Úřední deska - vývěsky

Společnost EG.D, a.s., oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací. K přerušení dodávky dojde dne 31.10.2022 v době od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast se týká celé obce kromě odběrů napájených z trafostanice Baráky.

Úplný text oznámení společnosti o přerušení dodávky elektrické energie je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

V příloze je zveřejněna informace Lesů České republiky, s.p., lesní správy Třebíč, ze dne 2.9.2022, kterou lesní hospodář upozorňuje, že odkladný účinek provedení těžby kůrovcových souší (smrk, borovice, modřín) na všech lesních majetcích končí k datu 31.12.2022. 

Součástí jsou i informace o možných kontrolách a o povinnosti zalesnit vzniklou holinu a zajištění mladého porostu.

Zveřejnila: Helena Moudrá      

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2022 se bude konat dne 13.9.2022 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, Jihlava, Žižkova 57, kongresovém sále.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční 9. září 2022 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze informace.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Starosta obce Petrovice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,oznamuje: 

1. Volby do zastupitelstva obce se uskuteční: v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu dne 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v obci Petrovice je volební místnost (přesná adresa): Petrovice č.p. 68, PSČ: 675 21, budova Obecního úřadu Petrovice, zas...

Číst více

První zasedání členů okrskové volební komise pro konání voleb do zastupitelstev obcí ve volebním okstku Petrovice se uskuteční 2. září 2022 (pátek) v 16:00 hodin v budově Obecního úřadu Petrovice, Petrovice č.p. 68, v kanceláři v I. patře budovy.

Školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí se uskuteční 8. září 2022 od 8:00 hodin ve velkém sále Městského kulturního centra FÓRUM v Třebíči.

Uvedené zasedání a školení členů okrskové volební komise není veřejné. Informace je určena jmenovaným členům okrskové volební komise ve ...

Číst více

Starosta obce Petrovice podle § 15 odst. 1 písm. g) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, informuje o počtu a sídle volebních okrsků: V obci Petrovice je zřízen volební okrsek č. 1, se sídlem v budově Obecního úřadu Petrovice, Petrovice č.p. 68, PSČ: 675 21.

Informace je určena každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, která může delegovat do 24.8.2022 do 16:00 hodin jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Postup a náležitosti dele...

Číst více

V části obce Petrovice od RD č.p. 132 okolo obecního úřadu směr Krahulov k RD č.p. 115 dne 9.8.2022 (úterý) v době od 7:30 do 15:30 hodin.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, vydal dne 13.07.2022, rozhodnutí, č. j. ODKS 86464/21 - SPIS 4135/2022/ED, kterým omezuje přístup na veřejně přístupnou účelovou komunikaci vycházející z obce Petrovice ze silnice III/40512 okolo areálu Zemědělského družstva Okříšky přes „Červený mlýn“ na silnici III/35114. Omezení spočívá v umístění dopravního značení zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t: č. B13 (5 t) s dodatkovou tabulkou E13 (mimo dopravní obsluhy a povolení OÚ Petrovice). Omezení veřejného přístupu b...

Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 16. června 2022 stanovilo v souladu s ust. § 67 a § 68 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, že ve dnech 23. a 24. září 2022 bude do výše uvedeného Zastupitelstva obce Petrovice voleno celkem 9 členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více