Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Vzpomínky na časy minulé a místo v obci, které se podstatně změnilo v článku "Tam, kde bydlívaly vlaštovky" včetně dobové fotografie zveřejňujeme s laskavým souhlasem autorky, které tímto děkujeme.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Sekce:  Kronika
Číst více

MAS Podhorácko pořádá v sobotu 15. září 2018 od 11:00 do 16:00 na Ranči Vápenka v Nové Vsi "Den s MAS Podhorácko" spojený s jarmarkem produktů z území MAS Podhorácko. Pro děti je zajištěno zdarma malování na obličej a jízdy na koních.

Číst více

Vystoupení malé dechové hudby Vysočanka z Brtnice se uskuteční v neděli 16. září 2018 od 14:00 hodin ve sportovním areálu v Petrovicích.

Jedná se o již tradiční akci společného setkání všech generací u dechové hudby, kterou pořádají obec Petrovice a Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.

Na akci nebude vybíráno vstupné, připraveno je bohaté občerstvení. Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu.

V případě velmi nepříznivého počasí se akce uskuteční v kulturním domě v Petrovicích.   

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Obec Petrovice zveřejňuje záměr darování pozemků a záměr výpůjčky pozemků v obci Petrovice, katastrálním území Petrovice u Třebíče, včetně podkladů, které obdržela od Kraje Vysočina za účelem majetkoprávního vypořádání a realizace přeložky silnice II/405.

Záležitosti budou projednány na 27. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Na základě písemnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územního pracoviště Brno, odboru odloučené pracoviště Jihlava, zveřejňujeme v příloze přehled pozemků na území obce Petrovice, katastrální území Petrovice u Třebíče, kde nejsou jejich vlastnici dostatečně určitě uvedeni. Seznam je aktualizován ke dni 1.8.2018.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Na portálu Českého statistického úřadu https://www.volby.cz/ jsou zveřejněny kompletní přehledy volebních stran a kandidátů pro volby do zastupitelstev měst a obcí a kandidátů pro volby do Senátu Parlamentu České republiky.

V obci Petrovice budou voliči do devítičlenného zastupitelstva vybírat z 19 kandidátů čtyř volebních stran, senátor v obvodu č. 53 Třebíč bude v prvním kole volen z 9 kandidátů.  

Číst více

XVI. ročník soutěže v požárních útocích "Memoriál Josefa Honse" se koná v sobotu 8. září 2018 ve sportovním areálu v Petrovicích. Nástup družstev je v 10:00 hodin, zahájení soutěže v 10:15 hodin. Soutěž je součástí Třebíčské okresní ligy.

Pořadatelé zvou všechny příznivce požárního sportu k návštěvě areálu a podpoře soutěžních týmů. Připravena bude široká nabídka občerstvení.

Sekce:  Sportovní akce
Číst více

Soutěž "O putovní pohár SDH Petrovice", která je zařazena do soutěže Extraligy ČR v požárním útoku v roce 2018, se bude konat ve sportovním areálu v Petrovicích v sobotu dne 1. září 2018 od 10.00 hodin. Nástup soutěžních družstev je v 9.45 hodin.

Pořadatelé zvou všechny příznivce požárního sportu k návštěvě areálu a podpoře soutěžních týmů. Připravena bude široká nabídka občerstvení.

Sekce:  Sportovní akce
Číst více

Oslavy 100 let od vzniku republiky a oslavy 125 let založení Sboru dobrovolných hasičů Přibyslavice se v obci konají 1. září 2018. 

Pořadatele zvou občany obce Petrovice k návštěvě obce a účasti na této akci. Program akce je zveřejněn v příloze. 

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Dětská lékařka MUDr. Marie Skálová oznamuje, že nebude ordinovat ve dnech 27. - 31. srpna 2018. Sestra  bude v ordinaci přítomna dopoledne ve dnech: pondělí, středa, pátek.

Zastupují: MUDr. Pavlíková, Třebíč, Okružní ul., tel.: 568 853 339, MUDr. Matějková, Třebíč, Dělnického nám., tel.: 568 850 220, MUDr. Keřkovská, ordinace v Brtnici tel.: 567 216 195 a Kněžicích. 

Číst více