Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 26.06.2024 bylo projednáno a schváleno rozpočtové opatření č. 6/2024 provedené doklady rozpočtu č. 8. a 9.

Dokladem č. 8 je rozpočtováno přijetí neinvestiční účelové dotace z Kraje Vysočina, Fondu Vysočiny, Programu obnovy venkova Vysočiny 2024, ve výši 150.000,-- Kč.

Dokladem č. 9 je rozpočtován nový příjem ve výši 900,-- Kč a především úpravy výdajů rozpočtu dle odvětvového třídění a členění výdajů zohledňující aktuální stav a potřeby v hospodaření obce.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Firma Kooperace a.s., Výčapy, přijme zaměstnance na pozici obsluha a údržba výrobny krmných směsí. Více informací je zveřejněno v přiloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Informace o náborové kampani Krajského ředitelství policie kraje Vysočina je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V letních měsících se areál Na Pilce rozezní hudebními vystoupeními. Program kulturních akcí a pozvání zde: https://www.penzion-napilce.cz/o-nas

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje čerpání dovolené ve dnech 1.-14.7.2024. Pro akutní případy zastupuje MUDr. Dagmar Miková.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Společnost ESKO-T s.r.o., Třebíč, oznamuje, že v sobotu 6. července 2024 budou všechny sběrné dvory uzavřeny z důvodu státního svátku.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Lékárna v Okříškách bude v týdnu 8.7.-12.7.2024 uzavřena.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Informační náborový leták Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina je zveřejněný zde: https://www.hzscr.cz/clanek/stan-se-profesionalnim-hasicem.aspx.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V příloze je zveřejněna veřejná vyhláška Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne 20.06.2024, č.j.: KUJI 58462/2024, spis OÚP 451/2021 - 96, oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Veřejné projednání se uskuteční 25.7.2024 od 9:30 hodin, v Kongresovém sále budovy B Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava.   

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční 26.6.2024 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice, Petrovice č.p. 68.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze informace.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více