Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

V příloze je zveřejněna informace dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, v platném znění, týkající se zveřejnění dokumentů hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

Volby do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 23. května 2018 se stanoveným termínem konání 5. a 6. října 2018.

V přílohách jsou zveřejněny Informace pro volební strany a vzory kandidátních listin, petic, prohlášení kandidáta. 

Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý: státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo hl. městě Praze přihlášen k trvalému pobytu, státní občan jiného státu, který druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, m...

Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že ve středu 13. června 2018 bude ordinace v Okříškách otevřena pouze do 16:30 hodin. 

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se koná 27. června 2018 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice. 

Navržený program 26. zasedání je zveřejněn v příloze informace. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné - § 93 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 19.6.2018 v 10:00 hodin v kongresovém sále sídla kraje, Jihlava, Žižkova 57.

Pozvánka včetna navrženého programu jednání je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Město Třebíč Nařízením č. 4/2018 vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) pro katastrální území obcí ve svém správním obvodu, kde je Městský úřad Třebíč příslušným orgánem státní správy lesů v rámci své rozšířené působnosti.

LHO budou zpracovány pro všechny lesní majetky o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán. 

Nařízení č. 4/2018 je zveřejněno v příloze. 

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

Dětská lékařka MUDr. Marie Skálová oznamuje, že nebude ordinovat ve dnech 11.- 15. června 2018 a ve dnech 21. - 29. června 2018.

V ordinaci bude v pondělí, středu a pátek dopoledne přítomna zdravotní sestra.

Zástup zajišťují dětské lékařky: MUDr. Pavlíková, Třebíč, Okružní, tel.:  568 853 339, MUDr. Matějková, Třebíč, Dělnického, tel.: 568 850 220, MUDr. Keřkovská, Kněžice, tel.:  567 216 195. 

Číst více

Zubní lékařka MUDr. Ivana Vlková oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené nebude ordinovat ve dnech od 11. do 15. června 2018.

Akutní případy ošetří MUDr. Cafourek a MUDr. Bartoňková, ordinace v Třebíči, Poliklinika Vltavínská, denně v době od 8:00 do 12:00 hodin.  

Číst více

Společnost EKOVYSOČINA s.r.o., Brtnice, jako sociální podnik vytváří pracovní místa pro zdravotně znevýhodněné osoby a dlouhodobě nezaměstnané osoby v oblasti ochrany krajiny a přírody. Více informací o společnosti a její činnosti je zveřejněno na internetových stránkách www.ekovysocina.cz.

V současné době společnost nabízí volná pracovní místa pro dělníka dřevovýroby a zahradnické a krajinářské dělníky (dělnice). Více informací k jednotlivým pracovním pozicím je zveřejněno v přílohách a na uvedených internetových stránkách společnosti.

Číst více

V příloze je zveřejněna evidence informací poskytnutých v roce 2018 obcí Petrovice dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Současně dle § 5 odst. 3 jsou poskytnuté informace zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více