Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

30. března roku 1920 schválil tehdejší parlament podobu vlajky samostatného československého státu vzniklého 28. října 1918. Za dobu 102 let se v našem státě změnilo mnohé, ale podoba vlajky, která je jedním ze symbolů naší státnosti, zůstává stále stejná.

Více informací: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000409-100-let-ceske-vlajky/.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Od 1.4.2020 bude uzavřena ulice Masarykova v Okříškách. Informace o uzávěrce a stanovení objízdných tras je zveřejněno na pevné i elektronické úřední desce od 24.2.2020 veřejnou vyhláškou opatřením obecné povahy vč. grafické přílohy.

Upozorňujeme na umístění dopravní značky B1 - zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech, která bude umístěna na místní komunikaci tzv. Leské cestě v obou směrech - viz příloha. Důvodem pro umístění těchto dopravních značek je odklonění osobní tranzitní dopravy na objízdnou trasu vedoucí z Krahulova na Hvězdoňovice a do Okříšek. 

Význam dop...

Číst více

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška - Rozhodnutí Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy a komunálních služeb, ze dne 24.03.2020, Č.j.: ODKS 9642/20 - SPIS 1862/2020/St, o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu: Rekonstrukce komunikací a chodníků v lokalitě "U škol" Okříšky městysu Okříšky. Stavba bude umístěna v ulicích městyse J. A. Komenského, V zahradách, U stadionu.  

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Dne 23.3.2020 bylo vydáno další mimořádné opatření v souvislosti s dříve vyhlášeným nouzovým stavem z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky a současnou nepříznivou epidemiologickou situací.

Mimořádné opatření se týká volného pohybu osob na území ČR. Dle tohoto opatření lze s účinností od 24. března 2020 od 6:00 hodin pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob. Toto nařízení se nevztahuje na počet členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné činnosti,...

Číst více

Přemíra hraní na mobilu, sázení na výsledky sportu, zalíbení v on-line sázkách, hazard či závislost na sociálních sítích: to všechno jsou témata, kterými se pracovníci nové poradny pro gambling v kraji Vysočina budou zabývat. Od dubna 2020 bude poradna provozována ve čtyřech městech kraje: Havlíčkův Brod, Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

Služby jsou bezplatné a se zárukou diskrétnosti. Více informací o poskytované službě a kontakty jsou zveřejněny v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Nařízením Vlády ČR v rámci krizových opatření schválených dne 23. března 2020 došlo k úpravě vyhrazené doby pro nákupy seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu takto: 

Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8.00 do 10.00 hodin, přičemž platí jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2.

V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při pr...

Číst více

Dne 23.3.2020 rozhodla Vláda ČR, že omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti bude platit nejméně do 1. dubna 2020 do 6:00 hodin. 

K prevenci vzniku a šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS CoV-2 je stanoveno mnoho mimořádných opatření.

V souvislosti s pohybem osob dodržujte tato základní pravidla:  noste roušku, udržujte si odstup, myjte si důkladně ruce, omezte vycházení, lékaři volejte - omezte návštěvy ordinací.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

COOP družstvo HB oznamuje úpravu prodejní doby prodejny smíšeného zboží v obci od 25. března 2020 takto:

Pondělí: 7:00 - 12:00 hodin, úterý: 7:00 - 14:00 hodin, středa: 7:00 - 15:00 hodin, čtvrtek: 7:00 - 12:00 hodin, pátek: 7:00 - 16:00 hodin, sobota: zavřeno.

K úpravě otevírací doby dochází dočasně v souvislosti s opatřeními proti koronaviru, aby v maximální možné míře bylo umožněno zaměstnancům vyššího odpočinku, ale aby se zároveň velmi neomezila možnost nákupu pro zákazníky.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a z něho nastalé situace vystává řada otázek, na které se kompetentní orgány snaží odpovědět.

V příloze je zveřejněno:

- Pracovněprávní desatero: informace pro občany Ministerstva práce a sociálních věcí,

- Stanovisko k situaci, kdy skončila doba platnosti dokladů občanského průkazu, cestovního pasu nebo řidičského průkazu: Ministerstvo vnitra, 

- Doporučení k používání některých ochranných prostředků: Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Dne 23.3.2020 Vláda ČR schválila další krizová opatření v souvislosti s dříve vyhlášeným nouzovým stavem z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky.

Krizová opatření v plném znění jsou zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více