Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

V týdnu od 23.4. do 27.4.2018 bude v Alphega lékarně Okříšky probíhat měření cévního věku. Zájemci se mohou objednat na tel. čísle: 568 870 468.

Více informací o cevním věku a akci v lékárnách Alphega: http://www.alphega-lekarna.cz/cevni-vek-poradna.

Číst více

V pátek dne 13. dubna 2018 bude firma Ludes z Třebíče nabízet k prodeji výpěstky českých šlechtitelů - ovocné stromky a dřeviny: broskve, nektarinky, švestky, ryngle, ořešáky, jabloně, hrušně, nektarinkošvestku, jeřáb červený, černý i červenočerný, angrešt, rybíz, stolní víno, rakytník řešetlákový, kustovici čínskou, klanoprašku čínskou.

Prodej proběhne v době od 9.00 do 9.15 hodin na prostranství pod starou radnicí a hasičskou zbrojnicí.

Číst více

Kraj Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 vyhlásil X. ročník úklidu prostranství u silnic kraje s názvem „Čistá Vysočina 2018“. 

Obec Petrovice se do této akce zapojí již podeváté v pátek 20. dubna 2018. Sraz účastníků akce je u budovy Obecního úřadu Petrovice v 16.00 hodin. 

Zveme  občany, kterým není lhostejný nepořádek ve svém okolí, k účasti na této akci. Doporučujeme vzít si pracovní rukavice.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Veterinární služba oznamuje, že ve středu 11. dubna 2018 v době od 17.00 do 18.00 hodin bude v obci očkovat psy proti vzteklině. Stanoviště pro očkování je na prostranství pod starou radnicí a hasičskou zbrojnicí. Očkují se pšichni psi od stráří 3 měsíců. Platba za toto očkování činí 100,-- Kč. Chovatelé, kteří mají zájem, si mohou nechat očkovat psy proti psinkovému komplexu a vzteklině současně. Platba za toto očkování je 250,-- Kč.

Číst více

Obec Petrovice je zapojena do systému třídění odpadů se společnosti EKO-KOM, a.s., viz http://www.ekokom.cz/cz/obce-a-mesta/obce-funkce, která zaslala obci souhrnné informace porovnávající výsledky třídění odpadů. 

V informaci, která je zveřejněna v příloze, je zpracována výtěžnost tříděného odpadu v porovnání s dalšími obcemi okresu Třebíč, kraje Vysočina a celé České republiky v letech 2016 a 2017 a celková výtěžnost jednotlivých komodit za posledních ukončených 10 let.

Z uvedeného přehledu vyplývá, že nejméně je v obci tříděn papír,...

Číst více

V příloze je zveřejněn návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, kde obec Petrovice bude budoucím oprávněným k pozemku p.č. 225/3 v k.ú. Petrovice u Třebíče pro stavbu "Petrovice - Obec: rozšíření kabelové sítě VO". 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V období od 1.4.2018 do 31.10.2018 bude uzavřen Brněnský most v Jihlavě.

Více informací o objízdných trasách je zveřejněno na stránkách Kraje Vysočina - viz https://www.kr-vysocina.cz/rekonstrukce-klicoveho-mostu-v-nbsp-jihlave-na-silnici-ii-602-od-nbsp-dubna-do-nbsp-listopadu-se-nbsp-prujezd-jihlavou-prodlouzi/d-4086208/p1=93932

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Prodejna smíšeného zboží v obci provozovatele COOP družstvo HB bude ve čtvrtek 5. dubna 2018 z důvodu provádění inventarizace uzavřena. 

Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že v pátek 6. dubna 2018 bude ordinace otevřena pouze do 9.00 hodin.

Číst více

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy a komunálních služeb, č.j.: ODKS 12546/18 - SPIS 2177/2018/mj, ze dne 26.03.2018, kterým se stanoví místní úprava provozu na místní komunikaci obce Petrovice. Místní úprava provozu spočívá v osazení svislého dopravního značení B 17 (17m) "Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez" z důvodu zajištění zvýšené bezpečnosti na železničním přejezdu č. P 3870 ŽKM 58,745.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více