Kronika

Na 11. zasedání zastupitelstva obce Petrovice byl projednán a schválen zápis událostí roku 2014 do kroniky obce Petrovice.

Sekce:  Kronika
Číst více

Na 25. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 26. září 2014 byly projednávány a schvalovány pamětní zápisy do kroniky obce Petrovice.

Sekce:  Kronika
Číst více

V některých letech nebyla kronika obce vedena a mnoho událostí v obci tak zůstane už navždy zapomenuto. Svoji historii má i každá nemovitost v obci. Ve většině případů projdou stavby nespočtem oprav a rekonstrukcí realizovaných postupně několika generacemi. V některých případech se dá ještě ze starých dokumentů dohledat něco ze "života" budov. Je tomu tak i v případě kulturního domu v Petrovicích.

Sekce:  Kronika
Číst více

Dne 20.09.2012 zastupitelstvo obce na svém 13. zasedání schválilo text zápisu událostí roku 2011 do kroniky obce Petrovice. Zápis je zveřejněn v příloze.

Sekce:  Kronika
Číst více

V kronice obce Petrovice chybí zápisy události některých let, kdy obec neměla osobu s funkcí kronikáře. Některé skutečnosti lze spolehlivě a přesně dohledat z materiálů uložených v archívu Obecního úřadu Petrovice a i v pozdějších letech zpracovat dodatečný tzv. retrospektivní zápis do kroniky.    

Sekce:  Kronika
Číst více

Na zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 27.10.2011 byl schválen zápis do kroniky obce událostí za rok 2010.

Sekce:  Kronika
Číst více

V příloze je zveřejněno zamyšlení starosty obce Ing. Zdeňka Jeřábka k uplynulému volebnímu období. Toto slouží jako předmluva k dokumentu hodnotící volební období 2006 - 2010 , který byl schválený na 33. zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 01.10.2010 a zveřejněný dne 04.10.2010.

Sekce:  Kronika
Číst více

V závěru svého funkčního období se zastupitelstvo obce zabývalo i zhodnocením své činnosti.

Sekce:  Kronika
Číst více

Zápis byl projednán a schválen na 33. zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 01.10.2010 a je zveřejněn v příloze informace.

Sekce:  Kronika
Číst více

V příloze je zveřejněno několik fotografií, které zachycují situaci po večerní bouřce v sobotu dne 12.06.2010, která napáchala škody na majetku a především lesních porostech.

Sekce:  Kronika
Číst více