Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Valná hromada svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách se uskuteční 24. května 2022 (úterý) od 17:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1.

Navržený program valné hromady je zveřejněný v příloze.

Jednání valné hromady je veřejné. Obec Petrovice v tomto svazku obcí zastupují členové zastupitelstva Ing. Zdeněk Jeřábek a Jiří Března.  

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V přílohách jsou zveřejněny informace o hospodaření DSO Zásobování vodou se sídlem v Okříškách v roce 2021, které budou projednány na valné hromadě konané dne 24.5.2022. 

Jedná se o návrh závěrečného účtu za rok 2021 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje zkrácení ordinačních hodin:

Středa 4.5.2022 ordinace do 16:30 hodin, poslední pacient přichází v 16:15 hodin.

Pátek 6.5.2022 ordinace do 9:30 hodin, poslední pacient přichází 9:15 hodin.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Aktualizace dne 9.5.2022:  V pondělí 9.5. a v úterý 10.5.2022 nebude lékař v ordinaci. V ordinaci po celou dobu ordinačních hodin bude přítomna zdravotní sestra.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Obec Petrovice pořádá:

v pátek 6. května 2022 v 19:00 hodin vzpomínkový akt u památníku padlých občanů obce ve 2. světové válce,

v sobotu 14. května 2022 v 18:00 hodin mši u kapličky v obci. Slouží farář P. Jacek Kruczek.

Akce jsou pořádány u příležitosti svátku Sv. Gottharda, který byl vyobrazen na obecní pečeti používané v minulosti, a u příležitosti státního svátku Dne vítězství.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Termín mše v obci byl aktualizován (změněn) dne 11.05.2022.  Aktualizovala: Helena Moudrá 

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Prodejna smíšeného zboží v obci bude ve středu 4.5.2022 otevřena pouze do 14:00 hodin.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 10.5.2022 v 10:00 hod v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava,

Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Veřejná vyhláška Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru plánování a stavebního řádu, ze dne 25.4.2022, č. j.: KUJI 36819/2022 OUP 181/2021 No-39, o pokračování v územním řízení stavby "II/405 Okříšky - křižovatka s I/23" je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Tradiční akci "Pálení čarodějnic" pořádá v sobotu 30. dubna 2022 Sbor dobrovolných hasičů Petrovice. Vatra na pozemku pod sportovním areálu bude zapálena ve 20:30 hodin.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Čarodějnický rej aneb slet všech čarodějnic v předvečer filipojakubské noci se koná v areálu penzionu a restaurace Na Pilce, Petrovice 151.

Akce se koná v pátek 29. dubna 2022 od 15:00 hodin. Připraven je bohatý program. Více informací o akci je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Kancelář Obecního úřadu Petrovice je uzavřena od 22. dubna 2022 do 3. května 2022.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více