Ochrana, rizika a nebezpečí

Dne 12.3.2020 Vláda ČR svým usnesením vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení na zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 nouzový stav.

Mimo jiné se od pátku 13. března 2020 od 6:00 hodin zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galarie.

Z uvedeného důvodu obec Petrovice jako provozovatel uzavírá pro veřejnost Místní lidovou knihovnu v obci a t...

Číst více

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 14:00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

V příloze je zveřejněn dokument Ministerstva práce a sociálních věcí ke koronoviru a pracovně právním souvislostem v těchto případech:

- zaměstnanec se vrátil z oblasti, která je zasažena koronavirem (není nařízena karanténa),

- zaměstnanec je v nařízené karanténě v ČR,

- zaměstnanec je v nařízené karanténě v cizině.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Aktualizace zprávou o uzavření školského zařízení dne 16.03.2020

Dne 10. března 2020 vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Bezpečnostní rady státu mimořádná opatření v souvislosti se zamezením dalšího šíření koronaviru. Zakázány jsou návštěvy na lůžkových odděleních nemocnic a v domovech seniorů. Mimo jiné se ostředy 11. března 2020 ruší (zakazuje) docházka žáků a studentů do základních, středních a vyšších odborných škol - https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/stat-kvuli-sireni-koronaviru-zakazal-kulturni--sportovni-a-spolecenske-...

Číst více

Informační leták důležitých informací ohledně onemocnění COVID-19, který vypracoval Kraj Vysočina, je zveřejněný v příloze.

V průběhu příštího týdne budou letáky ve fyzické podobě distribuovány do každé poštovní schránky v Kraji Vysočina.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo informační video "Co byste měli vědět o koronaviru?" - http://mzcr.cz/dokumenty/co-byste-meli-vedet-o-koronaviru_18707_1.html.

Aktualizovala: Helena Moudrá dne 11.3.2020

Číst více

V souvislosti s šířením koronaviru a cestováním zveřejňuje svá doporučení Ministerstvo zahraničních věcí na svých internetových stránkách v sekci cestujeme: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html.

Aktuální informace o epidemii způsobené koronavirem zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

V souvislosti s výskytem koronaviru v České republice je důležité připomenout si základní hygienická pravidla pro snížení rizika nakažení, kt...

Číst více

V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru v některých státech světa Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové zdravotnické organizace (WHO).

Ministerstvo zdravotnictví připravilo pro občany souhrnné informace, které budou průběžně aktualizovány:

Odkaz: https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Dle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a platných norem je vlastníkům a uživatelům pozemků uložena povinnost dodržovat ochranné pásmo mezi dřevinami rostoucími na pozemku a vedením distribučního zařízení elektrické energie odstraňováním dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení.

Více informací - vymezení vzdálenosti od krajního vodiče pro jednotlivé napěťové hladiny a zásady pro odstraňování a ořez dřevin je zveřejněno v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike 2019, jehož cílem je sladění výcviku předsunutých návodčích s leteckými posádkami a veliteli pozemních jednotek, proběhne na základně vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměstě nad Oslavou, ve dnech od 29. srpna do 20. září 2019. Vojenského cvičení se zúčastní kromě armády České republiky také armády dalších pěti aliančních zemí (Maďarska, Německa, Slovesnké republiky, Spojených států amerických a Velké Británie).

Nejintenzivnější letová aktivita bude probíhat od 2. do 13. září v časech od 9:00 do 23:00 hodin. Lety v nočních hodinách ...

Číst více

Hasičský záchranný sbor České republiky připravil pro občany "Bezpečnostní desatero". Neboť obce a obecní úřady mají dle § 29 odst. 1 písm. n) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, povinnost organizovat preventivně výchovnou činnost, doporučujeme občanům obce se s tímto informačním letákem seznámit. Dodržováním bezpečnostních doporučení zamezíte vzniku požáru, škodám na majetku a na životech a zdraví svém i svých blízkých, popř. dalších osob a zvířat. Upozorňujeme tímto občany, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů prot...

Číst více