Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

První adventní neděli jsme se tradičně scházeli před kaplí v obci, abychom společně přivítali adventní čas. Akce se poprvé konala v roce 2007 a ihned si získala svoji oblibu. Usmívali jsme se při vystoupení dětí s pásmem vánočních říkanek a koled, zamýšleli jsme se nad slovy faráře i zástupce obce. A následné společné popovídání nás hřálo stejně jako sklenička punče nebo čaje, který byl k dispozici.

Epidemická situace v letošním roce nám toto společné setkání neumožňuje. Úsměv skrýváme za rouškou, ruce si nepodáváme, držíme si od sebe vzájemný odstup. Ale i v tomto roce se prostory ...

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Upozorňujeme občany, že firma ESKO-T s.r.o., Třebíč, v zimních měsících provádí svoz kontejnerů na bioodpad pouze 1x měsíčně. Hnědé kontejnery budou svezeny ve dnech 9.12.2020, 6.1.2021, 3.2.2021.

Mimo hnědých kontejnerů slouží občanům na uložení bioodpadu velkoobjemové kontejnery, které sváží Zemědělské družsvo Okříšky, družstvo. Svoz těchto kontejnerů je prováděn individuálně dle potřeby. Neboť se jedná o otevřené kontejnery, může být v mrazivém období problém s jejich odvozem a výsypem.

Žádáme občany, aby větve z předjarního ořezu stromů a keřů a z jejich kácení v době ve...

Číst více

Dle Protiepidemického systému ČR (PES) Ministerstva zdravotnictví ČR se od 23.11.2020 veškeré provozy dle aktuální epidemické situace řídí stupněm pohotovosti 4. Na základě uvedeného systému a mimořádných opatření schválených usneseními Vlády ČR jsou nadále omezeny úřední hodiny orgánů veřejné moci a správních úřadů na dva dny v týdnů max. 5,0 hodin.

Úřední hodiny Obecního úřadu Petrovice: pondělí, středa: 9:00 - 11:00 hodin, 13:00 - 16:00 hodin.

Provoz Místní lidové knihovny Petrovice: úterý 15:00 - 18:00 hodin. Jedná se o provoz prostřednictvím výdejního okénka předem...

Číst více

Usnesení Vlády ČR o prodloužení nouzového stavu v souvislostí s epidemií koronaviru SARS CoV-2 do 12. prosince 2020 včetně Usnesení vlády ČR o změně a přijetí krizových opatření je zveřejněno ve Sbírce zákonů částce 194 dne 20. listopadu 2020.

Uvedená částka Sbírky zákonů je zveřejněna v příloze.

Aktuální stav opatření je zveřejňován zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/.   

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Dle protiepidemických opatření PES je regulován počet možných nakupujících v prodejnách maloobchodu. V současné době je situace na území ČR hodnocena stupněm 5 (nejvyšším) dle PES, kdy je stanoven limit 15 m2 provozní plochy na jednoho nakupujícího.

Upozorňujeme občany, že plocha prodejny smíšeného zboží v obci umožňuje přítomnost pouze 5 nakupujících osob současně. V prodejně je dále nutné dodržovat minimální rozestupy 2,0 m mezi nakupujícími.

Zveřejnila: Helena Moudrá       

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2020 se bude konat dne 1.12.2020 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V termínu 26.11. - 6.12.2020 mimoletáková akce - BOMBA AMO CENY týkající se masa, které je nutné předem objednat u vedoucí prodejny.

V maloobchodní prodeji bude nabízena vepřová krkovice, kýta a plec (vše bez kosti) za cenu 79,90 Kč/kg, ovarový balíček (cca 5 kg) za cenu 69,90 Kč/kg a vinná klobása za cenu 99,90 Kč/kg. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Informační leták připomínající nám chování v době koronavirové epidemie způsobující nemoc COVID- 19 je zveřejněn v příloze. 

Zodpovědné chování a ochrana rizikových skupin je osobní zodpovědností každého z nás. Stále platí již osvědčené pravidlo 3R - ruce, roušky, rozestupy, a dále omezení sociálních kontaktů, neboť kde není kontakt, není přenos. Přestože denní čísla nakažených klesají, vyhráno nad koronavirem rozhodně nemáme. Nikdo z nás neví, jaký projev nemoci u něj případná nákaza bude mít - zda naprosto bezpříznakový nebo těžký s komplikacemi a případnou nutnou hospitalizací na...

Číst více

Od středy 18.11.2020 se mění některá nařízení vlády ČR přijatá v souvislosti s mimořádnými protiepidemickými opatřeními z důvodu výskytu koronaviru SARS-CoV-2 na území naší republiky.

Do školy k prezenční výuce se vrátí děti navštěvující 1. a 2. třídu ZŠ, příp. přípravnou třídu, omezuje se počet osob v obchodech a to tak, že na jednoho nakupujícího musí být k dispozici plocha 15m2. Tato skutečnost povede k omezení počtu nakupujících přítomných v prodejnách. 

V příloze je zveřejněno mimořádné opatření vztahující se k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, mimořádné opatření ...

Číst více

Návrh rozpočtu DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs na rok 2021 je zveřejněn v příloze.

Proces schvalování rozpočtu svazku obcí upravuje zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 39 odst. 6. 

Svazek obcí zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úředních deskách členských obcí nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanove...

Číst více