum je prováděn již potřetí. Napos...

Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že od 1.6.2020 není nutné se předem do ordinace objednávat a ordinační hodiny budou v dřívějším rozsahu před pandemií - viz http://mudrfilkuka.cz/.

Nadále je nutné dodržovat zvýšené hygienické požadavky stanovené mimořádnými opatřeními tzn. dezinfekce rukou, zakrytí úst a nosu.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Poslední květnový víkend 30. a 31. května se koná jarní pouť v Přibyslavicích. Mše ve farním kostele budou slouženy v sobotu v 16:30 hodin, v neděli v 8:30 hodin a v 10:30 hodin. 

Pouťové atrakce budou umístěny u dětského hřiště v ulici Pod Sady. 

Všichni poutníci mají povinnost dodržovat platná nařízení v souvislosti s ochranou zdraví při koronavirové epidemii, dbát pokynů provozovatelů atrakcí a zvýšené opatrnosti při pohybu na místní komunikaci. 

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

V příloze je zveřejněna pozvánka včetně navrženého programu na valnou hromadu svazku obcí, která se uskuteční 16.6.2020 od 13:00 hodin v sále hotelu Atom, Třebíč, Velkomeziříčská 640.

Jedná se o náhradní termín konání valné hromady. Podkladové materiály týkající se hospodaření svazku jsou zveřejněny na úřední desce v části hospodaření od 28.2.2020.

Obec Petrovice v DSO zastupuje starosta obce Mgr. Petr Padrnos. 

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Obec Petrovice oznamuje mobilní svoz odpadů z domácností na sběrný dvůr v Okříškách. V sobotu dne 6. června 2020 v době od 9:00 do 10:00 hodin mohou občané odevzdat k odvozu tento odpad: televizory, monitory, rádia, ledničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby, drobné elektrozařízení z domácnosti, zahradní sekačky, akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů a chemikálií, zářivky a výpojky, kovový odpad.  

Stanoviště sběru odpadů je na prostranství pod budovou staré radnice a hasičské zbrojnice. V případě objemnějšího odpadu lze jeho naložení pře...

Sekce:   |  Služby obce
Číst více

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje ordinační hodiny ve svých ordinacích od 4. června 2020. Vzhledem k uklidňující se situaci bude opět v provozu ordinace v Přibyslavicích, není nutné předem konzultovat svůj zdravotní stav telefonicky a předem se objednávat. 

Ordinační hodiny od 4.6.2020 ve všech ordinacích jsou zveřejněny v příloze. 

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Návrh závěrečného účtu hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs včetně zprávy o přezkoumání hospodaření je zveřejněn v příloze.

Dle § 39 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání orgánu svazku obcí.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

V příloze je zveřejněna pozvánka včetně navrženého programu Valné hromady dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs, která se uskuteční 9.6.2020 v 15:00 hodin v zasedací místnosti rady města Magistrátu statutárního města Jihlavy, Masarykovo nám. 1.

Podkladové materiály týkající se hospodaření svazku v roce 2019 jsou zveřejněny samostatně.

Obec Petrovice v DSO zastupuje starosta obce Mgr. Petr Padrnos.  

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více