Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Také v letošním roce se obec Petrovice ve spolupráci s mateřskou školou zapojila do Tříkrálové sbírky Charity České republiky, která se koná do 14.1.2020.

Koledníky jsou děti s mateřské školy pod vedením pedagogické pracovnice Mgr. Martiny Suchnové. V odpoledních hodninách lze do zapečetěné pokladničky přispět na obecním úřadě. Více informací o sbírce:   https://www.trikralovasbirka.cz/.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Charita
Číst více

Od 1.1.2020 se na základě zvýšení ceny za manipulaci s odpadovou nádobou i ceny za uložení odpadu na skládce zvyšuje poplatek za komunální odpad (za svoz popelnic) v obci Petrovice. Obcí vybíraný poplatek pokrývá pouze náklady spojené se svozem a ukládáním směsného komunálního odpadu do popelnic. Obec ze svého rozpočtu hradí náklady spojené se svozem veškerého tříděného odpadu a náklady za ukládání odpadů na sběrných dvorech s vyjímkou stavebních odpadů.

Při kvalitním třídění domovního odpadu zbývá velice málo odpadu, které je nutné ukládat do popelnic. Obec umož...

Číst více

Obec Petrovice přeje všem občanům štěstí, pevné zdraví, osobní i pracovní úspěchy v roce 2020.

Tradičním Novoročním pochodem, který se konal již po osmé, jsme přivítali rok 2020. I pro tento rok byla stanovena nová trasa, která byla zvolena tak, aby vyhovovala všem účastníkům pochodu. Součástí pochodu je vždy krátká zastávka na občerstvení se. Tentokrát se tato přestávka uskutečnila u rybníka Obecník v sousedství za hranicemi našeho katastrálního území. 

Zveřejnila: Helena Moudrá         

Číst více

Na Valné hromadě svazku obcí Zásobování vodou konané dne 12.12.2019 byl schválen rozpočet svazku na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020 - 2024. Tyto dokumenty k hospodaření svazku jsou zveřejněny v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že v pátek 3.1.2020 bude ordinace uzavřena. Zástup není zajištěn.

Číst více

Vánočním či jiným dárkem v posledních letech bývají také drony na dálkové ovládání. Jejich užívání však vyžaduje určitou zkušenost při ovládání a příznivé klimatické podmínky. Při větrném počasí se může stát, že se dron stane neovladatelným  a "zatoulá se", což se stalo i v naší obci. Pokud najdete na svém pozemku nebo ve svém okolí dron, kontaktujte Obecní úřad Petrovice, tel.: 725 101 412, a majitel bude informován o nálezu a možném převzetí.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Místní lidová knihovna Petrovice bude v úterý 31. prosince 2019 uzavřena. Náhradní výpůjční doba není stanovena.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Služby obce
Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání dne 21. 12. 2019 usneslo vydat na základě ustanovení § 17a odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 3 /2019, o poplatku za komunální odpad, který vzniká na území obce Petrovice.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

...
Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 20. prosince 2019 usnesením č. 11, bod 8. b), usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu, kterou se zrušuje vyhláška č. 2 /2012, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ze dne 26.06.2012.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 je zve...

Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání konaném dne 20. prosince 2019 usnesením č. 11, bod 8. a), usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním poplatku ze psů, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3 / 2012, o místním poplatku ze psů, ze dne 26.06.2012.

Obecně závazná vyhláška č. 1/20...

Číst více