Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Upozorňujeme občany, že cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs v úseku Přibyslavice (od firmy Huhtamaki) - Petrovice bude uzavřena ve dnech od 29. května do 14. června 2023 z důvodu těžby dřeva na soukromých pozemcích. Uvedený úsek nebude průjezdný ani průchodný. Žádáme občany o respektování omezení z důvodu vlastní bezpečnosti.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Sekce:   |  Služby ostatní
Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční 24.5.2023 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V příloze je zveřejněn přehled veřejných sportovních a kulturních akcí pořádaných ve sportovním areálu v obci v období květen - září 2023.

Již o víkendu 20. - 21. května 2023 se zde uskuteční okresní kola hry MH Plamen a dorostu,

3. kolo prestižní soutěže Extraligy ČR v požárních útocích se uskuteční 17. června 2023 - více informací zde: https://www.hasicskasoutez.cz/ligy/excr/souteze/,

25. června 2023 se uskuteční okresní kolo soutěže družstev mužů a žen a 15. července 2023 pak také krajské kolo družstev mužů a žen.

27. června 2023 v areálu ukončíme školní r...

Sekce:   |  Kulturní akce |  Sportovní akce
Číst více

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 je zveřejněno v přílohách.

Uvedené dokumenty týkající se hospodaření svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách budou projednány na valné hromadě konané dne 25.05.2023.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Valná hromada svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách se koná ve čtvrtek 25. května 2023 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1.

Navržený program je zveřejněný v příloze informace.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Dne 3. 5. 2023 nám byly doručeny písemnosti do kroniky obce týkající se posledních okamžiků 2. světové války v naší obci. Nejzajímavějšími a také nejdůvěryhodnějšími jsou svědectví přímých účastníků té doby. Jedním z nich jsou vzpomínky tehdy 17leté Milady Šimkové – rozené Dokulilové – z Petrovic č.p. 6. Paní Šimková ve svých vzpomínkách popsala, jak vnímala celou tragickou událost začínající večerem 5. května 1945. Její vzpomínky patří k velice cenným zdrojům, protože bydlela přímo v hostinci č.p. 6, kde se velká část těchto událostí odehrála.

Zápis vzpomínek je důvě...

Sekce:   |  Kronika
Číst více

V přílohách jsou zveřejněny účetní výkazy obcí zřízené příspěvkové organizace - Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace, IČ: 70982996, sestavené k 31.12.2022.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V přílohách jsou zveřejněny účetní výkazy obce Petrovice. Výkazy Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha sestavené k 31.12.2022, které tvoří účetní závěrku roku 2022.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Po skončení kalendářního roku se účetnictví obce souhrnně zpracovává do závěrečného účtu, který je zveřejněn v příloze.

Návrh závěrečného účtu bude projednán na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 24.5.2023. 

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Písemné připomínky musí být doručeny do kanceláře Obecního úřadu Petrovice nejpozději dne 24.5.2023. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že ve dnech 9., 10. a 11. května 2023 v ordinaci přítomna pouze zdravotní sestra, lékař na telefonu.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Aktualizace dne 9.5.2023: Ve středu 10.5. a v úterý 16.5. v ordinaci pouze zdravotní sestra, pro akutní případy a nemocné zastupuje MUDr. Kotyzová - Opatov: http://www.mudrkotyzova.cz/Dne 11.5.2023 lékař přítomen.

Číst více