Vzhledem k aktuálně silně zvýšené hrozbě kybernetických útoků upozorňujeme občany, že je třeba vyvarovat se otevírání jakýchkoliv podezřelých příloh e-mailů a navštěvování neznámých či dokonce podezřelých webovských stránek. V případě e-mailů je potřebné věnovat pozornost adrese, ze které byl e-mail odeslán. U internetového bankovnictví je vhodné sledovat oficiální zprávy příslušné banky. Pozor však na e-maily, které se mohou tvářit jako oficiální komunikace finanční instituce (třeba i s obsahem naoko směřujícím k zabezpečení), ale ve skutečnosti nejsou takovými. Pokud nějaké takové "hlášen...

Číst více

Dne 16.12.2021 byla na internetových stránkách obce zveřejněna tisková zpráva Policie ČR jako preventivní článek o případech podvodného jednání, kterým podvodníci útočí na seniory tím, že jim telefonují na pevné linky a pod smyšlenými legendami se vydávají za jejich vnuky, syny, lékaře či jiné příbuzné a známé s cílem získat od seniorů finanční prostředky. Protože smyšlených historek je celá řada a případy podvodů se bohužel stále objevují, přistoupila Policie České republiky k dalšímu preventivnímu opatření - aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného robot...

Číst více

V příloze je zveřejněna tisková zpráva ze dne 16. prosince 2021 Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, kterou informují o podvodném jednání, které útočí na seniory. Účelem této zprávy je informovat a varovat občany před smyšlenými legendami na jejjich vnuky, syny a jiné blízké s cílem vylákat od seniorů peníze. 

Pomoci seniorům můžeme všichni a to tím, že se s uvedeným jednáním seznámíme a budeme seniory v našem okolí varovat, aby byli opatrní a s případným smyšleným telefonátem se nejdříve svěřili někomu ve svém okolí a každé volání, kde je požadovaná fin...

Číst více

Obec Petrovice instalovala na konec zastavěného území na silnici III/40512 a na místní komunikaci „Leská cesta“ zásobníky s reflexními samolepícími terči.

Zásobníky obec získala v rámci projektu „Rozšíření retroreflexních prvků“, který realizuje Sdružení místních samospráv ČR, z.s., jehož je obec Petrovice členskou obcí.

V dnešní době již všichni vlastníme pásky nebo jiné prvky, které si na sebe připínáme. Může se nám však stát, že si jej zapomeneme nebo se vracíme později, než jsme plánovali a prvek u sebe nemáme. V tom případě můžeme využít uvedený zásobník a prvek si z&nb...

Číst více

Ani naší obci se samozřejmě onemocnění covid-19 nevyhýbá. V pátek byla potvrzena pozitita u dítěte navštěvující mateřskou školu. Rodiče byli ihned na situaci upozorněni, aby zvážili svoje další kontakty (především případné návštěvy o víkendu). Následně Krajská hygienická stanice kraje Vysočina rozhodla o uzavření Mateřské školy Petrovice a do karanteny nastoupily děti z obou tříd a neočkovaní zaměstnanci. Zaměstnanci, kteří jsou očkovaní mohou nadále vykonávat veškeré činnosti. I v mateřské škole probíhá tzv. distanční výuka a to především u dětí, které mají předškolní vzdělá...

Číst více