O obci

Na ustavující schůzi zastupitelstva dne 3.11.2006 byl schválen jednací řád zastupitelstva obce Petrovice.

Číst více
Zastupitelstvo obce Petrovice

Starosta ...................................Ing. Zdeněk Jeřábek

Místostarosta..........................Bc. Petr Padrnos

 

Číst více