Obecní úřad

Z důvodu zvýšení možnosti bezplatné přístupnosti k internetové síti v obci Petrovice pro širokou veřejnost byl na OÚ zakoupen a nainstalován počítač, který lze k výše uvedenému účelu používat v úřední dny v době úředních hodin a v neúřední dny v pracovní době zaměstnance úřadu.

Nákup a instalace PC jsou realizovány v rámci grantového programu z Fondu Vysočiny - Veřejně přístupný internet IV-2007.

Provoz veřejně přístupného internetu v místní knihovně zůstává nezměněn.

Číst více

Z důvodu zvýšení možnosti bezplatné přístupnosti k internetové síti v obci Petrovice pro širokou veřejnost byl na OÚ zakoupen a nainstalován počítač, který lze k výše uvedenému účelu používat v úřední dny v době úředních hodin a v neúřední dny v pracovní době zaměstnance úřadu.

Nákup a instalace PC jsou realizovány v rámci grantového programu z Fondu Vysočiny - Veřejně přístupný internet IV-2007.

Provoz veřejně přístupného internetu v místní knihovně zůstává nezměněn.

Číst více

V pondělí 1. října 2007 od 9:00 - 16:00 hod lze na Úřadu městyse Okříšky využít služby fotoateliéru Fórum Třebíč - zhotovování fotografií na občanské průkazy a řidičské průkazy.

Bližší informace: ÚM Okříšky - matrika, pí. Šípová, tel.: 568839257 nebo fotoateliér Fórum Třebíč, pí. Janovská, tel.: 568845068.

Číst více

Pozvánkana 8. zasedání zastupitelstva obce Petrovice,

Číst více

Obecní úřad v Petrovicích informuje o zajištění nové služby pro občany obce.

Jedná se o možnosti odebírání obědů ze školní jídelny ZŠ a MŠ Heraltice.

Tato služba je vhodná zejména pro důchodce.

Obědy jsou ve vlastních přenosných transportních nádobách (jídlonosičích) dopravovány na OÚ Petrovice.

Obědy se odebírají celotýdenně popř. lze dohodnout např. bez pondělí, bez sladkých jídel.

Cena jednoho obědu je od 01.09.2008 celkem 48,-- Kč.

Číst více

Obecní úřad v Petrovicích informuje o zajištění nové služby pro občany obce.

Jedná se o možnosti odebírání obědů ze školní jídelny ZŠ a MŠ Heraltice.

Tato služba je vhodná zejména pro důchodce.

Obědy jsou ve vlastních přenosných transportních nádobách (jídlonosičích) dopravovány na OÚ Petrovice.

Obědy se odebírají celotýdenně popř. lze dohodnout např. bez pondělí, bez sladkých jídel.

Cena jednoho obědu je od 01.09.2008 celkem 48,-- Kč.

Číst více

- nabízí pro školní rok 2007/2008 tyto výukové programy:

"Hrátky s robátky" - poznávání hudby pomocí smyslů a tělesný rozvoj pro děti od 4 do 18 měsíců.

"První krůčky k hudbě" - element. výchova k hudbě pro děti od 18 měsíců do 4 let (s maminkami).

"Rytmické krůčky" - cílená hudební průprava & základy hry na flétnu pro děti od 4 do 6 let.

Číst více

Věc: sdělení rodičům žáků a žákyň ZŠ

Vážení rodiče,

vedení ZŠ Okříšky oznamuje, že z důvodu rekonstrukce školní kuchyně a dalších souvisejících oprav nebude zabezpečeno stravování žáků a žákyň ZŠ v době od 3.9. do 15.10.2007.

Číst více

Praktický lékař MUDr. Jan Mika oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené

nebude ordinovat v týdnu 03. - 07. září 2007.

Pro akutní případy zastupuje v pracovní dny praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková v ordinaci Okříšky, popř. Přibyslavice.

Číst více