Obecní úřad

Penzion a restaurace Na pilce, který byl v naší obci nově vybudován u silnice II/405, je již otevřen. Otevřeno je denně od 10.30 hodin. Jeho majitelé a provozovatelé Vás srdečně zvou k jeho návštěvě, posezení a občerstvení. V pracovní dny v době od 10.30 do 14.00 hodin jsou podávána polední menu. Otevřeno je denně od 10.30 hodin. Více informací http://www.penzion-napilce.cz/. Zveřejněno 20.7.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Vedoucí prodejny COOP družstvo Havlíčkův Brod v Petrovicích oznamuje, že v sobotu 18.7.2015 bude prodejna uzavřena. Běžná prodejní doba a kontakt prodejny: http://www.coophb.cz/prodejny/?typ=filialka&a=852 Zveřejněno 16.07.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje změnu ordinační doby v měsících červenec a srpen 2015 v ordinacích v Okříškách i Přibyslavicích. Rozpis ordinačních hodin je zveřejněn v příloze. Zveřejněno 30.06.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
MUDr. Marie Skálová oznamuje, že v měsíci červenci 2015 nebude ordinovat ve dnech: 7. 7.- 10. 7. a 20. 7. – 24. 7. 2015. Pro akutní případy zastupují: MUDr. Pavlíková, Okružní, Třebíč Po 7:00-11:30 Út 8:00- 9:00 13:00-17:30 St 7:00-11:00 Čt 9:00-11:30 Pá 7:00-11:00 MUDr. Matějková, Dělnického, Třebíč Po 7:00- 9:30 Út 7:00-11:00 12:30-14:00 St 15:00-17:30 Čt 7:00- 9:30 Pá 7:00-11:00 MUDr. Keřkovská, Brtnice Po 7:30–11:30 Út 13:00-16:00 St 10:00-12:00 Čt 7:30-11:30 Pá 7:30-11:30
Číst více
Firma ESKO-T s.r.o., Třebíč, oznamuje, že již nelze na sběrných dvorech ukládat stavební materiály obsahující azbest. Jedná se o kód materiálu č. 170605, který je kategorizován jako nebezpečný a vzhledem k požadavkům na splnění závazných legislativních norem nelze tyto splnit ve sběrných dvorech. Tento odpad je možno uložit na skládce TKO Petrůvky http://www.esko-t.cz/skladka-skladka.html a to za úplatu dle platného ceníku - http://www.esko-t.cz/odpady-dokumenty-ke-stazeni.html. Zveřejněno 24.6.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Ve spolupráci s firmou ESKO-T s.r.o., Třebíč, došlo k rozšíření počtu sběrných míst na tříděný komunální odpad. Umístěny byly nové kontejnery na tříděný odpad a některé stávající budou přemístěny tak, aby došlo k optimalizaci pro všechny domácnosti v obci. Sběrná místa s kontejnery na tříděný odpad jsou zveřejněna v přiložené situaci. Zveřejněno 24.6.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Zveřejňujeme základní informace o poskytování tzv. kotlíkových dotací pro domácnosti, které bude možné čerpat v roce 2016 - 2021. Vlastní vyhlášení 1. výzvy pro domácnosti jsou předpokládány v 1. čtvrtletí 2016. Dotace budou poskytovány z Operačního programu Životní prostředí a to tak, že dotace konečným uživatelům bude poskytovat kraj prostřednictvím grantového schématu.
Číst více
Veterinární služba oznamuje, že ve středu 3. června 2015 v době od 17.00 do 17.45 hodin proběhne v obci očkování psů proti vzteklině. Stanoviště očkování bude na prostranství pod starou hasičskou zbrojnicí. Očkují se všichni psi od stáří 3 měsíců. Platba za očkování je 80,-- Kč. Chovatelé, kteří mají zájem, si mohou nechat naočkovat psy proti psinkovému komplexu a vzteklině současně. Platba za toto očkování je 220,-- Kč. Zveřejněno 1.6.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Informujeme občany o vydání knihy „Petrovice Domopis obce“. Vydání knihy bylo spolufinancováno z Fondu Vysočiny. Autorkou knihy je historička Mgr. Jitka Padrnosová, Ph.D. Cílem vydání knihy bylo vytvořit hodnotnou publikaci na základě historicky podložených skutečností, která bude informovat o historických událostech a rozvoji obce Petrovice. Publikace je určena občanům všech věkových kategorií a umožní rozšíření obecného povědomí o vývoji domovního fondu. Je určena laické i odborné veřejnosti. Prodejní cena 1 ks výtisku knihy je 150,-- Kč.
Číst více
Praktický lékař MUDr. Jan Mika oznamuje, že dne 30.6.2015 ukončí svou lékařskou praxi na obvodě v Okříškách. K žádnému omezení ordinace nedojde, neboť dne 1.7.2015 převezme jeho praxi MUDr. Tomáš Filkuka. Nové ordinační hodiny MUDr. Filkuky tvoří součást tohoto oznámení. Při převzetí praxe není nutná nová registrace pacientů. Zveřejněno 30.04.2015, zapsala Helena Moudrá
Číst více