Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vydaná Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem územního plánování a stavebního řádu, č. j.: KUJI 759/2023 OUP 451/2021-17, ze dne 5.1.2023.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Z důvodu nemoci referentky obce je kancelář Obecního úřadu Petrovice uzavřena od 3.1.2023 do odvolání. Naléhavé a bezodkladné záležitosti (např. týkající se volby prezidenta ČR) je možné řešit se zástupci obce - kontakty zde: https://www.petroviceutrebice.cz/kontakty.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Aktualizace: Kancelář Obecního úřadu otevřena od 18.01.2023.

Sekce:  Služby obce
Číst více

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 21.12.2022 byl projednán a schválen rozpočet obce Petrovice na rok 2023.

Rozpočet byl schválen dle zveřejněného návrhu beze změn.

Na rok 2023 obec rozpočtuje příjmy ve výši 8.413.500,-- Kč a výdaje ve výši 19.736.500,-- Kč. Rozpočet je tedy sestaven jako deficitní ve výši 11.323.000,-- Kč.

Deficit je způsoben plánovanou stavbou víceúčelové budovy obce, kde budou prostory pro komunální techniku obce, sklad materiálů obce a současně část objektu bude sloužit k pronájmu na chod prodejny smíšeného zboží v obci. Deficit rozpočtu bude...

Číst více

Informace o možnostech úspor energií v domácnostech v rámci kampaně Zkrotíme energie, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí ČR zveřejňujeme zde: https://zkrotimeenergie.cz/.

Cílem kampaně Zkrotíme energie je poskytnout rady a návody, jak se vypořádat s enormně vysokými cenami energií.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Informace pro voliče, kteří se ocitnou v karanténě (izolaci) z důvodu onemocnění covid-19 je zveřejněna zde: 

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-ke-zvlastnim-zpusobum-hlasovani-ve-volbe-prezidenta-republiky-2023-pro-volice-v-izolaci-karantene-z-duvodu-onemocneni-covid-19.aspx.

Informace Kraje Vysočina o umístění mobilních stanovišť drive-in je zveřejněna zde: https://www.kr-vysocina.cz/umisteni-drive-in-stanovist-v-kraji-vysocina/d-4116757 

Žádost o vydání voličského průkazu pro osoby, které v době konání volby budou místo své trvalé bydliště (např. na dovole...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Hezký rok 2023 přejí všem občanům členové zastupitelstva obce Petrovice.

Zveřejnila Helena Moudrá

Číst více

Také v roce 2023 pořádá Charita České republiky tradiční Tříkrálovou sbírku - https://www.trikralovasbirka.cz/. Koná se v období od 1.1. do 15.1.2023.

V obci Petrovice bude pokladnička uložena v kanceláři Obecního úřadu Petrovice. 

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Charita
Číst více

Tradiční akce "Novoroční výšlap" se koná v obci 1.1.2023. Sraz účastníků akce je ve 13:00 hodin před budovou Obecního úřadu Petrovice.

Přivítejme nový rok aktivním pohybem - společnou několika kilometrovou procházkou. O konečné podobě trasy je vždy rozhodováno v den konání akce především s ohledem na počasí.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Sekce:  Sportovní akce
Číst více

Vánoční stezka je připravena na cyklostezce Jihlava - Třebíč - Raabs v úseku nad sportovním areálem k Červenému mlýnu.

Akci připravila Mateřská škola Petrovicem a je určena především dětem za doprovodu jejich rodičů, ale při procházce si cestu můžeme zpříjemnit i my dospělí.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Sportovní akce
Číst více

V příloze je zveřejněn úplný text Oznámení o době s místě konání volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku č. 1 Petrovice pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Petrovice.

Volba prezidenta České republiky se  uskuteční: v pátek dne 13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Petrovice je volební místnost v budově Obecního úřadu Petrovice, Petrovice č.p. 68, PSČ: 675 21, zasedací místnosti  umístě...

Číst více