Služby obce

Do 31. května 2021 je splatnost místního poplatku ze psa a platby za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci tzv. stočného.

Místní poplatek ze psů činí 100,--Kč/pes/rok, platba stočného činí 612,-- Kč/osoba/rok.

Obec Petrovice upřednostňuje bezhotovostní platbu na bankovní účet obce vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu: 9921711/0100. Var. symbol: číslo popisné nemovitosti (domu) plátce.

Za účelem výpočtu platby a zjednodušení úhrady pomocí QR kódu byla zprovozněna internetová kalkulačka, která je k dispozici zde: https://www.petroviceutrebice.cz/kalkulacka-...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Mobilní svoz odpadů z domácností na sběrný dvůr v Okříškách proběhne v sobotu 15. května 2021 v době od 9:00 do 10:00 hodin.

Stanoviště vozu je na prostranství pod starou radnicí a hasičskou zbrojnicí. V případě objemnějšího odpadu lze jeho naložení předem domluvit na Obecním úřadě Petrovice, tel.: 725 101 412.

Při tomto svozu mohou občané obce odevzdat k odvozu tyto druhy odpadů: televizory, monitory a rádia (v nedemontovaném stavu), ledničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby, drobné elektrozařízení z domácnosti (fén, rychlovarné konvice, apod.), zahradní sekačk...

Sekce:  Služby obce
Číst více

V souvislosti s ukončením nouzového stavu jsou pro veřejnost od 12. dubna 2021 opět otevřeny veřejné knihovny. Ve všech knihovnách však platí hygienická protiepidemická opatření. Jedná se o dezinfekci rukou, používání respirátorů po celou dobu návštěvy knihovny, dodržování rozestupů. Omezeny jsou některé služby - zpravidla není umožněn přístup k veřejnému počítači a nejsou zpřístupněny k užívání čtenářské koutky. Toto omezení se týká také knihovny v obci.  

Místní lidová knihovna Petrovice bude otevřena každé úterý vždy v době od 15:00 do 18:00 hodin.

V prosto...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Zápis dětí do mateřské školy v Petrovicích pro školní rok 2021/2022 proběhne ve dnech 3. - 7. května 2021.

Pro děti ve věku 5 let  tzv. "předškolní děti" je vzdělávání v mateřské škole povinné. Vzdělávání v mateřské škole je organizováno pro děti ve věku od tří let. Mladší děti mohou být do školského zařízení přijaty v případě dostatečné kapacity, personálního zajištění pedagogickými pracovnicemi a možností organizačního zabezpečení provozu.

K zápisu jsou potřebné tyto dokumenty: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněná žádost o přijetí...

Sekce:  Služby obce
Číst více

S účinností od pondělí 12.4.2021 dochází k mírnému rozvolnění týkající se stávajícího úplného uzavření a provozu škol k prezenční vyúce. Mateřské školy se otevřou pro děti v tzv. předškolním vzdělávání a dle výjimky pro zaměstnance vybraných profesíNa základě tohoto mimořádného opatření se pro některé děti otevře také mateřská škola v obci. Informace rodičům sdělí ředitelka Lenka Dostálová.     

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je zveřejněno v příloze. Podmínkou prezenční výuky je testování. Více všech informací zveřejnilo Ministe...

Sekce:  Služby obce
Číst více

O činnosti Mateřské školy Petrovice v době jejího uzavření k docházce dětí k předškolnímu vzdělávání na základě mimořádných opatření k zamezení šíření koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19 informuje její ředitelka Lenka Dostálová.

Informace je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Sekce:  Služby obce
Číst více

Společnost ESKO-T s.r.o., Třebíč, která v obci zajišťuje svoz komunálních odpadů i kontejnerů s vytříděným odpadem zpracovala přehled o množství produkovaného odpadu a jeho třídění v obci v průběhu let 2016 - 2020.

Dokument je zveřejněný v příloze.  

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Sekce:  Služby obce
Číst více

Oznamujeme čtenářům, že Místní lidová knihovna Petrovice je od 23. března 2021 opět v provozu, ale pouze prostřednictvím výdejního okénka.

Knihy budou vydávány vždy v úterý v době od 15:00 do 18:00 hodin. Upozorňujeme, že v budově je třeba dodržovat všechna protiepidemická opatření, tj. provést si dezinfekci rukou, chránit si dýchací cesty respirátorem, dodržovat vzájemné rozestupy. V budově se lze zdržovat pouze po dobu nezbytně nutnou, je zákázáno se shlukovat.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Sekce:  Služby obce
Číst více

Nošení ochranných prostředků: zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos a ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky výrobku včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to: ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo b...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Na základě mimořádného opatření je v období od 1.3.2021 do 21.3.2021 včetně uzavřena Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace. Jedná se plnění protiepidemického mimořádného opatření vlády České republiky.

Více informací zde: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna.

Více informací k možnému čerpání ošetřovného je zveřejněno zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemuPodle nových pravidel již školské zařízení nevydává žádné potvrzení. 

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Sekce:  Služby obce
Číst více