Ochrana, rizika a nebezpečí

V příloze je zveřejněno upozornění občanům na povinnost nosit reflexní prvky vč. informace o akci Kraje Vysočina "Bezpečná Vysočina", v rámci které byl schválen nákup reflexních pásek pro potřeby aktivních obyvatel kraje.

Číst více

Příručka první pomoci, která by měla být rádcem a pomocníkem v situacích, kdy je nutné zachránit život a zdraví někoho z nás, byla vytvořena Krajem Vysočina ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina.

Číst více

Každý z nás by měl vědět, jak se správně zachovat v krizových situacích tj. v případě požáru, dopravní nehody, povodně, zdravotního ohrožení blízkých apod.

Číst více

V rámci krizového řízení resp. připravenosti na krizové situace vypracoval Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina informační materiály pro veřejnost, které v příloze zveřejňujeme.

Číst více