Služby obce

Aktualizováno dne 24.3.2020: Uzavření provozu školského zařízení je vzhledem ke stávajícímu epidemiologického stavu a opatřením Vlády ČR prodlouženo na dobu neurčitou.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace, oznamuje, že provoz školy je přerušen a školské zařízení je uzavřeno do 17.3.2020 do 24.3.2020. Provoz školského zařízení bude opět zahájen ve středu dne 25.3.2020.  

Více informací je zveřejno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Dne 12.3.2020 Vláda ČR svým usnesením vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení na zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 nouzový stav.

Mimo jiné se od pátku 13. března 2020 od 6:00 hodin zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galarie.

Z uvedeného důvodu obec Petrovice jako provozovatel uzavírá pro veřejnost Místní lidovou knihovnu v obci a t...

Číst více

Aktualizace zprávou o uzavření školského zařízení dne 16.03.2020

Dne 10. března 2020 vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Bezpečnostní rady státu mimořádná opatření v souvislosti se zamezením dalšího šíření koronaviru. Zakázány jsou návštěvy na lůžkových odděleních nemocnic a v domovech seniorů. Mimo jiné se ostředy 11. března 2020 ruší (zakazuje) docházka žáků a studentů do základních, středních a vyšších odborných škol - https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/stat-kvuli-sireni-koronaviru-zakazal-kulturni--sportovni-a-spolecenske-...

Číst více

V průběhu celého roku vzniká v domácnostech a na zahradách množství biologicky rozložitelného odpadu. Za nejefektivnější způsob je považováno kompostování na vlastní zahradě. Odpad není nutné nikam převážet a odpad se opět použije tam, kde vznikl.

Při předjarních a jarních činnostech vzniká větší množství převážně dřevitého odpadu ze stříhání stromů a keřů. Jak s tímto odpadem nakládat je zveřejněno v příloze.        

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Služby obce
Číst více

Dne 7.1.2020 se v Petrovicích zaběhl pes. Jedná se křížence menšího vzrůstu, světlé barvy a slyší na jméno BEN. Je velmi přátelský a nikomu neublíží. Pokud jste ho viděli ozvěte se na telefon majitele číslo: 724 677 825.

V příloze je zveřejněna fotografie hledaného psa.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Od 1.1.2020 se na základě zvýšení ceny za manipulaci s odpadovou nádobou i ceny za uložení odpadu na skládce zvyšuje poplatek za komunální odpad (za svoz popelnic) v obci Petrovice. Obcí vybíraný poplatek pokrývá pouze náklady spojené se svozem a ukládáním směsného komunálního odpadu do popelnic. Obec ze svého rozpočtu hradí náklady spojené se svozem veškerého tříděného odpadu a náklady za ukládání odpadů na sběrných dvorech s vyjímkou stavebních odpadů.

Při kvalitním třídění domovního odpadu zbývá velice málo odpadu, které je nutné ukládat do popelnic. Obec umož...

Číst více

Vánočním či jiným dárkem v posledních letech bývají také drony na dálkové ovládání. Jejich užívání však vyžaduje určitou zkušenost při ovládání a příznivé klimatické podmínky. Při větrném počasí se může stát, že se dron stane neovladatelným  a "zatoulá se", což se stalo i v naší obci. Pokud najdete na svém pozemku nebo ve svém okolí dron, kontaktujte Obecní úřad Petrovice, tel.: 725 101 412, a majitel bude informován o nálezu a možném převzetí.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Místní lidová knihovna Petrovice bude v úterý 31. prosince 2019 uzavřena. Náhradní výpůjční doba není stanovena.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Služby obce
Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém 10. zasedání konaném dne 21. 11. 2019 projednalo a schválilo cenu za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací tzv. stočné v obci Petrovice na rok 2020. Usnesením č. 10, bod 5., byla schválena cena ve výši 17,-- Kč/m3 odpadních vod.

Více informací k ceně je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Obecní úřad v Petrovicích bude uzavřen ve dnech 23.12.2019 - 31.12.2019. V tomto období se neuskuteční ani úřední hodiny zástupců obce. 

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Služby obce
Číst více