O obci

V přílohách je zveřejněna Pamětní kniha obce - kronika 1. díl - za období let 1925 - 1931.

Kronika byla technicky zpracována - naskenována do souborů.

Sekce:  Kronika
Číst více

Ve složce Zastupitelstvo/Usnesení naleznete USNESENÍ č. 4 - 11 z roku 2007

Číst více
Zápisy 4 - 11 ze zasedání zastupitelstva naleznete v sekci Zastupitelstvo - zápisy ze zasedání
Číst více

Zápisy 1 až 3 ze zasedání zastupitelstva v roce 2006 naleznete v sekci Zastupitelstvo - zápisy ze zasedání

Číst více
Ve složce Zastupitelstvo/Usnesení naleznete USNESENÍ č.1 z prvního zasedání zastupitelstva obce Petrovice ze dne 3.11.2006
Číst více

Na ustavující schůzi zastupitelstva dne 3.11.2006 byl schválen jednací řád zastupitelstva obce Petrovice.

Číst více
Zastupitelstvo obce Petrovice

Starosta ...................................Ing. Zdeněk Jeřábek

Místostarosta..........................Bc. Petr Padrnos

 

Číst více