Ochrana, rizika a nebezpečí

Upozorňujeme chovatele (majitele) psů, že od 1.1.2020 dochází k novele zákona č. 166/1999 Sb., zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), které se týká očkování psů proti vzteklině. 

V příloze je zveřejněn doplňující text § 4, kde se doplňuje odstavec 4. Současně zveřejňujeme odkaz, kde je zveřejněno stávající znění zákona https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-166 a v historii je zveřejněno i budoucí znění celého zákona od 1.1.2020.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

HZS Kraje Vysočina upozorňuje, že v důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod. Je nutné v přírodě a zejména v lesích a jejich blízkosti nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Je třeba dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Situace: Po zadní straně tlakové výše nad severovýchodní Evropou k nám proudí teplý vzduch od jihu. Studená fronta, která k nám  postoupí od západu z pátku na sobotu (z 24. na 25.8.2018), se rozpadne a nepřinese žádné výraznější sráž...

Číst více

Před týdnem se v Česku znovu po téměř deseti letech objevila ohniska ptačí chřipky a to na jižní Moravě. Přestože dosud nebyl zaznamenám přenos tohoto viru chřipky typu H5N8 na člověka, je třeba věnovat zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a preventivním opatřením.

Číst více

V příloze je zveřejněno upozornění občanům na povinnost nosit reflexní prvky vč. informace o akci Kraje Vysočina "Bezpečná Vysočina", v rámci které byl schválen nákup reflexních pásek pro potřeby aktivních obyvatel kraje.

Číst více

Příručka první pomoci, která by měla být rádcem a pomocníkem v situacích, kdy je nutné zachránit život a zdraví někoho z nás, byla vytvořena Krajem Vysočina ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina.

Číst více

Každý z nás by měl vědět, jak se správně zachovat v krizových situacích tj. v případě požáru, dopravní nehody, povodně, zdravotního ohrožení blízkých apod.

Číst více

V rámci krizového řízení resp. připravenosti na krizové situace vypracoval Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina informační materiály pro veřejnost, které v příloze zveřejňujeme.

Číst více