Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 16. června 2022 stanovilo v souladu s ust. § 67 a § 68 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, že ve dnech 23. a 24. září 2022 bude do výše uvedeného Zastupitelstva obce Petrovice voleno celkem 9 členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

Kancelář Obecního úřadu Petrovice bude uzavřena ve dnech 17. a 20. června 2022 (pátek a pondělí).

Zveřejnila: Helena Moudrá

Aktualizace dne 1.7.2022: Kancelář Obecního úřadu Petrovice bude uzavřena v pondělí 4.7.2022 od 12:00 hodin. Neuskuteční se také úřední hodiny zástupců obce.

Sekce:  Služby obce
Číst více

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu, vydal Veřejnou vyhláškou Rozhodnutí o umístění stavby silnice II/405 Okříšky - křižovatka s I/23 (územní rozhodnutí). 

Uvedené rozhodnutí č. j.: KUJI / 52439/2022, sp. zn.: OUP 181/2021 No-48, ze dne 14.06.2022, je zveřejněné v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Taneční zábava se skupinou MATADOR rock se koná ve sportovním areálu v obci v sobotu 25.6.2022 od 20:00 hodin.

Pořadatelem akce je SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice, který srdečně zve všechny příznivce této hudební skupiny http://matadorrock.wz.cz/ k návštěvě akce, kde bude připravena bohatá nabídka občerstvení.  

Zveřejnila: Helena Moudrá

Aktualizováno dne 20.06.2022: Obec Petrovice oznamuje v souladu s ustanovením Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, článku 3, o době nočního klidu, že v noci ze dne 25. 6. 2022 na 26. 6. 2022 se nevymezuj...

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace, a obec Petrovice pořádají tradiční akci k ukončení školního roku a přivítání prázdnin.

Akce se bude konat ve sportovním areálu v obci v úterý dne 21.6.2022 od 16:00 hodin.

Se svým programem vystoupí divadlo NETRATRDLO https://www.netratrdlo.cz/ a své vystoupení mají připraveny i děti z mateřské školy, z nichž některé budou pasováni na školáky.    

Na akci bude SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů zajištěno občerstvení.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

V neděli 19.6.2022 se ve sportovním areálu v obci koná okresní kolo družstev dospělých v požárním útoku. Soutěž bude zahájena v 9:00 hodin.

Pořadatelé zvou příznivce tohoto sportu k podpoře družstev.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Sekce:  Sportovní akce
Číst více

Z důvodu přepravy nadměrného nákladu a šíři místní komunikace v části obce, žádá stavební firma o spolupráci majitele vozidel v úseku od vývěsní tabule směr RD č.p. 107, č.p. 27, garáž k RD č.p. 21, č.p. 49, č.p. 77, č.p. 138, č.p. 80, č.p. 62, č.p. 137 a pozemku veřejného prostranství nad RD č.p. 41, č.p. 42, č.p. 43, č.p. 45, č.p. 51 na křižovatku u RD č.p. 54 v obci Petrovice. 

Z důvodu zajištění bezpečného průjezdu prosí neparkovat zde motorová vozidla dne 17.6.2022 v době od 7:30 do 10:00 hodin.

Za pochopení a vstřícnost předem děkují stavební firma...

Číst více

Především pro děti je připravena zábavná stezka králíka Ouško na cyklostezce Jihlava - Třebíč - Raabs v úseku obce. Začíná nad hasičskou zbrojnicí a končí v lese u posezení (směr Červený mlýn). Stezka se skládá s deseti karet, na kterých králík Ouško přestaví svoji králičí rodinku. Protože je králík především přeborník ve skákání, bude představení každého člena spojené se super skoky. A každé jméno má jedno písmenko červené, to si napiš (nebo zapamatuj) a vyluštíš tak tajenku.       

Stezka s úkoly bude vyznačena 4.7.2022.

Pořadatelům děkujeme za příprav...

Číst více

Dne 14.6.2022 (úterý) nebude možné v prodejně smíšeného zboží v obci hradit zboží platební kartou a využívat doplňkové služby.

Dne 16.6.2022 (čtvrtek) bude prodejna smíšeného zboží v obci uzavřena z důvodu provádění inventury.

Dne 14.6.2022 bude uzavřena lékárna v Okříškách. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Ve dnech 13. - 17.6.2022 dojde k omezení na cyklostezce Jihlava – Třebíč – Raabs na místní komunikaci z důvodu provádění zemních prací společností EG.D, a.s.    

Práce budou prováděny na její trase v úseku od křižovatky nad nemovitostí u č.p. 54, resp. od pozemku p. č.111/2, k dopravní značce označení cyklostezky, resp. k silničnímu sloupku před cyklostezkou v úseku Petrovice, sportovní arel, - Petrovice, Červený mlýn.

Přes výkop bude dřevěný přejezd, ale vzhledem k provozu techniky a zhoršením prostupnosti v místech stavby je třeba dbát zd...

Číst více