Ochrana, rizika a nebezpečí

Státní veterinární správa zaznamenává zhoršující se situaci ve výskytu influenzy drůbeže tzv. Ptačí chřipky na území České republiky a nárůst ohnisek i v sousedních krajích Kraje Vysočina. Na tuto skutečnost upozorňuje především drobnochovatele drůbeže.

V přiloženém letáku jsou zveřejněny projevy nemoci a zásady chovu drůbeže v rizikovém období.  

V případě podezření na uvedené onemocnění je nutné informovat o události soukromého veterinárního lékaře nebo místně příslušnou krajskou veterinární správu - kontakty zde: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/or...

Číst více

Dle protiepidemických opatření PES je regulován počet možných nakupujících v prodejnách maloobchodu. V současné době je situace na území ČR hodnocena stupněm 5 (nejvyšším) dle PES, kdy je stanoven limit 15 m2 provozní plochy na jednoho nakupujícího.

Upozorňujeme občany, že plocha prodejny smíšeného zboží v obci umožňuje přítomnost pouze 5 nakupujících osob současně. V prodejně je dále nutné dodržovat minimální rozestupy 2,0 m mezi nakupujícími.

Zveřejnila: Helena Moudrá       

Číst více

Informační leták připomínající nám chování v době koronavirové epidemie způsobující nemoc COVID- 19 je zveřejněn v příloze. 

Zodpovědné chování a ochrana rizikových skupin je osobní zodpovědností každého z nás. Stále platí již osvědčené pravidlo 3R - ruce, roušky, rozestupy, a dále omezení sociálních kontaktů, neboť kde není kontakt, není přenos. Přestože denní čísla nakažených klesají, vyhráno nad koronavirem rozhodně nemáme. Nikdo z nás neví, jaký projev nemoci u něj případná nákaza bude mít - zda naprosto bezpříznakový nebo těžký s komplikacemi a případnou nutnou hospitalizací na...

Číst více

Soubor informačních letáků k onemocnění COVID-19 vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví. Vysvětlují základní pojmy, příznaky a případný postup v případě, že se u Vás objeví příznaky respiračního onemocnění nebo pro případ, že došlo k osobnímu kontaktu s osobou pozitivně testovanou.

Informační letáky jsou zveřejněny v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Současný vývoj epidemické situace na území ČR v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV2 vedl k nastavení přísnějších opatření, jejichž cílem je zlepšení situace, snížení počtu nakažených a nemocných osob. 

Co aktuálně platí je zveřejněno zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/ .

Přehled všech mimořádných opatření je zveřejněn zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/.

Usnesení vlády...

Číst více

Téměř každoročně se v zimním období potýkáme s epidemií chřipky. V tom nastávajícím se pravděpodobně setká chřipkový virus s koronavirem SARS-CoV2. Obě nemoci jsou infekční onemocnění dýchacích cest, které se přenáší kapénkami šířící se vzduchem od infikované osoby při mluvení, kýchání nebo kašli. Příznaky obou nemocí mohou vypadat podobně. Státní zdravotní ústav zpracoval informační leták, kterým informuje občany o příznacích obou onemocnění a také doporučení Jak vyzrát nad COVIDEM-19.

Informační leták je ke stažení zde: http://www.szu.cz/uploads/documents...

Číst více

Od dnešního dne 5.10.2020 od 00:00 hodin opět platí na území České republiky nouzový stav, který byl vyhlášen na dobu 30 dnů vládou ČR. Současně do 18.10.2020 do 23:59 hod platí určitá omezení pro hromadné akce a místa, kde se setkává více osob - uzavřena byla některá školská zařízení, divadla pro pořádání muzikálů a koncertů, snižuje se počet osob při akcích a při sezení u společného stolu v restauraci, upravena jsou pravidla při bohuslužbách.

Shrnutí mimořádných opatření je zveřejněno v příloze informace.

Zveřejnila: Helena Moudrá     

Číst více

Ministerstvo zdravotnictví jako příslušný správní úřad s účinností ode dne 18. září 2020 od 00:00 hod. ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. září 2020, č. j. MZDR 15757/2020-34/MIN/KAN, a nahrazuje jej mimořádným opatřením č. j.: MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN.

Mimořádné opatření stanovuje povinnost pohybu a pobytu osob s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, včetně výjimek.

S účinností od 18. září 2020 od 00:00 hod. se ruší výjimka z povinno...

Číst více

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví platící od 18.9.2020 od 18:00 hodin z důvodu ochrany obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV2 jsou v plném rozsahu zveřejněny v přílohách.

Mimořádná opatření se týkají zákazu a omezení hromadných akcí, omezení provozoven služeb, nošení roušek a sdělování výsledků testů.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Z důvodu zhoršující se epidemické situace na území ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19 nařídilo Ministerstvo zdravotnictví od 10.9.2020 povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov na území celé České republiky.

Úplný text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.9.2020 je zveřejněn v příloze a je zveřejněn zde: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr/.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více