Ochrana, rizika a nebezpečí

Obec Petrovice poskytne do domácností v obci prostředek alkoholové dezinfekce Anti-COVID, výrobce Čepro a.s. Prostředek lze používat prostřednictvím dávkovače tekutého mýdla nebo rozprašovače.

Přípravek bude naléván do vlastních přinesených nádob na obecním úřadě v úřední hodiny, popř. v jiném čase po předchozí dohodě, tel.: 725101412. Do domácností bude jednorázově poskytnut zdarma uvedený přípravek v množství max. 0,5 l. 

Vláda zvažuje postupné zmírňování stávajících opatření, mezi které patří otvírání obchodů a provozoven v průběhu měsíce května, čímž dojde i ke zvýš...

Číst více

Na území České republiky je na základě usnesení vlády ze dne 12. března 2020 vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2, který způsobude nemoc COVID-19. Toto onemocnění je nakažlivé a jeho šíření je trestným činem. 

Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo Manuál pro občany: Práva a povinnosti za nouzového stavu.

Manuál je zveřejněn zde: https://koronavirus.mzcr.cz/manual-pro-obcany-prava-a-povinnosti-za-nouzoveho-stavu/

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Ministerstvo životního prostředí zpracovalo pokyny, jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie v domácnostech, kde:

- jsou osoby nenakažené a bez nařízených karanténních opatření,

- je minimálně jedna osoba v povinné nařízené karanténě,

- jsou osoby s potvrzenou nákazou nemocí COVID-19.

Informační leták vypracovala i společnost EKO-KOM a.s.  Více informací ke zveřejněno v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V naší mateřské škole její zaměstnanci pokračují v šijí roušek (ústenek) a to pro potřeby Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, kde je jejich odběr a využití předem ověřováno. Roušky stále poskytujeme i občanům obce, pokud o ně projeví zájem. 

V současné době se však potýkáme s nedostatkem materiálu na šití. Potřebujeme bavlněné látky, které lze vyvářet, nitě, případně bílé bavlněné tkalouny. V případě, že máte tento materiál doma a chcete jej darovat, kontaktujte Obecní úřad Petrovice, tel.: 725 101 412. 

K dnešnímu dni bylo užito cca 200 ks rou...

Číst více

Mytí rukou je základním preventivním opatřením proti šíření infekčních nemocí, neboť 80% těchto nemocí se šíří rukama. 

Jak si správně mýt ruce, je zveřejněno v přiloženém letáku.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Dne 23.3.2020 bylo vydáno další mimořádné opatření v souvislosti s dříve vyhlášeným nouzovým stavem z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky a současnou nepříznivou epidemiologickou situací.

Mimořádné opatření se týká volného pohybu osob na území ČR. Dle tohoto opatření lze s účinností od 24. března 2020 od 6:00 hodin pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob. Toto nařízení se nevztahuje na počet členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné činnosti,...

Číst více

Nařízením Vlády ČR v rámci krizových opatření schválených dne 23. března 2020 došlo k úpravě vyhrazené doby pro nákupy seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu takto: 

Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8.00 do 10.00 hodin, přičemž platí jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2.

V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při pr...

Číst více

Dne 23.3.2020 rozhodla Vláda ČR, že omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti bude platit nejméně do 1. dubna 2020 do 6:00 hodin. 

K prevenci vzniku a šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS CoV-2 je stanoveno mnoho mimořádných opatření.

V souvislosti s pohybem osob dodržujte tato základní pravidla:  noste roušku, udržujte si odstup, myjte si důkladně ruce, omezte vycházení, lékaři volejte - omezte návštěvy ordinací.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a z něho nastalé situace vystává řada otázek, na které se kompetentní orgány snaží odpovědět.

V příloze je zveřejněno:

- Pracovněprávní desatero: informace pro občany Ministerstva práce a sociálních věcí,

- Stanovisko k situaci, kdy skončila doba platnosti dokladů občanského průkazu, cestovního pasu nebo řidičského průkazu: Ministerstvo vnitra, 

- Doporučení k používání některých ochranných prostředků: Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Dne 23.3.2020 Vláda ČR schválila další krizová opatření v souvislosti s dříve vyhlášeným nouzovým stavem z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky.

Krizová opatření v plném znění jsou zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více