Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Tradiční dětský karneval se koná v kulturním domě v Petrovicích v sobotu 4. března 2017 od 14.00 hodin. Účinkujícími je divadelní spolek AMPULKA z Třebíče. Pořadatelé srdečně zvou nejen všechny děti, ale také všechny dospělé. Zveřejněno 20.02.2017, zapsala Helena Moudrá
Sekce:  Kulturní akce
Číst více
V příloze je zveřejněn rozpis lékařů, kteří vykonávají stomatologickou pohotovostní službu v měsíci březnu 2017. Upozorňujeme, že tento rozpis může být z nutných důvodů v průběhu měsíce změněn, proto doporučujeme v případě potřeby lékařského ošetření ověření služby telefonicky na příslušném pracovišti. Více informací o pohotovostních službách získáte prostřednictvím odkazu http://www.nem-tr.cz/cze/nase-oddeleni/lekarska-pohotovostni-sluzba--lps/ Zveřejněno 16.2.2017, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Finanční úřad pro Kraj Vysočina informuje o termínech podání přiznání k dani z příjmů za rok 2016 v přiložené tiskové zprávě. Zveřejněno 12.02.2017, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Hospodářské potřeby Okříšky přijímají objednávky na sadbové brambory cena cca 12,-- Kč/kg: velmi rané (Adora, Colette, Colomba), rané (Secura, Dali, Balerína), polorané (Adéla, Rafaela, Laura). Nabízí k prodeji: brambory konzumní (7,-- Kč/kg), jablka: Braeburn, Idared, Jonagold, Melodie, Rozela, Šampion (18,-- Kč/kg), Golden Delicious (16,-- Kč/kg), cibuli sazečku (různé druhy od 28,-- Kč), substrát na výsev a množení (39,-- Kč), semena zeleniny, bylinek, květin (od 6,-- Kč), substrát žampionů a hlívy (od 120,-- Kč).
Číst více
Plán dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro období 2017 – 2021 byl schválen dne 20. prosince 2016 usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0641/08/2016/ZK. Plán dopravní obslužnosti zpracovalo Oddělení dopravní obslužnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Plán dopravní obslužnosti území pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup - http://www.kr-vysocina.cz/dopravni-plan-2017-2021/d-4077621/p1=10753. Zveřejněno 7.2.2017, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Tříkrálová sbírka 2017 Charity České republiky byla sečtena. Výsledky Oblastní charity Třebíč jsou zveřejněny v přiložené tiskové zprávě. Veškeré informace o Tříkrálové sbírce a o činnosti Oblastní charity Třebíč naleznete na www.trebic.charita.cz. Zveřejněno 7.2.2017, zapsala Helena Moudrá
Sekce:  Charita
Číst více
Lékárna v Okříškách nabízí v týdnu od 27. 2. do 3. 3. 2017 měření cévního věku. Vyšetření je zcela bezbolestné a poskytne kromě skutečného věku vašich cév i další parametry jako je krevní tlak nebo tepová frekvence. Samozřejmostí je spolehlivá interpretace výsledků lékárníky a případná doporučení, jak omezit stárnutí cév. Vyšetření trvá jen několik minut. Je určeno komukoliv nad 18 let a to i v případě, že neužívá žádné léky a cítí se zdráv.
Číst více
Prodejna COOP HB v obci nabízí: ve dnech 6.-8. února 2017 cibuli za cenu 7,90 Kč/kg ve dnech 13.-15. února 2017 jablka červená více druhů za cenu 14,90 Kč/kg. Větší množství je možné objednat - tel. 568870146. Zveřejněno 6.2.2017, zapsala Helena Moudrá
Číst více
Obec Petrovice se zapojila do celorepublikového projektu Obec Občanům. V první fázi tohoto projektu proběhne energetická soutěž na dodávky elektřiny a plynu pro občany. Zapojení probíhá na základě přihlášky do Energetické soutěže a Dohody o zastupování. Celý proces zpracování, garanci férových podmínek a dlouhodobý servis zajišťuje společnost Terra Group. Do projektu se lze zapojit od 1.2. do 31.12.2017. Koordinátor projektu bude přítomen na Obecním úřadě Petrovice ve dnech 6.2.2017 a 15.2.2017 vždy v době od 15.00 do 17.00 hodin.
Číst více
Několik obcí na hranicích Kraje Vysočina s Jihočeským krajem spadá do ochranné zóny stanovené v souvislosti s výskytem případů ptačí chřipky. Nachází se v tzv. desetikilometrovém pásmu od ohniska, kde jsou přijímána pouze preventivní opatření. „O vývoji situace v sousedních krajích jsme pravidelně informováni zástupci Státní veterinární správy, kteří také provádí příslušná místní šetření a vyhodnocují nákazovou situaci,“ uvedl Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství.
Číst více