Ochrana, rizika a nebezpečí

Současný vývoj epidemické situace na území ČR v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV2 vedl k nastavení přísnějších opatření, jejichž cílem je zlepšení situace, snížení počtu nakažených a nemocných osob. 

Co aktuálně platí je zveřejněno zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/ .

Přehled všech mimořádných opatření je zveřejněn zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/.

Usnesení vlády...

Číst více

Téměř každoročně se v zimním období potýkáme s epidemií chřipky. V tom nastávajícím se pravděpodobně setká chřipkový virus s koronavirem SARS-CoV2. Obě nemoci jsou infekční onemocnění dýchacích cest, které se přenáší kapénkami šířící se vzduchem od infikované osoby při mluvení, kýchání nebo kašli. Příznaky obou nemocí mohou vypadat podobně. Státní zdravotní ústav zpracoval informační leták, kterým informuje občany o příznacích obou onemocnění a také doporučení Jak vyzrát nad COVIDEM-19.

Informační leták je ke stažení zde: http://www.szu.cz/uploads/documents...

Číst více

Od dnešního dne 5.10.2020 od 00:00 hodin opět platí na území České republiky nouzový stav, který byl vyhlášen na dobu 30 dnů vládou ČR. Současně do 18.10.2020 do 23:59 hod platí určitá omezení pro hromadné akce a místa, kde se setkává více osob - uzavřena byla některá školská zařízení, divadla pro pořádání muzikálů a koncertů, snižuje se počet osob při akcích a při sezení u společného stolu v restauraci, upravena jsou pravidla při bohuslužbách.

Shrnutí mimořádných opatření je zveřejněno v příloze informace.

Zveřejnila: Helena Moudrá     

Číst více

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví platící od 18.9.2020 od 18:00 hodin z důvodu ochrany obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV2 jsou v plném rozsahu zveřejněny v přílohách.

Mimořádná opatření se týkají zákazu a omezení hromadných akcí, omezení provozoven služeb, nošení roušek a sdělování výsledků testů.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Z důvodu zhoršující se epidemické situace na území ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19 nařídilo Ministerstvo zdravotnictví od 10.9.2020 povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov na území celé České republiky.

Úplný text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.9.2020 je zveřejněn v příloze a je zveřejněn zde: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr/.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Jednoduchý přehled aktivit s uvedením rizika nákazy koronavirem je zveřejněn v příloze. Nízké riziko nám hrozí v přírodě, v malých obchodech, v knihovnách nebo muzeích, střední riziko např. u kadeřníka, v divadle nebo kině, v obchodních centrech, vysoké roziko např. při cvičení v uzavřených tělocvičnách, v hromadné dopravě, při návštěvě baru a diskotéky. 

Riziko výrazně snižuje dodržování základních hygienických zásad, především správné mytí rukou.   

Seznam zemí podle míry nákazy je na základě epidemiologické situace průběžně aktualizován a je zveřejňová...

Číst více

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví je od 1. září 2020 občanům uložena povinnost nošení roušek: ve veřejné dopravě (MHD, meziměstská doprava, taxislužby, zájezdové autobusy), v zařízeních zdravotních a sociálních služeb (nemocnice, polikliniky, ambulance, lékárny, domovy pro seniory, stacionáře a další obdobná zařízení), v prostorách úřadů (místnosti v kontaktu s veřejností), volební místnosti, vnitřní hromadné akce s účastí nad 100 osob.

Pravidla bezpečného chování jsou základním předpokladem k omezení šíření nejen onemocnění COVID-19. Základní prav...

Číst více

V přílohách jsou zveřejněny v plném rozsahu mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020, která vstupují v platnost 1.9.2020, týkající se ochrany veřejného zdraví obyvatelstva z důvodu prevence a nebezpečí onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV2. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Aktualizace 1.9.2020. V příloze je zveřejněno mimořádné opatření ze dne 31.8.2020 týkající se omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění, trhů. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

S účinností ode dne 8.8.2020 od 00:00 hodin se zrušují mimořádná opatření vydaná Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina k omezení šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Mimořádná opatření se týkala nošení roušek na území ORP Jihlava a Telč a na ostatním území Kraje Vysočina. 

Současně Krajská hygienická stanice kraje Vysočina vydává Mimořádné opatření č. 9/2020, kterým se ode dne 8.8.2020 od 00:00 hodin nařizuje na území Kraje Vysočina: zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, roušk...

Číst více

Vzhledem k opětovnému rozvoji šíření nákazy koronavirem SARS-CoV-2 přijímá Krajský úřad Kraje Vysočina s účinností od čtvrtka 23.7.2020 od 7:00 hodin do odvolání přiměřená interní opatření, která se týkají i osob vstupujících do budov Kraje Vysočina.

Upozorňujeme občany, že pro vstup do budov Kraje Vysočina, ve kterých působí orgány kraje (hejtman, rada, zastupitelstvo, krajský úřad), platí pro externí klienty povinnost zakrývání dýchacích cest (úst a nosu) rouškami nebo jiným vhodným způsobem. Všichni zaměstnanci jsou povinni příchozí klienty, kteří nemají zakryté dýchací cesty, na tuto...

Číst více