Obecní úřad

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje: 1. Od 4.5.2015 do 7.5.2015 nebude ordinovat z důvodu čerpání dovolené. V těchto dnech akutní případy ošetří praktický lékař MUDr. Jan Mika. 2. Ve dnech 14.5.2015, 21.5.2015 a 28.5.2015 odpadají odpolední ordinační hodiny v Okříškách. Zveřejněno 28.4.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
V areálu společnosti ESKO-T s.r.o., Třebíč, Hrotovická ulice 232, se dne 23. května 2015 v době od 10. do 17.00 hodin koná Den otevřených dveří. Program pro širokou veřejnost je zveřejněn v příloze. Na tuto akci jsou všichni srdečně zváni. Zveřejněno 21.4.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
COOP družstvo HB oznamuje, že v prodejně smíšeného zboží v obci bude obnoven sobotní prodej a to od soboty 18. dubna 2015. Zveřejněno 16.04.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Upozorňujeme vlastníky vozidel, na tzv. "polopřevody" vozidel v Centrálním registru vozidel. Jedná se o situace, kdy vozidlo bylo odhlášeno předchozím vlastníkem a novým provozovatelem nebylo přihlášeno. Toto přihlášení je třeba provést nejpozději do 30.06.2015, jinak vozidlo zanikne. Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci, prostřednictvím které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla a vozidlo není v tzv. „polopřevodu“. Aplikace je od 13.4.2015 dostupná na webové adrese: www.dokonceteregistraci.cz .
Číst více
Oznamujeme čtenářům, že v úterý dne 14.4.2015 se neuskuteční výpůjční hodiny v Místní lidové knihovně v Petrovicích. Náhradní termín provozu MLK Petrovice je v pátek 17. dubna 2015 v době od 15.00 do 18.00 hodin. Zveřejněno 14.4.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Prostřednictvím zveřejněného odkazu získáte aktuální informace o poskytované lékařské pohotovostní službě. Na internetových stránkách je zveřejněn i rozpis lékařů, kteří vykonávají stomatologickou pohotovostní službu ve svých ordinacích. http://www.nem-tr.cz/cze/nase-oddeleni/lekarska-pohotovostni-sluzba--lps/ Zveřejněno 14.04.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2015 konaném dne 24. 3. 2015 byl přijat Dodatek č. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 č. 11/13 (dále jen „Zásady“). Vzhledem k tomu, že jde o významnou změnu Zásad, je zveřejněna v přiložené písemnosti. Rovněž zveřejňujeme internetový odkaz, kde jsou zveřejněny všechny písemnosti, které se týkají možnosti čerpání dotace na obnovu lesa a výchovu lesních porostů. http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/aktivni Zveřejněno 7.4.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Dětská lékařka MUDr. Marie Skálová oznamuje, že nebude ordinovat ve dnech 1.-3. dubna 2015. Zdravotní sestra bude v ordinaci přítomna ve středu a v pátek vždy v době od 7:00 do 11:00 hodin. V uvedené dny zastupují: MUDr. Pavlíková, Třebíč - Borovina, Okružní ul., středa 15:00 - 17:30, čtvrtek 7:00 - 9:30, pátek 7:00 - 11:00 hodin, MUDr. Keřkovská, Brtnice, středa 10.00 - 12:00, čtvrtek 7:30 - 11:30, pátek 7:30 - 11: 30 hodin. Zveřejněno 30.3.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
K jarní výsadbě stromků, dřevin a ostatních rostlin na naše zahrady se v naší obci uskuteční následující prodeje: V pátek 20.03.2015 v době od 15.30 do 15.45 hodin firma Ludes z Třebíče, v pondělí 23.03.2015 v odbě od 12.30 do 13.00 hodin firma JUKKA, s.r.o., Ostrožská Nová Ves. Prodej se uskuteční na obvyklém místě - veřejném prostranství pod kaplí. Zveřejněno 18.03.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, upozorňuje vlastníky lesů na povinnosti týkající se lesní hospodářské evidence a zpracování dřevní hmoty. Informace a příslušné tiskopisy jsou zveřejněny v přílohách. Zveřejněny jsou rovněž úpravy Zásad pro poskytování příspěvků Kraje Vysočina na hospodaření v lesích. Zveřejněno 18.03.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více