Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Spolek přátel betlémů v Třešti pořádá na náměstí T. G. Masaryka v Třešti XVII. ročník Dřevořezání, které se bude konat 5. a 6. července 2018. Více informací je zveřejněno v příloze. 

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 19.6.2018 v 10:00 hodin v kongresovém sále sídla kraje, Jihlava, Žižkova 57.

Pozvánka včetna navrženého programu jednání je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Město Třebíč Nařízením č. 4/2018 vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) pro katastrální území obcí ve svém správním obvodu, kde je Městský úřad Třebíč příslušným orgánem státní správy lesů v rámci své rozšířené působnosti.

LHO budou zpracovány pro všechny lesní majetky o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán. 

Nařízení č. 4/2018 je zveřejněno v příloze. 

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

Dětská lékařka MUDr. Marie Skálová oznamuje, že nebude ordinovat ve dnech 11.- 15. června 2018 a ve dnech 21. - 29. června 2018.

V ordinaci bude v pondělí, středu a pátek dopoledne přítomna zdravotní sestra.

Zástup zajišťují dětské lékařky: MUDr. Pavlíková, Třebíč, Okružní, tel.:  568 853 339, MUDr. Matějková, Třebíč, Dělnického, tel.: 568 850 220, MUDr. Keřkovská, Kněžice, tel.:  567 216 195. 

Číst více

Zubní lékařka MUDr. Ivana Vlková oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené nebude ordinovat ve dnech od 11. do 15. června 2018.

Akutní případy ošetří MUDr. Cafourek a MUDr. Bartoňková, ordinace v Třebíči, Poliklinika Vltavínská, denně v době od 8:00 do 12:00 hodin.  

Číst více

Společnost EKOVYSOČINA s.r.o., Brtnice, jako sociální podnik vytváří pracovní místa pro zdravotně znevýhodněné osoby a dlouhodobě nezaměstnané osoby v oblasti ochrany krajiny a přírody. Více informací o společnosti a její činnosti je zveřejněno na internetových stránkách www.ekovysocina.cz.

V současné době společnost nabízí volná pracovní místa pro dělníka dřevovýroby a zahradnické a krajinářské dělníky (dělnice). Více informací k jednotlivým pracovním pozicím je zveřejněno v přílohách a na uvedených internetových stránkách společnosti.

Číst více

V příloze je zveřejněna evidence informací poskytnutých v roce 2018 obcí Petrovice dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Současně dle § 5 odst. 3 jsou poskytnuté informace zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 23. května 2018 o vyhlášení voleb podle § 3 odst. 1 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů č. 85/2018 dne 31. května 2018, částce 45.

Na internetových stránkách Kraje Vysočina jsou zveřejněny informace pro kandidující subjekty: právní předpisy, stanovení lhůt, stanoviska apod.: https://www.kr-vysocina.cz/volby-do-zastupitelstev-obci-2018/ds-303982/p1=94804.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Společnost EKO-KOM, a.s., zveřejnila výsledky naší obce v rámci jejich systému třídění odpadů za rok 2017. V rámci naší obce bylo dosaženo úspory emisí CO2 ekv.: 23,128 tun a úspory energie: 601 381 MJ. 

Poděkování patří všem občanům, kteří odpad třídí a příspívají ke zlepšení životního prostředí, snižují naší "uhlíkovou stopu" a myslí tím na budoucnost.

V příloze je zveřejněno Osvědčení o úspoře emisí, které obec Petrovice obdržela.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Upozorňujeme občany naší obce, že v současné době nelze v rámci užívání sběrného dvora v Okříškách ukládat stavební odpad a bioodpad. Tento odpad byl ukládán na plochu vedle tohoto sběrného dvora v Okříškách (na tzv. Tankholz). 

Veškerý bioodpad mohou občané ukládat do kontejnerů na bioodpad v obci. Větve a větší části především do velkoobjemových kontejnerů, které jsou umístěny na území obce: u cyklostezky nad sportovním areálem a u spojovacího chodníku Petrovice - Okříšky. Stavební odpad je možné ukládat do všech ostatních sběrných dvorů provozovaných firm...

Číst více