MŠ - Hospodaření

V příloze jsou zveřejněny účetní výkazy sestavené k 31.12.2014 příspěvkové organizace zřízené obcí Petrovice tj. Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace, IČ: 70982996. Tyto výkazy tvoří přílohu č. 2 Závěrečného účtu za rok 2014 obce Petrovice. Výsledek hospodaření bude dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů projednán na 8. zasedání zastupitelstva obce Petrovice. Zveřejněno 11.6.2015, zapsala Helena Moudrá

Číst více