Kronika

V přílohách je zveřejněna naskenovaná školní kronika Základní školy v Petrovicích, kniha druhá, která popisuje události od zahájení školního roku 1957/1958 do konce školního roku 1985/1986, kdy byla činnost Základní školy v Petrovicích ukončena.

Sekce:  Kronika
Číst více

Celý zápis do kroniky je přílohou této informace.

Sekce:  Kronika
Číst více

V příloze je zpracován retrospektivní zápis života a rozvoje obce v letech 1998 - 2001.

Sekce:  Kronika
Číst více

V přílohách je zveřejněna Pamětní kniha obce - kronika 1. díl - za období let 1925 - 1931.

Kronika byla technicky zpracována - naskenována do souborů.

Sekce:  Kronika
Číst více