Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Obec Petrovice je poskytovatelem informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 18 povinný subjekt zveřejňuje výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti dle tohoto zákona.  

Výroční zpráva za rok 2021 je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Od 12.12.2021 došlo v integrovaném systému hromadné dopravy k úpravám jízdních řádů regionálních linek. Pro potřeby občanů obce byla upravena autobusová linka č. 790250 Třebíč - Jihlava, která je provozována v rámci sítě Veřejné dopravy Vysočiny, kdy nově v obci zastavují spoje této linky, odjezd Třebíč, autobusové nádraží, zastávka označená č. 4.

Jedná o tyto spoje v pracovní dny:

odjezd Třebíč 5:57 hodin, příjezd Petrovice 6:09 hodin, příjezd Jihlava, autobus. nádraží 6:44 hodin,

odjezd Třebíč: 9:35 hodin, příjezd Petrovice 9:47 hodin, příjezd Jihlava, au...

Sekce:   |  Služby ostatní
Číst více

Od 1. ledna 2022 je platba za komunální odpad, který vzniká v našich domácnostech (nemovitostech), stanovena jako místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Obecně závaznou vyhlášku vydalo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 18.11.2021 a na úřední desce byla zveřejněna dne 22.11.2021. Na internetových stránkách je přístupná zde: https://www.petroviceutrebice.cz/clanky/verejne-zavazne-vyhlasky-obce-odpadove-hospodarstvi.  

Výše poplatku pro rok 2022 činí 460,-- Kč/osoba (poplatník). Více informací ke změně poplatku v obci je zveřejněno v p...

Sekce:   |  Služby obce
Číst více

V období od 1. do 16. ledna 2022 probíhá Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Charita České republiky. Více informací je zveřejněno zde: https://www.charita.cz/.

V obci Petrovice je pokladnička umístěna v kanceláři Obecního úřadu Petrovice. 

V případě, že chcete finančně v uvedené sbírce přispět bezhotovostním převodem, je sbírkový účet Tříkrálové sbírky: 66008822/0800, variabilní symbol pro okres Třebíč: 777966600.

S Tříkrálovou sbírkou jsou spojeny i některé další akce, např. Tříkrálová platba v sobotu 8.1.2022 od 13:00 hodin z přístaviště Kramolín. Více informací ...

Sekce:  Charita
Číst více

Lékárna v Okříškách bude otevřena pondělí - pátek od 7:30 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Aktualizace dne 3.1.2022: Majitel, který byl z Okříšek, si psa v dopoledních hodinách dne 2.1.2022 vyzvedl.   

V podvečer dne 1.1.2022 kontaktovala zástupce obce Policie ČR a informovala je o odchytu psa (fenky) na silnici II/405 mezi obcemi Petrovice a Krahulov.

Při oslavách konce starého roku a vítání toho nového zábavnou pyrotechnikou psi trpí a může se stát, že se několik kilometrů zaběhne i pes, který je jinak klidný, vychovaný a útěky jsou mu cizí.

V příloze jsou zveřejněny fotografie nalezeného psa. Majitel může kontaktovat místostarostu obce Ing. Zdeňka Jeřá...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že dne 6.1.2022 je ordinace pro pacienty uzavřena z důvodu očkování objednaných pacientů proti nemoci covid-19.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Starosta obce jako její statutární zástupce a ostatní členové Zastupitelstva obce Petrovice přejí všem občanům obce do roku 2022 především zdraví, štěstí, osobní i pracovní úspěchy a rodinnou pohodu.

Ať starý rok všechno, co je špatné, odnese a nový rok jen radosti přinese.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V příloze je zveřejněný schválený rozpočet DSO Zásobování vodou se sdílem v Okříškách na rok 2022 a schválený střednědobý rozpočtový výhled na období let 2022 - 2026. Dokumenty týkající se hospodaření svazku byly projednány a schváleny dne 16.12.2021.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Prodejna smíšeného zboží v obci bude v týdnu 3.1.-8.1.2022 otevřena takto: 

pondělí, úterý, středa: 7:00 - 12:00 hodin, čtvrtek: zavřeno, pátek: 7:00 - 15:00 hodin, sobota: 7:00 - 10:00 hodin.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více