O obci

V některých letech nebyla kronika obce vedena a mnoho událostí v obci tak zůstane už navždy zapomenuto. Svoji historii má i každá nemovitost v obci. Ve většině případů projdou stavby nespočtem oprav a rekonstrukcí realizovaných postupně několika generacemi. V některých případech se dá ještě ze starých dokumentů dohledat něco ze "života" budov. Je tomu tak i v případě kulturního domu v Petrovicích.

Sekce:  Kronika
Číst více

Dne 20.09.2012 zastupitelstvo obce na svém 13. zasedání schválilo text zápisu událostí roku 2011 do kroniky obce Petrovice. Zápis je zveřejněn v příloze.

Sekce:  Kronika
Číst více

V kronice obce Petrovice chybí zápisy události některých let, kdy obec neměla osobu s funkcí kronikáře. Některé skutečnosti lze spolehlivě a přesně dohledat z materiálů uložených v archívu Obecního úřadu Petrovice a i v pozdějších letech zpracovat dodatečný tzv. retrospektivní zápis do kroniky.    

Sekce:  Kronika
Číst více

Usnesení jsou zveřejněna v upravené formě z důvodu zajištění ochrany osobních údajů.

Zveřejněno 13.04.2012, aktualizováno 16.04.2012, aktualizováno 9.7.2012, aktualizováno 30.09.2012, aktualizováno 1.12.2012 Helena Moudrá

Číst více

Zápisy jsou zveřejňovány v upravené formě z důvodu ochrany osobních údajů.

Zveřejněno 13.04.2012, aktualizováno 16.04.2012, aktualizováno 9.7.2012, aktualizováno 30.09.2012, aktualizováno 1.12.2012 Helena Moudrá

Číst více

Na zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 27.10.2011 byl schválen zápis do kroniky obce událostí za rok 2010.

Sekce:  Kronika
Číst více

V příloze jsou zveřejněny zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Petrovice roku 2011.

Aktualizováno 06.01.2012, Helena Moudrá 

Číst více

V příloze jsou zveřejněna usnesení přijatá na zasedáních zastupitelstva obce Petrovice v roce 2011. 

Aktualizováno 06.12.2012, Helena Moudrá

Číst více

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Petrovice a usnesení přijatá v předchozích letech jsou zveřejněna na dříve provozovaných internetových stránkách obce Petrovice. Přístup k nim je možný prostřednictvím odkazu v naší nabídce - Staré stránky.

Zveřejněno 24.05.2011, Helena Moudrá

Číst více

V přílohách budou zveřejňovány zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaných v roce 2011.

Zápisy budou zveřejňovány ve formě, aby nedocházelo k porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Zveřejněno 08.03.2011, Aktualizováno 17.5.2011, Helena Moudrá

Číst více