Ochrana, rizika a nebezpečí

Informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ KARANTÉNA platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 18 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán, USA, Japonsko z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko, Řecko a Francie.
Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během kara...
Číst více

V souvislosti s usnesením vlády České republiky, kterým byl vyhlášen nouzový stav od 12. března 2020 po dobu 30 dnů, jsou dále přijata usnesení, která stanovují omezení pro všechny občany a podnikatele jako provozovatele zařízení. Přijatá krizová opatření jsou zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Dne 12.3.2020 Vláda ČR svým usnesením vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení na zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 nouzový stav.

Mimo jiné se od pátku 13. března 2020 od 6:00 hodin zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galarie.

Z uvedeného důvodu obec Petrovice jako provozovatel uzavírá pro veřejnost Místní lidovou knihovnu v obci a t...

Číst více

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 14:00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

Níže uvedený text zveřejněný dne 11.3.2020 byl zrušen usnesením vlády ze dne 12.3.2020 č. 199 o přijetí krizového opatření. 

Aktualizovala: Helena Moudrá dne 13.03.2020 

Na základě přijatého mimořádného opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 dne 10. března 2020 vydalo Ministerstvo vnitra České republiky doplňující informaci č. j. MV-46702-1/ODK-2020 vztahující se k plnění zákazu v podmínkách obcí.

Vydaný zákaz se vztahuje na slavnosti konané v souvislosti se svatbami či shromážděními konanými v souvislosti s p...

Číst více

V příloze je zveřejněn dokument Ministerstva práce a sociálních věcí ke koronoviru a pracovně právním souvislostem v těchto případech:

- zaměstnanec se vrátil z oblasti, která je zasažena koronavirem (není nařízena karanténa),

- zaměstnanec je v nařízené karanténě v ČR,

- zaměstnanec je v nařízené karanténě v cizině.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Aktualizace zprávou o uzavření školského zařízení dne 16.03.2020

Dne 10. března 2020 vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Bezpečnostní rady státu mimořádná opatření v souvislosti se zamezením dalšího šíření koronaviru. Zakázány jsou návštěvy na lůžkových odděleních nemocnic a v domovech seniorů. Mimo jiné se ostředy 11. března 2020 ruší (zakazuje) docházka žáků a studentů do základních, středních a vyšších odborných škol - https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/stat-kvuli-sireni-koronaviru-zakazal-kulturni--sportovni-a-spolecenske-...

Číst více

Informační leták důležitých informací ohledně onemocnění COVID-19, který vypracoval Kraj Vysočina, je zveřejněný v příloze.

V průběhu příštího týdne budou letáky ve fyzické podobě distribuovány do každé poštovní schránky v Kraji Vysočina.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo informační video "Co byste měli vědět o koronaviru?" - http://mzcr.cz/dokumenty/co-byste-meli-vedet-o-koronaviru_18707_1.html.

Aktualizovala: Helena Moudrá dne 11.3.2020

Číst více

V souvislosti s šířením koronaviru a cestováním zveřejňuje svá doporučení Ministerstvo zahraničních věcí na svých internetových stránkách v sekci cestujeme: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html.

Aktuální informace o epidemii způsobené koronavirem zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

V souvislosti s výskytem koronaviru v České republice je důležité připomenout si základní hygienická pravidla pro snížení rizika nakažení, kt...

Číst více

V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru v některých státech světa Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové zdravotnické organizace (WHO).

Ministerstvo zdravotnictví připravilo pro občany souhrnné informace, které budou průběžně aktualizovány:

Odkaz: https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více