Úřední deska

Valná hromada DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs se uskuteční 12.12.2023 od 15:45 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Brtnice, náměstí Svobody 379, Brtnice.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Valná hromada svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách oznamuje konání valné hromady, která se uskuteční 14.12.2023 (čtvrtek) od 17:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1. Navržený program jednání je zveřejněný v příloze. Současně jsou zveřejněny podklady týkající se hospodaření svazku - návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhjledu rozpočtu na období let 2025 - 2028.

Připomínky k návrhům hospodaření lze podat písemně do termínu konání valné hromady nebo ústně na jednání, které je veřejné. Obec Petrovice ve svazku zastupují Ing. Zdeněk Jeřá...

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční ve středu 6.12.2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navžený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se koná ve středu 22.11.2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/2023 se bude konat dne 7.11.2023 v 10:00 hodin v sídle kraje, Jihlava, Žižkova 57, kongresovém sále.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zasedání členů Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční 18.10.2023 (středa) v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Jednou z akcí, kterou obec Petrovice v letošním roce realizovala, je stavba nového oplocení pozemku 371/4 – zahrada, který se nachází za kulturním domem a je na něm vybudován památník občanům obce zastřelených zde 7. května 1945.

Tato stavba byla podpořena Krajem Vysočina z dotačního programu Obnovy venkova Vysočiny, jehož cílem je podpora obcí do 1500 obyvatel. 

Více informací o stavbě je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve středu 20.9.2023 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 12. 09. 2023 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, Jihlava, Žižkova 57. 

Navržený program zasedání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 31.08.2023 v době od 7:45 do 13:00 hodin vypnuta část obce napájena z trafostanice Baráky. Jedná se o nemovitosti od č.p. 49 směr sportoviště.

Informace EG.D, a.s., týkající se odstávky č. 230378882 je v plném rozsahu zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více