Poskytované služby

V příloze je zveřejněn rozpis lékařů, kteří vykonávají stomatologickou pohotovostní službu v měsíci únor 2018. Upozorňujeme, že tento rozpis může být z v průběhu měsíce změněn, proto doporučujeme v případě potřeby lékařského ošetření ověření služby telefonicky na příslušném pracovišti. Více informací o pohotovostních službách získáte prostřednictvím odkazu http://www.nem-tr.cz/cze/ambulance/lekarska-pohotovostni-sluzba-lps/.

Zapsala Helena Moudrá

Číst více

Dle § 38 zák. č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se na pneumatiky vztahuje povinnost zpětného odběru. Pneumatiky lze ekologicky zlikvidovat či recyklovat a toto již občan zaplatil v ceně výrobku při jeho nákupu. Z tohoto důvodu mají občané možnost pneumatiky bezplatně, bez ohledu na značku a druh pneumatik a bez podmínky koupě nových výrobků, použité nepotřebné pneumatiky odevzdat na všech místech zpětného odběru. Jedná se o pneuservisy, autoservisy a místa prodeje pneumatik, která mají uzavřenou smlouvu s kolektivní...

Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém 23. zasedání konaném dne 27. 12. 2017 projednalo výši ceny za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů resp. výši poplatku za komunální odpad dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, v platném znění, jak je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce č. 6/2016. Výše poplatku je stanovena za jednu popelnici o objemu 110-120 l při čtrnáctidenním svozu a na rok 2018 činí celkem 1.052,-- Kč/rok. Pro svoz popelnic o objemu 240 l je sazba dvojnásobná tj. 2.104,-- Kč/rok. Výše popla...

Číst více

Společnost O2 Czech Republic a.s., oznamuje občanům, že v nedávné době došlo k velkým investicím do výstavby sítí a k úpravě telefonních ústředen, které zajišťují pokrytí naší obce O2 Internetem. Pro naprostou většinu občanů je nyní k dispozici velmi spolehlivé vysokorychlostní připojení k Internetu HD od společnosti O2 Czech Republic a.s.

Při této příležitosti nabízí společnost občanům naší obce malý dárek. Při sjednání Internetu HD do 31.3.2018 získáte první dva měsíce služby zdarma a modem za 1,-- Kč. Postup k uplatnění výhody je zveřejněn v příloze.

Zapsala: Helena Moudr...

Číst více

15. ročník výstavy "Stavíme, Bydlíme" se koná v Třebíči ve dnech 7. a 8. února 2018 v budově Fórum. Občané zde mají možnost kontaktovat před zahájením stavební sezóny řadu stavebních a výrobních firem a využít výstavních slev. Vstup na výstavu je zdarma, je pořádána jako služba občanům. Výstavu doprovází řada přednášek – viz příloha.

Zapsala: Helena Moudrá

Číst více
Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje: Dne 2.1.2018 bude ordinovat od 9:00 - 12:00 hodin v ordinaci v Okříškách. Od 4.1.2018 se mění začátky ordinační doby ze 7:30 na 8:00 hodin. Zveřejněno 29.12.2017, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Zubní lékařka MUDr. Ivana Vlková oznamuje, že nebude ordinovat ve dnech 27.-29.12.2017. Akutní případy budou ošetřeny na poliklinice v Třebíči, ul. Vltavínská, v době od 8.00 do 11.00 hodin. Zveřejněno 22.12.2017, zapsala Helena Moudrá
Číst více
V příloze je zveřejněn rozpis lékařů, kteří vykonávají stomatologickou pohotovostní službu v měsíci lednu 2018. Upozorňujeme, že tento rozpis může být z v průběhu měsíce změněn, proto doporučujeme v případě potřeby lékařského ošetření ověření služby telefonicky na příslušném pracovišti. Více informací o pohotovostních službách získáte prostřednictvím odkazu http://www.nem-tr.cz/cze/ambulance/lekarska-pohotovostni-sluzba-lps/. Zveřejněno 21.12.2017, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Vedoucí prodejny smíšeného zboží COOP družstvo HB oznamuje uzavření prodejny v obci v pátek dne 22.12.2017 v době od 9.30 do 11.00 hodin. Zveřejněno 20.12.2017, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Tradiční předvánoční nákup ryb v obci u pana Františka Zimoly, Petrovice 127, je možný ve dnech 21. - 23.12.2017 vždy v době od 9.00 do 17.00 hodin. K prodeji nabízí kapra a amura. Zveřejněno 20.12.2017, zapsala Helena Moudrá
Číst více