Poskytované služby

Informujeme občany o vydání knihy „Petrovice Domopis obce“. Vydání knihy bylo spolufinancováno z Fondu Vysočiny. Autorkou knihy je historička Mgr. Jitka Padrnosová, Ph.D. Cílem vydání knihy bylo vytvořit hodnotnou publikaci na základě historicky podložených skutečností, která bude informovat o historických událostech a rozvoji obce Petrovice. Publikace je určena občanům všech věkových kategorií a umožní rozšíření obecného povědomí o vývoji domovního fondu. Je určena laické i odborné veřejnosti. Prodejní cena 1 ks výtisku knihy je 150,-- Kč.
Číst více
Praktický lékař MUDr. Jan Mika oznamuje, že dne 30.6.2015 ukončí svou lékařskou praxi na obvodě v Okříškách. K žádnému omezení ordinace nedojde, neboť dne 1.7.2015 převezme jeho praxi MUDr. Tomáš Filkuka. Nové ordinační hodiny MUDr. Filkuky tvoří součást tohoto oznámení. Při převzetí praxe není nutná nová registrace pacientů. Zveřejněno 30.04.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Obec Petrovice jako provozovatel veřejné kanalizace v obci je dle § 36, odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, povinna zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek ceny podle cenových předpisů pro stočné v minulém roce. Vyúčtování ceny stočného za rok 2014 je zveřejněno v příloze. Zveřejněno 28.04.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje: 1. Od 4.5.2015 do 7.5.2015 nebude ordinovat z důvodu čerpání dovolené. V těchto dnech akutní případy ošetří praktický lékař MUDr. Jan Mika. 2. Ve dnech 14.5.2015, 21.5.2015 a 28.5.2015 odpadají odpolední ordinační hodiny v Okříškách. Zveřejněno 28.4.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
V areálu společnosti ESKO-T s.r.o., Třebíč, Hrotovická ulice 232, se dne 23. května 2015 v době od 10. do 17.00 hodin koná Den otevřených dveří. Program pro širokou veřejnost je zveřejněn v příloze. Na tuto akci jsou všichni srdečně zváni. Zveřejněno 21.4.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
COOP družstvo HB oznamuje, že v prodejně smíšeného zboží v obci bude obnoven sobotní prodej a to od soboty 18. dubna 2015. Zveřejněno 16.04.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Upozorňujeme vlastníky vozidel, na tzv. "polopřevody" vozidel v Centrálním registru vozidel. Jedná se o situace, kdy vozidlo bylo odhlášeno předchozím vlastníkem a novým provozovatelem nebylo přihlášeno. Toto přihlášení je třeba provést nejpozději do 30.06.2015, jinak vozidlo zanikne. Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci, prostřednictvím které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla a vozidlo není v tzv. „polopřevodu“. Aplikace je od 13.4.2015 dostupná na webové adrese: www.dokonceteregistraci.cz .
Číst více
Oznamujeme čtenářům, že v úterý dne 14.4.2015 se neuskuteční výpůjční hodiny v Místní lidové knihovně v Petrovicích. Náhradní termín provozu MLK Petrovice je v pátek 17. dubna 2015 v době od 15.00 do 18.00 hodin. Zveřejněno 14.4.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Prostřednictvím zveřejněného odkazu získáte aktuální informace o poskytované lékařské pohotovostní službě. Na internetových stránkách je zveřejněn i rozpis lékařů, kteří vykonávají stomatologickou pohotovostní službu ve svých ordinacích. http://www.nem-tr.cz/cze/nase-oddeleni/lekarska-pohotovostni-sluzba--lps/ Zveřejněno 14.04.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2015 konaném dne 24. 3. 2015 byl přijat Dodatek č. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 č. 11/13 (dále jen „Zásady“). Vzhledem k tomu, že jde o významnou změnu Zásad, je zveřejněna v přiložené písemnosti. Rovněž zveřejňujeme internetový odkaz, kde jsou zveřejněny všechny písemnosti, které se týkají možnosti čerpání dotace na obnovu lesa a výchovu lesních porostů. http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/aktivni Zveřejněno 7.4.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více